Istoriile lui Roderick

martie 22, 2011

Moldoveanu şi Molda

Filed under: Alte istorii,Traco-geto-dacii — Roderick @ 2:31 pm

Numele „acoperişului României” :), vârful Moldoveanu din Făgăraş, pare să nu ascundă prea multe secrete ( în afara celor din numele Moldovei ).

Totuşi, a fost reconstituit un PIE *meladh- „vârf” ( v. gr. mélathro-n „acoperiş”, v. engl. molda „creştetul capului” ).


(sursa imaginii: wikipedia.org )

Numele Moldoveanului ar putea conserva un oronim arhaic ( legat sau nu de „maldăr” „maldur” )

*

E de aşteptat ca numele căţelei Molda – din legenda întemeierii Moldovei – să aibă o altă origine.

Numele Moldei ar putea fi, cred, legat de „molar” şi „a molfăi” ( după DER cel din urmă este o creaţie expresivă ). Rădăcina molarului :) ar fi PIE *mol(w)ǝ- „a măcina, a pisa” ( rom. moară – , toch. B mäl- „rană” , mely- „a zdrobi”, arm. malem „zdrobit”).

Din rădăcina nostratică a lui *mol(w)ǝ- ar proveni proto-altaicul *móĺe „a muşca”, proto-dravidianul *mel- „a mesteca”.

Există şi ( numeroase ) alte posibilităţi etimologice.

Cea de mai sus arată că numele Molda poate fi purtat cu succes de un câine „colţos” ori cu fălci proeminente. E plauzibil să fie un nume canin vechi, nu inventat într-o legendă heraldică.

 

 

 

 

 

86 comentarii »

 1. Maldăr era probabil stivă din crengi de molid la un moment dat (multar înv. numărul plural?) și a venit pe un intermediar, molider sau molidver. Apropo de molift și molidv (molitfu , molidvu ) , de ce nu s-a acceptat această variantă pentru rîul Moldova ?
  Legat de molitfu(molid) tare mă tem să nu fie un slavism din moliti = a se ruga; știm bine că bradul era sfînt și i se închinau păstorii!
  La fel de interesant mi se pare sensul de covată, albie(din latină și germ.?) mai ales că avem multe derivate ciudate în graiuri. Moldă poate fi trasă dintr-un mulgar-ă(apropo de ciudățenii: uger e derivt int. din ulger, nu lat. uber-eris ) sau albie din multură/multă/muldă.

  PS: vf. Moldoveanu e numit de strămoșul meu, nea Titel!

  Comentariu de Ioan Albu — martie 22, 2011 @ 4:13 pm | Răspunde

  • Mă tem că la ora asta nu înţeleg ce e cu nea Titel. :)

   Comentariu de Roderick — martie 22, 2011 @ 6:02 pm | Răspunde

  • Posibil ca maldăr să provină din IE *meladh- cu sensul de elevație. Nu contează ce anume e adunat în morman cît timp e un morman. :)

   Comentariu de Sorin5780 — noiembrie 22, 2012 @ 11:26 pm | Răspunde

   • IE *melōdh- (molǝdh-) putea da și albanezul mal (mai vechi *mala)- „munte, ridicătură” (skt.maru- munte; ir.mol- căpiță), dar cred că și IE *mel- „many, very (big, strong) putea influența. Alt derivat: alb.majë (*malja)- „vârf, pisc” .
    Poate fi vorba de o rădăcină IE separată.

    În albaneză n-ar fi suferit modificări substanțiale o formă *mald, așa cum proto-tracicul *mald (IE*moldus-soft, weak) a dat în alb.mallth („pad under the claw of animals”).

    Comentariu de Ioan Albu — decembrie 18, 2012 @ 3:13 pm | Răspunde

    • moiște [At: (a. 1774) IORGA, S. D. XIII, 75 / A și: moiște / P: mo-i~ / V: (reg) moli~ / Pl: ~ti / E: moale1 + -ște] 1-3 sf (Reg) Moină1 (1, 5-6). 4 a Moinos (1). 5 sf (Atm; Ban) Tâmplă. 6 sf (Ban) Creștet al capului.

     Sufixul ăsta nu cred că participă la așa derivate (5,6), deci poate fi *-isk (*molișce) și coradical cu Alb.majë (dial.malë). Accentul pe a doua silabă (molíște) poate explica un /o/ din mai vechiul /ă/ (< a aton), iar dacă avem un *máliște care se confundă cu *moliște (din moale??) ar fi altă discuție. Semantic n-ar trebui să aibă vreo legătură, iar dacă mă gândesc la moină, moiște, mi-e clar că nici acestea n-au fost analizate corect.

     La fel de bine poate fi rad. melōdh- (molǝdh-, molǝdh- ”elevation; head”) + -to-. Alăturarea celor două consoane dentale ar fi dat un -st-, -șt-, dar nu-s sigur ce ar fi devenit vocalele. Am încercat să ofer o explicație pentru IE *ǝ zilele trecute, dar presupunând că dispare ca-n v. engl. molda „creştetul capului” rămâne /o/ de explicat.

     Un ”o-grade” *molōdh+to putea da un dacic *malōsta cu accentul pe vocala lungă, transformându-se ulterior în *mălésta, poate cu iodizarea lui e și palatalizarea lui /l/ sau transformarea lui /e/ în /i/. Și cu asta mă întorc la întrebarea mea retorică de ieri, ce rotacizau geto-dacii și ce tip de rotacizare avem dela coloniști?

     PS: am mai amintit ”moalele capului” dar nu cred că are legătură cu fontanela neînchisă și moale a pruncilor, dar nici nu vreau să-l asimilez albanismelor găsite recent, mollëz, mollok, pentru că ar trebui să mă contrazic încă o dată (că -ld- devine -ll- și-n dialectele geto-dacie) și e prea vremelnic pentru așa ceva. :)

     Comentariu de Sorin5780 — octombrie 29, 2019 @ 9:32 am | Răspunde

     • Ar fi posibilă o palatalizare a lui /l/ în anumite circumstanțe, similar cu ce se întâmplă în limbile slave (unde se păstrează lj, la fel ca-n Aromână) și Albaneză: ujk – dial.arh. ulk ”lup”, bajgë – Old Albanian baljëgë, dial.balgë, balëgë ”balegă, baligă”. https://en.wiktionary.org/wiki/bajg%C3%AB#Albanian

      From archaic and dialectal balgë, balëgë, from Old Albanian baljëgë, from Proto-Albanian *balgā, from Proto-Indo-European *bolgʷ- (compare Greek βολβός (volvós, “bulb”), Armenian բողկ (bołk, “radish”)). Borrowed as Romanian baligă; metathetic bagël gave northern Italian bagola, bagula.

      Asta cred că-i o problemă spinoasă pentru câteva cuvinte autohtone pentru că /lj/ se păstrează prin /li/. Am amintit acest baligă/Alb.balgë, bajgë când discutam despre coibă (peșteră?; Apuseni: Coiba Mare, Coiba Mică), probabil un derivat din *(s)kelH- (“to split, cleave”). Asta dacă nu-i romanic cf. Lat.*cubium, *clubium, cu metateză spre cuib (Arom.cuib, var. culjb, cuibu, culjbu) și *coibă (< *cuibă). Acesta din urmă nu cred că l-am găsit pe undeva cu sensul de peșteră. Doar am presupus că asta înseamnă.
      COBÁȘĂ s. v. bordei, colibă.

      În Apuseni putem atribui cuvinte ilirilor colonizați în zona minieră, dar baligă și probabil alte cuvinte generale cum se explică dacă nu printr-o transf. fonetică târzie și comună? Poate influența slavilor e de vină, dar nu-mi amintesc muierea lui /l/ în asemenea context.

      Am mai dat unul sau două exemple de /ë/ infix în albaneză, dar nu-mi pot explica procesul ăsta. Nici nu poate fi explicat drept proces, fiind destul de rar.

      Comentariu de Sorin5780 — octombrie 29, 2019 @ 10:16 am

   • Cred că maldăr și maldur ar putea surprinde un sufix adjectival „-oros(masc.), -ora(feminin) și oron(neutru)” în traco-dacică. E mult prea răspîndit în cuvintele noastre autohtone și nu cred că e mereu rotacizarea unui sufix paralel cu cel din albaneză, -ull.

    Așa cum dai la articolul „Urbis…”, cele mai multe din listă pot avea sufixul de care vorbesc mai sus: „Az-oros, Al-oros, Tarp-oron, Cep-ora, Cap-ora, Clev-ora (cf. Cluj, Cleja), Scap-ora”
    Probabil avem un corespondent al latinescului „-ārius m (feminine -āria, neuter -ārium)” care formează adjective din substantive și numerale.
    http://en.wiktionary.org/wiki/-arius#Latin

    După cum știm tracica păstra vocalele lungi, dar ulterior are loc o restrîngere, astfel ā devine [o].
    Sufixele tracice păstrează transformarea paralelă cu greaca: IE -om devine -on.

    Am să dau cîteva detalii despre fiecare:
    Tarporon (Tarpōron) are și o paralelă Tarpodiza, care vin din tracicul tarpa(s) > lit.tarpas- a gap, a crack; bg.trap- șanț, groapă. Variabile tarp- și terp- în tracică.
    Scapora ar putea fi legat de Scaptopara („scaptoparēnoi” într-o inscripție din Blagoevgrad) sau Scaptensyla (Scaptēsylē ) > lit.scaptuoti- a tăia, a scărpui (rîu Scaptutis; loc Scaptotai), gr. skaptō- a săpa. Aici nu e obligatoriu să avem aceste explicații. „Scap-” poate fi baza lui „Scapto-”. Dacii și albanezii au două sau mai multe sufixe ce formează verbe. Prea puține folosesc balto-slavicul -tis. Principalul poate fi alb. -oj (-ui în română) cu accent pe ultima vocală.

    Comentariu de Sorin5780 — august 4, 2013 @ 4:44 pm | Răspunde

   • Capora sau Cepora:
    kep {1} [verb] (g) ‘to hew; chisel; sew, stich’
    Present: kep; Aorist: kepa; Part.: kepë
    PAlb. *kapei- < QIE *kop(H)-eie-
    Alb. shkep [verb] (tg) ‘to hew; chisel; sew, stich’ {2}; qep [verb] (tg) ‘to sew, stich’ (AE 216)
    PIE *(s)kep(H)- ‘to cut (off), split’ (Pok. 213)
    Gr. κόπτω ‘to strike, cut’
    Lith. kapóti ‘to hack, strike, cut’
    Notes: {1} Dial. variant of qep, with umlaut. {2} Beside shqep; Alb. formation with the intensive prefix sh-.

    Comentariu de Sorin5780 — august 4, 2013 @ 9:06 pm | Răspunde

   • Cele mai evidente și celebre moșteniri autohtone, rom.bucurie și alb.bukur, pot conține acel sufix adj.tracic care a trecut de la forma „-or” la „-ur”.
    Eu cred că avem ceva aici foarte posibil. În funcție de exemplele date/adunate am putea dezvolta și o evoluție fonetică pe tărîm românesc: tr. -or devine -ăr sau -ur.
    Posibil ca Ar-aris, Nap-aris și Don-aris să fie adjective.

    Comentariu de Sorin5780 — august 5, 2013 @ 2:39 pm | Răspunde

   • bogăreá, bogărele, adj. – (ref. la oi) Mică, îndesată, măruntă. „Așa dzâcem noi la oile mânunțele” (Papahagi 1925).
    Din *bhugh/bheugh- to bend, bow: alb.butë (soft) > *bugta -flexibil și apoi soft. ”http://en.wiktionary.org/wiki/but%C3%AB
    În lb.celtice sensul de „mic” ca la noi, numai că noi avem un sufix tracic „-or” (azi -ur sau -ăr)

    Poate și verbul buginesc (bunginesc)- „ vegetez, lîngezesc” ar veni dintr-un sens luat și-n alb.butë – flacid.
    . sau bucea http://dexonline.ro/definitie/bucea
    O coincidență oare cu limba tătară sau un arhaism autohton- „turc. tăt. buğak” : http://dexonline.ro/lexem/bugeag/172066
    E ultimul loc în care te-ai aștepta să găsești cuvinte dacice. bugeac- peninsulă.
    Nu găsesc etimonul nostrtic, „help”!

    Comentariu de Sorin5780 — august 6, 2013 @ 5:51 am | Răspunde

   • http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=/data/nostr/nostret&text_number=1442&root=config
    L-am găsit, dar la turci pare că originalul a suferit o transformare „tracică” m-b. :)
    E turcoman acets bugeac.

    Comentariu de Sorin5780 — august 6, 2013 @ 5:57 am | Răspunde

   • căpui „a tăia trunchiul unui copac din toate părțile pentru a cădea” < *kep ‘to hew; chisel; sew, stich’

    Comentariu de Sorin5780 — iunie 16, 2016 @ 3:00 pm | Răspunde

 2. După E. Lozovan (vezi cartea „Dacia Sacra”) numele Moldei e corad. goticului „mulda” – praf ( Hasdeu scrisese că „Moldova” chiar provine din „mulda” – cf. numelor râurilor Mulde în Saxonia, Moldan= Vltava ) însă cu un amănunt important: în daneză „støver” ( cuvânt provenind din „støv” = praf ) desemnează o rasă de câini de vânătoare ( vezi http://no.wikipedia.org/wiki/St%C3%B8vere ), rasă căreia i-ar fi aparţinut şi Molda.

  Comentariu de Roderick — martie 28, 2011 @ 10:45 pm | Răspunde

  • Nu mă pricep la chinologie dar cred că Molda era copoi ardelenesc cu picioare lungi ( http://ro.wikipedia.org/wiki/Copoi_ardelenesc ). Era o rasă foarte apreciată, atît la vînatul mic, cît și la gonirea zimbrilor spre bătaia puștii. Descrierea rasei e foarte lămuritoare, iar Dragoș era parte a nobilimii mult hulitului regat ungar, deci probabil că ținea ceva copoi(reg.căpău) pentru vînătoare.
   Întrebarea e dacă mulda(praf) chiar e sursa numirii cățelei. De ce n-ar fi sl.mladu(young) sau un intermediar necunoscut, tot slav.
   Poate și mălai e tot un ..gotism, ceea ce îmi dă o idee naivă: culoarea copoiului e galben roșcată uneori, așa cum mălaiul din mei era și este.

   Comentariu de Ioan Albu — decembrie 1, 2011 @ 6:38 pm | Răspunde

 3. […] ”Numele Moldei ar putea fi legat de “molar” şi “a molfăi” ( după DER, cel din urmă este o creaţie expresivă ). După E. Lozovan (vezi cartea “Dacia Sacră”) numele Moldei e corădăcina goticului “mulda” – praf (Haşdeu scrisese că “Moldova” chiar provine din “mulda” – cf. numelor râurilor Mulde în Saxonia, Moldan= Vltava), însă cu un amănunt important: în daneză “støver” ( cuvânt provenind din “støv” = praf) desemnează o rasă de câini de vânătoare ( vezi http://no.wikipedia.org/wiki/St%C3%B8vere ), rasă căreia i-ar fi aparţinut şi MOLDA”. (https://hroderic.wordpress.com/2011/03/22/moldoveanu-si-molda/). […]

  Pingback de MOLDA | skorpionidae — mai 24, 2011 @ 10:10 am | Răspunde

 4. Probabil s-a mai spus deja, dar ce potrivit ar fi un dacic *mald conectat cu tracicul melda(s) ( marshy reed?):

  -Grămadă de tulpini, de plante secerate, de nuiele, de crengi etc. (legate la un loc). ♦ Grămadă (nu prea mare) de fân, de paie, de iarbă cosită etc. [Var.: máldur s. n.] – Et. nec.
  – MALDÁC, maldace, s. n. (Reg.) Încărcătură mică de lemne, DE FÂN.
  – maldăr verde, iarbă cosită ca nutreț, pentru vite.

  Apropiere dintre un dacic *mald(vegetație din preajma apelor) și corespondentul dacic al rad. *meladh (vârf, top) puteau da sensurile pe care le cunoaștem.

  Comentariu de Sorin5780 — mai 11, 2014 @ 3:35 pm | Răspunde

  • După vreo 3 ani recunosc că e un articol fantezist (cel puțin la etimologia Moldoveanului), ca și altele. Probabil că voi opera cândva o selecție.
   Sigur, ”moldovan” poate fi de ex. un derivat cu suf. -ovan (cf. roșcovan, prostovan) dintr-un *mald- ”înălțime, vârf”. Dar în afara posibilității teoretice nu prea sunt dovezi.

   ”Maldac” a fost explicat de Scriban; interesant este că ar corespunde unui presupus cuvânt trac, ”mandakes”.

   ”maldác n., pl. e (orĭ var. din maldur, orĭ d. mgr. mandákis, snop). Est. Cantitate de lemne cît de abea [!] ar ajunge ca să umple un car, și de aceĭa, ca să pară maĭ multe cînd le vinde, țăranu le „măldăcește”. Glugă de strujenĭ.” (Scriban, dexonline.ro)

   Despre ”mandakes”, aș zice fără îndoiala la originea mgr. mandákis ”snop”, I. Duridanov scrie:

   ”From the list of Thracian words were excluded those of doubtful Thracian origin, for example mandakes ‘a binder for sheaves’, attested in a Byzantine source. W. Tomaschek (Die Alten Thraker, II, 1, p. 15), who included it among the Thracian words, remarked that it reached the Byzantines from Iranian via Armenian.” (groznijat.tripod.com)

   Comentariu de Roderick — mai 11, 2014 @ 5:09 pm | Răspunde

   • Este complet iregulară transformarea consoanei „n” spre „l”. Nu-mi apăr presupunerile de mai sus pentru că „sunt ale mele”, cum mă acuzai anul trecut pentru altă discuție, ci pentru că au sens.
    Transpare din toate acele definiții (maldur, maldac și vb. lor) un sens de grămadă, ce se potrivește foarte bine cu temelia radicalului *melodh (formă lărgită). La fel cum explică Vladimir Orel pentru alb.mal (munte) și celelalte cuvinte înrudite mai puțin cunoscute (majë, malë, mallesë- pasture, meadow) acest maldur al nostru nu poate fi despărțit de ele. Mai era un skt.maru(munte) pentru care nu cred că-i pus corect în dreptul alb.mal, apoi ir.mol(grămadă, căpiță) și altele.

    La acestea putem adăuga o altă idee care nu-mi iese din cap, cea referitoare la slavicul mlădios din proto-sl. *moldъ http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Slavic/mold%D1%8A
    http://dexonline.ro/definitie/mlad%C4%83

    Graiul dacic trebuie să fi avut un termen corespunzător acestui mladă, al cărui parcurs semantic nu poate scăpa nici celui mai puțin imaginativ individ. Cine știe dacă n-au avut și sensurile de copil (prus.maldai) sau nevastă.

    Cu etimologia Moldovei e mai puțin clar pentru mine ideea numelui germanic. Tocmai la munțe să se fi retras în nr. atât de mare germanicii ăia ca să dea un nume de râu cu terminație slavo-baltică specifică? Din câte știm , singura lor ședere temporară în munți a fost când s-au adăpostit din fața hunilor, atât.
    Dacă mi-ar spune cineva că înseamnă apă *moale în slava veche, înainte de aplicarea regulei silabelor deschise, aș fi înclinat să-l cred, dar probabil mai trebuie căutat. Până una alta, rămân chitit pe legenda lui Dragoș cu cățeaua lui Molda.
    Aș fi curios câte râuri au fost (re)numite după secolul XIV cu terminația aceia -va pentru râuri!

    Comentariu de Sorin5780 — mai 11, 2014 @ 6:13 pm | Răspunde

   • https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82

    βλαστός • ‎(vlastós) > *mlǝdh-tos
    shoot, sprout (of plant)
    scion (plant shoot detached during grafting)
    (figuratively) scion (child or descendant)

    Explică foarte bine și pe mladă (mlădiță), de unde ar ieși perfect un adjectiv mlădios; cred că am mai spus asta în trecut.
    Nici nu e nevoie neapărat să presupunem forme mai vechi cu silabe deschise. De ce nu ar avea și dacica aceste forme, la fel ca albaneza.

    E un reflex ăsta de a găsi forme cu silabe închise, pentru a anula orice aluzie la o posibilă origine slavică.

    Comentariu de Sorin5780 — septembrie 15, 2016 @ 5:34 pm | Răspunde

  • Ceea ce lipsește aici este un compendium de atestări exacte, cu formele, sensurile și locațiile unde circulau aceste cuvinte,. Eu cred că nu sunt toate provenite din același radical i.e., nici terminațiile lor nu-s chiar lipsite de importanță.
   De exemplu, -uri este o terminație de plural pentru substantive neutre, -ări ar putea fi altceva, dar poate tot un fel de plural.

   În letonă meldri (papură, stuf) este un plurale tantum. Oare „maldăr” nu este același lucru? Avem totuși acest mladă: https://dexonline.ro/definitie/mlada

   Chiar și etimologic, dacă meldri înseamnă plante „mlădioase” nu-mi dau seama, dar în sensurile luate la noi transpare mereu acțiunea asta de „cosire”, „de secerare”, nici pomeneală de stuf, papură și altă vegetație de pe marginea râurilor sau a bălților. Nu resping numirea ierbii sau a nuielelor în spiritul radicalului din spatele celor două serii de cuvinte, *(h₂)moldus ‎(“soft, weak”). Fortuit aș zice, avem adj.mlădios (mlădiat), iar în ultima definiție sunt exprimate niște observații bune: https://dexonline.ro/definitie/ml%C4%83dios
   Poate la origine era înmăldi(a) cf. cu verbul înmlădia, apoi *măldios și *măldat.

   Oare nu avem, măcar în parte, o moștenire paralelă și dialectală (chiar originală) din radicalul primar *melH ‘to grind, crush’? Ar explica foarte bine și alb.mullar (arhaic *mollar?), dar și cuvintele noastre de mai sus. Astfel *moldh- s-ar fi tradus la dacii noștri atât “soft, weak”, cât și „mowed” (orice material, vegetal sau lemnos, cosit sau tăiat).
   https://en.wiktionary.org/wiki/mullar#Albanian

   eng. mull / rom. mol (var. măl, mâl, nămol) https://en.wiktionary.org/wiki/mull#Etymology_1

   Maldac ar putea veni pe altă direcție, dacă e dacic. Avem radicalul ăsta *meladh- „top, lofty” care ar putea porni de la un morfem *mel-, *mol- din care avem noi mal (deal mai măricel, mai abrupt), iar albanezii mal (deal/măgură, munte). Însă o derivare cu sufixul -dh ce ar da?

   Avem adv.măldiș (rezemat) și celelalte (moldă, -ău, -au). Poate că maldac însemna prin tema originală a „rădica” (a ardica), „a încărca” ceva în căruță …sau în general, ca acțiune comună.
   Nu degeaba avem adj.latin arduus (steep; abrupt) și verbele noastre a rădica/ardica, cu sensurile cunoscute.

   Maldac este o încărcătură mică (sufixul diminutival -ac), însă mald (pl. -uri) ar fi o încărcătură normală. Acțiunea de a măldăci (înfoia) poate fi altceva, dar înrudit.

   Aș vrea să am o explicație mai bună și cu exemple mai multe decât dau pe site în dreptul rad. *meladh, așa cum avem pentru radicalul *melH ‘to grind, crush’ și derivatul său *(h₂)moldus ‎(“soft, weak”). E o progresie logică și clară.

   Poate *mol- (proto-formă *malwos > proto-tracic *mallə) însemna vârf, top, elevație, iar reg.moldă, „ridicătură”; > proto-tracic *māldh.

   Comentariu de Sorin5780 — septembrie 15, 2016 @ 5:14 pm | Răspunde

 5. Râul Moldova formează multe praguri, ostroave și grinduri. Rad. meladh- putea numi unul din acele praguri și grinduri.

  Grigore Ureche: „umblându păstorii de la Ardeal, ce să chiiamă Maramoroș, în munți cu dobitoacile, au dat de o hiară ce să chiamă buor și după multă goană ce o au gonit-o prin munți cu dulăi, o au scos la șesul apei Moldovei. Acolea fiindu și hiara obosită, au ucis-o la locul unde să chiamă acum Buorénii, daca s-au discălicat sat. Și hierul țării sau pecetea cap de buor să însemnează. Și cățeaoa cu care au gonit fiara acéia au crăpat, pre carea o au chiemat-o Molda, iară apei de pre numele cățélii Moldii, i-au zis Molda, sau cumu-i zic unii, Moldova. Ajijdirea și țării, dipre numele apei i-au pus numele Moldova.”

  E un pic fantezistă ideea asta, dar e posibil ca „Maramoroș” să se traducă „munții Moreșului”(Tisa superioară) sau „munții negri”?
  „a” fiind o terminație frecvent ce formează pluralul în albaneză.

  múrăș, -ă, múrăși, -e, adj. (reg.) cu pete negre (oile).

  Spuneam mai devreme că am îndoieli privind acel skt.maru (munte) că ar putea fi o rotacizare din *mal- ridicătură.
  Îmi amintește de etimologia alb.marr: IE *merh- ‘to pack (up)’ http://en.wiktionary.org/wiki/marr#Etymology
  Probabil nu e acesta, ci *mē- „mare, important; înalt, frumos” (Pokorny).

  Un lingvist de la noi propune forma *moră cu două sensuri distincte ca să explice toate variațiile de toponime recenzate de el: „ființă supranaturală” și „ridicătură de pământ”. Cine știe dacă nu are dreptate! mur

  Comentariu de Sorin5780 — mai 11, 2014 @ 6:42 pm | Răspunde

 6. moldă (I.Popescu Sireteanu) – bolovan, ridicătură de pământ http://www.revistatransilvania.ro/arhiva/2003/pdf/numarul8-9/art16_arutela_arudela_terra_aruteliensis_arudeliensis-arudeal_ardeal_Tara_ardelenilor_Tara_ardealului.pdf

  The plot thickens! http://idioms.thefreedictionary.com/plot+thickens

  Mai e o paralelă interesantă în Muscel: dul – ganglion, umflătură (Boceanu) și la Codin (O seamă de cuvinte din Muscel) despre Ghemelia – (var. d. gâmă) un val, „un dul de pământ ca de 40 metri”.
  Boceanu explică pe cele două comparând lat.tumor și tumulus.

  PS: mai rămâne să găsim moldă cu sensul de ganglion.

  Comentariu de Sorin5780 — octombrie 20, 2015 @ 6:17 pm | Răspunde

  • Există și un cuv. basc, malda ”slope”, dar atestat doar din sec. al XVII-lea. Ar proveni din alde ”side”, atestat de la 1064 (v. http://projetbabel.org/basque/dictionary.php?q=alde).
   Deocamdată nu cred să fie prezent la noi (via lat. populară).

   Comentariu de Roderick — octombrie 20, 2015 @ 8:36 pm | Răspunde

  • a sta măldiș – a sta rezemat.
   moldău/moldou- piatră, bolovan, stâncă
   mere mulduoane
   top. Moldiș, Molviș (Dacia Malvensis)
   NP Molda, Moldea
   Să fie un radical *mal cu lărgire -d, -v și nu *melodh? S-ar putea confunda derivatele lor în familia lexicală prezentată mai sus în comentarii. Destul de extinsă, aș spune. ex: moldoveancă (urzică moartă) :)

   https://books.google.ro/books?id=CMx1BwAAQBAJ&pg=PT156&lpg=PT156&dq=etimologie+Barcău&source=bl&ots=QDD_xIv2Gj&sig=DBVlV_uIc69fTJHedPVdmvc9-gw&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwjzm6fY0JPKAhVDpQ4KHXbEDUQQ6AEIIzAB#v=onepage&q&f=true

   Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 5, 2016 @ 10:42 pm | Răspunde

   • Îmi plac ideile acestui Ion Toma, deși au o fractură serioasă de logică a derivării: *moldavă (sau *moldauă?) ca posibil plural pentru moldă…sau ” *Moldaua („valea pietroasă”) evoluat fonetic din cauza vocalei labiale u și asimilat toponimelor slave la genitiv în ov, -av. ”

    Adică s-ar presupune un plurale tantum pentru prima idee, ca alb. lagë (ape). https://en.wiktionary.org/wiki/lag%C3%AB
    Dar moldă spre *moldaua ar semnifica că avem un *a lung în antichitate ce devine -ua (sau -va în poziție inițială), tot ca-n albaneză. Deși în acest caz albanez de formar a pluralului, a lung devine o vocală neutră ă sau a. E un mod arhaic de a forma pluralul în IE. http://www.learnalbanianlanguage.com/Pages/albanian_plural.aspx
    https://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_morphology#Plural_formation

    Al doilea caz, deși nu spune efectiv, ori sugerează (cred!) un germanic -auă (vale) ce nu s-ar integra deloc ca hibric daco-germanic, ori un sufix adjectival -auă sau -aua, devenit azi -av. Eu zic că am putea avea un participiu substantivat al unui verb dacic *mald- (<*malodh < IE *melodh) cu un sens încă neclar. Ceva în genul lui dava/daua sau davos, numele sclavilor daci, ce probabil însemna oameni așezați, băștinași.

    a măldăci și adv.măldiș ar putea indica ceva.

    Fără a exclude complet rolul unui sufix special pentru râuri, așa cum era Bârzaua (vechi pt.Bârzava).

    Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 6, 2016 @ 7:05 pm | Răspunde

   • a sta măldiș – a sta rezemat (moldă – munte; moldău – deal))
    a rezema (*h₃reǵ- ‎“to straighten; right”).
    tămaș (proptea) comparat cu tâmnă (loc ridicat) – Tamasidava (probabil tot formă de relief ca și Tomis) https://hroderic.wordpress.com/2016/01/09/temesa/

    Ultimul exemplu ar fi alb.mbështet https://en.wiktionary.org/wiki/mb%C3%ABshtet#Albanian

    Oare nu avem o forma mentis preromanică?

    Apropo, noi folosim „stat” la fel ca alb.shtat https://en.wiktionary.org/wiki/shtat#Albanian
    Nu cumva e dacic?

    Comentariu de Sorin5780 — iunie 27, 2016 @ 9:50 am | Răspunde

   • moldă (I.Popescu Sireteanu) – bolovan, ridicătură de pământ
    moldău, moldou ”piatră, bolovan, stâncă”
    Toponime: Moldiș, Molviș, Moldești (sat dispărut de pe Valea Mureșului, Jud. Timiș; var.Măldești, Mulgești), Molivișu (vf.în M-ții Vlădesei), Vf.Molizii (deal în Culoarul Orăștiei), Muchia Molvii (Munții Sirului), Dealul Molzii (Podișul Secașelor), Moletișu (Vârf în Munții Gilăului), Moldoviș (pisc de munte în Vâlcea), Moldișul (pârâu în Prahova), Moldovișul (pârâu în Prahova), Valea Moldișului (toponim în Maramureș), Măldăeni (loc.în Teleorman), Moldău (munte de lângă Câmpulung Moldovenesc). Am spicuit din carte toponimele mai puțin cunoscute.

    Posibil ca Molviș și Moldiș să nu fie formații colectiv-locative ale molidului (var.moliv, molit, Ban.molin, *molivd, *molift) ca multe dintre cele de mai sus, ci din două derivate traco-dacice care însemnau piatră, bolovan și/sau stâncă. Am citat mai jos un albanez mollok (sm, pl. mollokë) ‘boulder, rock, lump’. Nu-i deloc o coincidență acel /ll/ din tema *moll, fiind probabil o asimilare a unui vechi -lv- sau -ln- (*-nos și *-wos).
    La fel și acel -ok e comparabil cu sufixul augmentativ -oc din română și -āks (gradul comparativ) din Letonă. Trebuie reconstruit *-āk și accentuat.
    În link-ul următor se marșează pe mărime: https://sq.wiktionary.org/wiki/mollok

    Nu-mi dau seama cum ar trebui reconstruit derivatul ăsta comun, *mālv- sau *mǝlv, dar încep să mă întreb dacă dialectele tracice nordice aveau vreo asimilare consonantică comună cu a albanezilor și care erau acelea?
    Dacă bală, balaur este coradical cu alb.bollë (IE *bēlva), ar fi trebuit să avem *-lv- spre -ll- (rom.l). https://en.wiktionary.org/wiki/boll%C3%AB#Albanian

    Încă o dată remarc că adoptarea unor cuvinte dacice cu vocală lungă în latină dunăreană le trece prin aceleași transformări fonetice prin care s-a format limba română (nu Daca târzie), deci n-avem mereu /o/ dintr-un mai vechi /ā/. Sau anumite cuvinte dacice cu fonetism și sens apropiat de unele latine se confundă câștigând doar cel latin: – – rață (var.nață, *anatia): Lat.anas (gen.anatis), Alb.rosë < *(a)nātjā.
    – bală: Lat.balaena, gr. φάλλαινα (phállaina), Alb.bollë (*bālva sau *bālna).

    Comentariu de Sorin5780 — octombrie 26, 2019 @ 1:41 pm | Răspunde

    • mollëz ”pomeți; vârfurile cărnoase ale degetelor (buricul degetelor)” https://sq.wiktionary.org/wiki/moll%C3%ABz

     Link-ul acelui mollok arată clar că-i vorba de o ”ridicătură” cu un sufix augmentativ, pe când cel de mai sus este cu un sufix diminutival -ëz (și pentru form.colective), cunoscut și-n graiuri românești nordice.

     Nu știu dacă albaneza asimilează *-ld- în -ll-, deși am am comparat mold, molduri cu mallth ”pad (under the claw of animals)”, iar seria acestor transformări fonetice în albaneză e cât brațul meu. Ba chiar este reconstruit *maldwa (+ -th sufix diminutival). https://en.wiktionary.org/wiki/mallth

     Poate comparația nu era chiar potrivită până la urmă deși dpdv semantic era corectă. Am trei ipoteze: daco-albanez *mā́ld-, dintr-un mai vechi *mēld
     – o formă ”zero” *muld-, unde /u/ aton se ridică la /o/.
     – un radical *mǝld- unde [ǝ] dă un daco-alb. /o/, iar sunetul [ǝ] este recuperat după /a/ în poziție neaccentuată sau /e/ între două consoane dure.
     Important e că putem reconstrui un punct comun *mold- care dă un dacorom. *mold- și Alb. *moll-, deci este clar că dialectele dacice n-au aceiași serie de asimilări consonantice cu ale acestui dialect ilir sau dacic despărțit de trunchiul comun înainte de sec.II î.d.Hr.

     Rămâne același radical PIE mel-8 ” to appear, come up” (Pokorny), cf. slov. molė́ti ”project, protrude”, iar dacă rom.mal nu s-a rotacizat înseamnă că /l/ nu mai era intervocalic sau că rotacizarea ia avânt după romanizarea Dacilor. Probabil nici nu era un proces specific acestora, fiind adus odată cu latina, dar rotacizarea lui /n/ …poate! https://hroderic.wordpress.com/2014/09/29/mulliare/

     Mai am un exemplu, dar ăsta poate cuprinde o bază romanică (rom.moale, Lat.mollis) împrumutat în timpul semi-romanizării lor sau moștenit cumva din *mel- (“soft, weak, tender”): vb.molis ”I make weak, enfeeble, debilitate” (-it, -is term.verbală) https://en.wiktionary.org/wiki/molis#Etymology_1

     *meldʰ- (“to beat, pound, grind”) > Proto-Germanic *mildijaz (“mild”), Lat.mollis (*moldios?), Ancient Greek βλαδύς (bladús, “weak”), ἀμαλδύνω (amaldúnō, “to weaken, destroy”) https://en.wiktionary.org/wiki/mild#English

     Comentariu de Sorin5780 — octombrie 28, 2019 @ 2:22 pm | Răspunde

  • dulău – higher hillock (Cj.) (colină mai înaltă)

   Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 10, 2016 @ 11:27 am | Răspunde

 7. Ion Popescu Sireteanu, Nucleul lexical *MOLD (I); revista Curtea de la Argeș: http://issuu.com/curteadelaarges/docs/ultimulnri1/13
  Noi cuvinte care completează familia lexicală de sub radicalul ăsta, *mold-, *sau *mald-

  E intrigant faptul că acele entopice din nordul Moldovei se aseamănă perfect cu alb. mallth („pad under the claw of animals”). Este exact ceea ce te-ai aștepta dacă mergi pe firul transformărilor specifice celor două limbi traco-ilire.
  https://en.wiktionary.org/wiki/mallth

  mold – umărul obrazului (sinonim cu mont, munt din loc.vecine; alternanță mont-bont; coincidență cu lat.mentum- projection; chin, beard)
  molduri – ridicături. gâlme sub piele (pe corpul omenesc sau pe corpul animalelor)
  molduros(adj.) în ex.băț molduros (cu noduri)

  Nu numai că pot fi extrase în același timp din radicalii *mald- (< *mold-us – moale, mic) și *mal-dh- (o lărgire din morfemul *mal (sau *mol) pentru înălțime, ridicătură (munte, mal, deal)) dar se potrivesc și semantic.

  Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 10, 2016 @ 12:43 pm | Răspunde

  • mai era „moldă” (floarea cuiului)

   Se potrivește foarte bine și un sens primar din răd. de mai sus *meladh; transpare din chiar derivatele sale: proiecție în afară, ridicătură, ” to sprout” îmi vine în minte și e cel mai potrivit.
   http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=%2fdata%2fie%2fpokorny&text_number=1273&root=config

   βλαστός (blastos) sprout, germ (*mlǝdh-tos) http://www.etymonline.com/index.php?term=blastema&allowed_in_frame=0

   „moldă” – „loc întins și adâncit de pe culmea unui deal; loc ușor adâncit de pe coasta sau de la poalele unui dea, în formă de albie”.
   Și aici se termină sensurile clare, obținute prin chestionare. Într-un alt articol scris de un adept convins al moldovenismului bolșevic aduce următoarele sensuri: moldă – 2.loc lăsat, adâncire. 3.albie mărginită de copaci. 4.înălțime.

   Papachia Tatomirescu avea moldă- 1.postavă mare (com.Fratoștița-Filiași, Drăgășani); 2. vale, albie de râu fortificată. Mă întreb dacă acesta din urmă nu-i o invenție.

   Înțeleg că alternanța de sensuri de sub un termen între ridicătură/adâncitură e destul de comună. Cred și Sireteanu se îndoiește de etimologie germană pentru sensurile de adâncime sau postavă.

   Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 13, 2016 @ 9:17 am | Răspunde

   • http://www.buber.net/Basque/Euskara/Larry/note_1.html
    https://hroderic.wordpress.com/2012/10/08/gordin/

    Inițial căutam info despre gordin și am dat peste modul cum se formează cuvintele în lb.bască. Știam că ești interesat de un substrat al substratului mai demult.
    Evoluția asta metaforică de la un cuvânt care desemnează elevația spre un sens de cap cred că se regăsește foarte ușor și-n i-e.
    Lat. caput ar fi unul din acelea, legat de *kop- elevation (cred). copou, copău, căpiță, etc.
    *melōdh- (molǝdh-, molǝdh-) elevation, head este al doilea și cel mai clar.

    Pentru gordin, recitind mai atent acel pdf , revin la ideea precedentă privind coradicalitatea sa cu lat.gurdus și în mod paradoxal, ar trebui să fie legat și de sensul vb.îngurzi (Despre părți ale trupului) A înțepeni, a se închirci. Gura i se îngurzise, ochii i se spălăciseră. CAMILAR, N. II 368. Mi se îngurzise grumazul stînd ghemuit. SADOVEANU, O. III 330. – Variantă: îngruzí vb. IV. (lat.îngurdire- înțepenire, fr.gourd https://en.wiktionary.org/wiki/gourd#Etymology_2
    Sau: îngurzí, îngurzésc, vb. IV (reg.) 5. (despre porumb; când încep să apară boabele) a face boabe, a îngingia.
    Clar e mai complexă etimologia sa decât se lasă la prima vedere, iar năgârd ar fi semantic identic cu nătărău.

    https://hroderic.wordpress.com/2012/10/08/gordin/

    Dă clic pentru a accesa Denumiri-pentru-soiuri-de-struguri-%C3%AEn-Moldova.pdf

    poamă gordeană și gordin, apoi până la un der.latin gurdōnicus nu mai era decât un pas. Adjectivul trebuie să fi fost foarte bine reprezentat în limba veche, altfel n-ar fi fost atât de răspândit.

    Beleaua e că nu știm până unde să ducem semantismul acelui latinism, căci evident lingviștii cred că și alb.ngordh (to stiffen) are o logică în notă autohtonistă. Acesta din urmă ar trebui conectat și cu vb.nostru a îngurzi, pentru care ar trebui închipuit un sens prim de a strânge. Nu mai știu ce rad. i-am dat noi.

    Acesta din urmă putea scoate restul sensurilor (cu excepția celui de-al doilea) din sensul de „stiff” (țeapăn) ulteriror celui de a strânge (gâtul, marginile opincii, etc.), metaforă prezentă și-n filme americane foarte des. (stiff = mort, mortăciune)
    https://en.wiktionary.org/wiki/ngordh#Albanian

    Eu cred că singurul rad. sigur rămâne *gʷord- („sluggish, staid, proud”), dar trebuie un pic schimbate sensurile astea date pe site ca să acopere și albaneza și lb.latine.

    Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 13, 2016 @ 10:35 am | Răspunde

   • E posibil să găsim un sens similar verb.alb.ngordh sub verbul a îngurzi dacă judecăm după urm. :
    a sturî (a muri, a pieri)
    țapăn (adv.tare, mult; mort)
    Aceași semantism de care vorbeam mai sus.

    Un sens nou, tot în Voislova, Banat: gurdzui – gurgui.

    burdună (gorduna-contrabas) în Hunedoara.
    gomile (borne pt.delimitat teritoriul, teren proprietate). Trebuie să fie legat de bănățeanul gomar (măgar), dar și paralelele albaneze gomar(măgar) sau gamulë (măgură; heap, “sepulchral cairn”)
    https://en.wiktionary.org/wiki/movil%C4%83
    https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0

    Mai demult, am dat și radicalul IE care acoperă și măgarul ca „purtător” de sarcini (gomarul), dar și măgura /gomila. Proto-IE: *gAm-/-e- to hold (in hand)

    Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 20, 2016 @ 10:16 am | Răspunde

   • http://giony.ro/dictionar-p/ngurdescu/12408

    Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 6, 2017 @ 6:56 pm | Răspunde

 8. Un foarte bun studiu de caz al etimologiei hidronimului Moldova: http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/XI_1_PORUCIUC.pdf

  Deși pare un pic prea concentrat pe limbile germane, dă foarte multe informații pertinente. Îmi plac exemplele care reproduc toponime Românești cu terminația -ua (-*wa) de nominativ vechi indo-european sau pre-i-e: dacic Malva/Malua, daua/dava/daba, Aciua, Ilișua, Târlișua (1508), Intrilisua (1854).
  *Muldah(ṷ)a (‘râul cu maluri moi’) < *muld-ahwa (“a river with banks of loose soil”)

  Sunt germanici suebi în armata dacică, știm sigur asta. Participă direct la parlamentări cu Traian și se disting prin moțul lateral și fizicul expus cu ostentație chiar într-un cadru oficial, spre diferență de dacii sobri.

  Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 13, 2016 @ 10:12 pm | Răspunde

  • https://ro.wikipedia.org/wiki/Ili%C8%99ua,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
   https://en.wikipedia.org/wiki/Arcobara
   https://ro.wikipedia.org/wiki/Castrul_roman_Arcobadara

   Nu cumva *iliș este un entopic local cu sensul de bară/mlaștină sau un adj. cu sensul mlăștinos? În antichitatea era numită Arcobara și Arcobadara https://en.wikipedia.org/wiki/Arcobara
   Cel din urmă top. credeam că-i undeva în Năsăud, la trecerea spre Moldova. Ba chiar îmi imaginam că ar însemna bârgău, conform înțelesului acest relict.

   În sfârșit, Ilișua ar putea cuprin tema *il din Illium (Wilusa), Troia. Parcă așa era tălmăcit de lingviști.

   De ce ar spune Târlișua (*Trălișua) ”după Ilișua” și Intrilișua (între *ilușiii?) Sunt mai multe râuri Ilișua, cum e top. Trâmpoiele, alt relict al prefixului traco-latin *tra(n).

   Arcobadara era construit pe o terasă înaltă, Platoul Măgura…și am spus probabil totul în dacică:
   arcoba ”proeminent, la înălțime sau arcuit” cf. alb.hark (arc, arcadă) sau conform reg.local arcelă „proeminență”. Ambele pot fi coradicale.

   Apoi verbul dar ”a construi’, a ridica” din dialectele sudice.
   https://hroderic.wordpress.com/2011/01/05/archis-si-arcer/

   Surprinde și existența unor toponime și nume de regiuni pe care încă nu le putem clasifica. Un profesor spunea că Harghita era numită Archita la Românii locali, iar Argeș/Argiș ar proveni dintr-o limbă turcomană cu sensul de măgură.
   Citez din alt citat al link-ului de mai sus: „Archiş NL (AR). At.: 1552 – Arkos. Related to Argeş, dialectally also Arghiş; see also argea. The alternating k/g leads to Preie. *AR- ‘big; high; deep’. • There is NL Arcuş which indeed may reflect the Hungarian influence of Arkos; similarly NFl Chiuruş < Körös, in its turn reflecting Criş.”

   Acum depinde cum le desparți: Arcob-ara, Arco-bara, Arcoba-dara sau Arco-badara. Ultimul ar putea fi real datorită poziționării accentului în greacă.

   Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 19, 2017 @ 8:23 am | Răspunde

   • Doar pentru că avem atât de puține cuvinte din dacică și ne concentrăm foarte mult pe explicarea unor antroponime și toponime, m-am gândit la ceva. Arcobadara (Ἀρκοβάδαρα, Platoul Măgura) fost despărțită mai demult în *arcoba-*dara.

    Primul îl atribuiam reg.arcelă (proeminență), dar ce derivat ar fi *arcoba mai sus? Eu aș zice că-i același derivat ca top.Bersobis sau chiar *Scenopa din Vicus Scenope(n)sis.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Allative_case

    M-am gândit că geto-dacica putea forma cazul alativ la fel ca-n Lituaniană, dar Axiopa, Rodope și *Scenopa le-aș pune în contul unui tracic *-āpa, dar altele încă nu-mi sunt clare.

    Arcobadara ar putea indica și că râul Ilișua se numea *Arcis/Arkis sau chiar *Arcobis, la fel ca *Berzobis (o paralelă dialectală -opa getic și -obis dacic?). Poate chiar Ilișua ar putea explica și *Arcoba, dacă primul are înțelesul rad. *lewǝ-, *lū- („dirt, to soil”)
    Am comparat amatoricește acest hidronim cu numele anatolian al Troiei: gr.Ilion/Ilios/Troia (hitită Wilusa, Truwisa). Dar îmi este clar că ionienii elimină semivocala w în poziție inițială și de aici confuzia mea, ajutată și de unele tălmăciri eronate.
    Probabil că numele anatoliene semnificau ceva destul de banal. Truwisa mă gândeam că-i coradical cu alb.trevoj (to succeed, to prosper) prin rad.trew- („to flourish, to turn out well”), dar n-are suport încă. O să caut dicționare și cărți despre idiomurile anatoliene, dar nu cred că voi găsi la noi așa ceva.

    Comentariu de Sorin5780 — iunie 24, 2019 @ 12:55 pm | Răspunde

 9. Pentru PIE *mol(w)ǝ- „a măcina, a pisa” ( rom. moară – , toch. B mäl- „rană” , mely- „a zdrobi”, arm. malem „zdrobit”).

  „Crişcior, din Munţii Apuseni. Astfel, acolo
  e foarte cunoscut cuvântul meliuc, cu sensul de ‘mâncău’,
  cuvânt înrudit probabil cu mold. şi someş, melean ‘om voinic,
  zdravăn’ ‘fecior, holteiu’, cu schimb de sufix. Sensul de „mâncău”
  al cuvântului se explică în comuna mea prin faptul că Meliuc
  era porecla purtată nu demult de un individ faimos prin
  pofta de mâncare, pe care o dovedea vecinie. ”

  Dă clic pentru a accesa BCUCLUJ_FP_279430_1929-1930_006.pdf

  Mai degrabă ar fi înrudit cu mălai și alb.miell (făină/fărină).

  Ca să-ți faci o idee cât de superficial tratează numele personale domnul Șt.Pașca: ” Un alt exemplu de acelaşi fel, e numele comun râmboiu
  cu sens de ‘om nervos, răutăcios, bătăuş’, desvoltat
  din porecla Râmboiu, care la rândul său, pare a proveni
  din drâmboiu, drămboaie ‘instrument muzical’. ”

  Măcar confirmă faptul că apelativul ăsta se găsea și-n Apuseni, nu numai în Muntenia, Hunedoara (NP Râmbeta) sau Maramureș. Nu mai poate fi despărțit de paralela sa albaneză , pe care am dat-o mai demult sau derivatele râmboacă (Munt. s.f. epitet dat unui om grosolan, necioplit sau greoi la minte), a se râmboi, a râmboci (alb.rrebe- capriciu, toană) și râmbotire (Maram. s.f. poftă, dorință puternică de a face sau a obține ceva).
  Este foare vechi și probabil înrudit cu sl.ramenu sau etimonul lui Romulus pe linie IE https://hroderic.wordpress.com/2009/05/13/ramidava/

  Interesante și numele astea de oi: Ei cultivau oaia tigaie , ţurcană sau bârsană ,
  tătară , stogu , soroca , părnaia , mistrug a n c a.

  Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 18, 2016 @ 12:56 pm | Răspunde

  • râmboci (alb.rrebe- capriciu, toană)
   râmbocí, pers. 3 sg. râmbocéște, vb. IV (reg.) a i se năzări, a avea chef.

   Cred că a existat un mai vechi *râmboc (toană, capriciu).

   Comentariu de Sorin5780 — februarie 5, 2017 @ 2:49 pm | Răspunde

 10. Char dacă nu apare nicăieri, din câte știu, *moldua ar putea fi un derivat dacic (cu sufixul -dh) din reg. mol (mâl, nămol) și astfel am avea un adjectiv descriptiv pentru acest râu. Putea evolua semantic și spre o culoare anume.
  *(a)mal[a]- / -e-, *(a)mlā- ”soft, weak, tender”

  Comentariu de Sorin5780 — septembrie 1, 2016 @ 12:32 pm | Răspunde

 11. Molda apare chiar în toponimia munților Făgăraș. Pe harta atașată cărții din colecția ”Munții Carpați” se vede ”Chiciura Moldele” (de fapt *chicera = vârful?), la vest de cabana Poiana Neamțului. Pe o harta de la Wikimedia vârful are numele ”Clăbucet” și apare în schimb ”Curmătura Moldelor”.

  Comentariu de Roderick — septembrie 15, 2016 @ 7:43 pm | Răspunde

  • Cred că I.P.Sireteanu le menționa în articolul din Revista Curtea de Argeș (anul I) la articolul despre tema *mold.

   Comentariu de Sorin5780 — septembrie 15, 2016 @ 7:58 pm | Răspunde

  • Cred că sensul de vârf, pisc e singurul care lipsește din panoplia temei.

   Comentariu de Sorin5780 — decembrie 15, 2017 @ 6:09 pm | Răspunde

 12. „Este puţin probabil, dar nu exclus, că Moldovan(u), Moldovean(u) din Banat ar proveni de la numele localităţii Moldova Veche sau Moldova Nouă din judeţul Caraş-Severin, care, în graiul popular, au formele Mudáva sau Mudáua (NALR-Banat. Date 20 şi 22), iar în acte: Mudava 1588, Mudova 1603, Mudva 1607 şi, abia în 1734, Moldova (Suciu I 405). De asemenea, Noul atlas lingvistic citat mai sus nu consemnează numele Moldovan în satele din preajma acestor localităţi, cum ar fi fost de aşteptat dacă el ar fi un derivat de la numele lor. Un Moldovan semnalat în 1771 în zonă (la Zlatiţa, comuna Socol, Popiţi 22) nu este concludent, căci în ţinuturile de graniţă ale Banatului, austriecii au adus grăniceri şi din graniţa cu Moldova.”

  (http://www.banaterra.eu/biblioteca/sites/default/files/fascinatia_lingvisticii_text.pdf)

  Mudáva, 1588

  Comentariu de Roderick — ianuarie 20, 2017 @ 3:35 pm | Răspunde

  • Numai că nu spune ce însemnau Mudaua și Moldaua. Ion Toma are o tentativă de a le explica, dar e doar o aluzie. Dacă ar duce până la capăt și studierea acestei bizare terminații -aua ar descoperi ceva , poate la fel de extraordinar ca acele terminații în -a , -ia de plural . Seamănă cu cel albanez, cu siguranță. Dar la fel de bine poate fi și latin.

   Concluziile sale:
   ” Aşadar, formarea unor toponime cu -a de la alte nume de locuri cu
   formă de plural, procedeu prea puţin studiat, merită a fi luată în seamă, căci
   ne conduce la o explicare corectă a multor denumiri care par aberante sau
   obscure. Pe baza materialului adunat de noi (şi numai pe acesta), care nu
   reprezintă decât o parte infimă din tezaurul nostru toponimic, se pot trage
   următoarele concluzii: fenomenul este vechi (prima atestare o avem din
   secolul XIV: Reketya 1360), răspândit pe întregul teritoriu al dacoromânei;
   baza toponimelor primare provine, în primul rând, din termeni botanici,
   apoi din apelative care denumesc forme de relief, diverse ocupaţii, destinaţii
   ale terenului, numele unor proprietari etc. ”

   Omul ăsta mă surprinde mereu la modul absolut. Cred că ar rescrie câteva file importante ale istoriei noastre lingvistice dacă s-ar apleca serios pe ipotezele sale de lucru.Academia ar face bine să ciulească urechile că omul are ceva de spus mereu.

   Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 20, 2017 @ 7:42 pm | Răspunde

   • Este posibil ca terminația să fie chiar dacicul -dava, conservat sub influența slavă. B sau V intervocalic nu a dispărut, de exemplu, în Berzovia/Berzobia/Berzobis.

    Comentariu de Roderick — octombrie 24, 2019 @ 10:05 am | Răspunde

    • Asta cred și tracomanii, *Mol-dava. Profesioniștii spun că dacă nu-i germanic (*Muld-ahwa) este din seria hidronimelor daco-baltice în -uva: *Molduva, probabil devenit *Molduwa (cf. Moldua).

     Comentariu de Sorin5780 — octombrie 24, 2019 @ 10:32 am | Răspunde

     • Care hidronim? Moldova Veche (Mudava) este fix pe malul Dunării și nu văd acolo niciun alt râu.

      Comentariu de Roderick — octombrie 24, 2019 @ 11:07 am

     • Mă refeream la hidronimul Moldova, care a fost conectat prin ipoteze nebuloase cu Moldova Veche (Mudava), dar nu cred că Mudava=Moldova, așa cum nu cred că-i vreo ”davă” în Mudava (sau Mudva/Mudwa?), ci poate o temă *mud+ava (< -ova) sau chiar *mudva (precum reg.cedvă sau Dac.Malva). Poate IE *-wo- nu se asimila consoanei precedente (ex: Malva), ci forma derivate dacice rămase neschimbate până la impunerea slavonei. Ion Toma spune următoarele: ”Moldova, Moldava (în care toponimele scurte devin genitive cu sufixul -ov, -av, înțelese greșit ca făcând parte din bogata serie a toponimelor terminate în -ova, -ava și înlocuind formele scurte, devenite relicve, atestate apoi sporadic)”

      Toma dă foarte multe toponime interesante pe subiectul Moldovei, dar unul îndeosebi ar putea contribui la spusele mele de mai sus: satul maramureșan Modwa (sec.XV, dispărut).

      Încă ceva, /l/ tinde să cadă din sârbă (ex: vuk ”lup”) în anumite circumstanțe. Oare Mudava era rom. *Muldava și doar ai noștri i-au păstrat fonetismul?

      Comentariu de Sorin5780 — octombrie 24, 2019 @ 11:57 am

     • Nu-mi amintesc exact ce-a spus D.Moldovanu despre subiect, dar dacă e ceva comun celor două locuri ar fi munții (arh.moldă, moldău, moldou moldan) și trecerea peste Dunăre într-o parte/ peste munți pentru hidronim. Toma chiar analizează astfel paralela germanică Molda, Mulden a hidronimul (ceh) Vltava prin germ.Molde (Mulde) ”albie, trecătoare” și au, aue ”șes, câmpie”.

      Comentariu de Sorin5780 — octombrie 24, 2019 @ 12:07 pm

  • Mudáva sau Mudáua

   Comparai Drobeta cu loc.edonică Drabescos, cf. rad. *dh(e)rabh- ”tulbure, a tulbura” (oland. drabbe ”nămol”, Eng.drab „a dirty, untidy woman” (1510s), „a prostitute” (1520s), Irish drabog, Gaelic drabag „dirty woman,”) https://www.etymonline.com/search?q=drabbe&utm_source=extension_contextmenu

   Nu cumva Mudava se referă tot la apa Dunării cf. Eng.mud (v.mudde „moist, soft earth,”) din Proto-Germanicul *mud-, *mudra- (“mud”), PIE *mū-, *mew- (“moist”)?
   https://www.etymonline.com/search?q=mud
   https://en.wiktionary.org/wiki/mud#Etymology_1

   Comentariu de Sorin5780 — octombrie 24, 2019 @ 12:36 pm | Răspunde

   • Both the Czech name Vltava and the German name Moldau are believed to originate from the old Germanic words *wilt ahwa („wild water”; compare Latin aqua) https://en.wikipedia.org/wiki/Vltava

    Comentariu de Mihai-Radu — octombrie 25, 2019 @ 9:58 am | Răspunde

    • -ava este atribuit Slavilor și Balților, iar morfemul ăsta hidronimic (Brodava, Târnava) este destul de întins de-a lungul Carpaților și spre grupul balto-slavic. Ba chiar se atribuie migrației Slavilor din Europa centrală spre estul Europei o serie de hidronime cu acest -ava, a cărui explicație etimologică nu mi-o aduc aminte acum. Am pus un link aici mai demult.
     E o coincidență și cu dial. romanș ”aua, ava, ova” (Ava da Mulegn, Aua Granda, Ava Martscha), care provine din Lat.aqua.
     Dacă subiectul (-ava) era germanic ar fi fost ”aach, ach” (râu, părâu), cf. dialectelor Germanei de sus a vechilor Marcomani (oameni dela frontiere): Salzach, Fishach. https://en.wikipedia.org/wiki/Aach_(toponymy)
     Aceștia vor cuceri și alunga triburile celtice, în special puternicul trib Boii. Care n-a fugit a fost asimilat ulterior.

     Nu cred c-am citit vreun studiu despre toponimia lăsată de celți în Cehia, deși s-au perindat multe triburi dinspre Germania de sud spre Silezia/Polonia, Slovacia, Pannonia, Balcani și Dacia.

     Vltava poate fi și celtic (tribul Boii), măcar prin adjectivul care ar oglindi galezul gwyllt (”wild”). Adaosul ăsta g- nu era generalizat în limbile celtice continentale: Volcae – galez.gwalch (”hawk; rogue, rascal” șoim; derbedeu, golan).
     https://en.wiktionary.org/wiki/gwyllt
     Denumirea de râu însă, ar fi fost *abon cf. galez. afon, Irl.abhainn, Old Irish aub, dar vezi fr. ”aar, ahr, acher reflect a cognate Celtic word.” https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Celtic/ab%C5%AB

     Comentariu de Sorin5780 — octombrie 25, 2019 @ 11:32 am | Răspunde

  • După cum scrie S. Olteanu,

   ”În zona Porţilor de Fier este aria terminaţiei –ta(e) (care poate fi o marcă de plural cu consecinţe extrem de importante[45]): Lederata, Taliata, Gerulata, Drobeta(e) (poate însemnând chiar ceea ce înseamnă azi druete= (mulţime de) lemne, de butuci), Egeta etc. ” (https://web.archive.org/web/20150222025732/http://soltdm.com/geo/arts/categs/categs.htm)

   Asta nu exclude, desigur, existența unei ”-dava” în acea zonă.

   Comentariu de Roderick — decembrie 19, 2019 @ 7:01 pm | Răspunde

   • Dacă aș avea de ales, n-aș mai folosi atestările latine decât pentru a confirma pe cele grecești.

    Unele din exemplele de mai sus ar putea fi forme bitematice sau derivate cu afixe. Lederata, cu var.Laederata, ar putea avea un coradical prin tema toponimului Ratiaria și să însemne ”pod” (PIE *rāt-, *rōt- ”log”: rătioară, *arță, etc.)

    Îl compar cu celticul *brīwa ‘bridge’ (Cr. brv ‘large plank’): Samarobrīva (Fr. râul Somme), Dumbria (Galicia, Sp.), Durobrivae (Rochester, Anglia).

    Cred că ”-dava, -deva” au fost cândva niște așezări urbane importante, deci se ridicau acolo unde exista prospectul unor câștiguri din comerț și vânzarea produselor meșteșugărești. Zona Timocului (și Serbia pre larg) a fost dominată de celți și e cunoscut faptul că tribalii se retrag din fața lor (între Almus și Oescus), deci și moessii (*muissi < *mūssi< mūșki?) se retrag pe înălțimi (Mărginimea/Craina) unde n-aveau așezări mai importante decât pe Dunăre. În jurul Belgradului de azi era probabil o întrepătrundere etnică a trei culturi distincte (iliră, celtică și tracică).

    Nu despre asta voiam să vorbesc acum, ci despre inconsistența aluziilor lui Olteanu și Pîrvan. Dacă nord-estul Serbiei avea un caracter albanoid (dardanic), aceștia nu fac mare lucru pentru a argumenta acest adevăr.
    –ta(e) nu este o terminație albanoidă. Au câteva terminații de plural ca art.hotărât, dar singurul element comun este -t-.
    E drept că sunt câteva etnonime ilirice cu term. -atae (a se citi /atai/: Delmatae, Labeatae), dar mai trebuie discutate sau căutate niște explicații. Nu știu dacă citez pe alții, dar Delmatae, Dalmatae (cu cap. Delminium) a fost legat de reg.delmë (oaie), dar pentru a deriva ”oier, păstor” eu nu cunosc vreun sufix albanoid -ata. De asta am zis că-i probabil un afix celtic (-et suf.de agent) sau sufixul -enta, unde prima vocală devine nazală prin asimilarea lui /n/ sau se lungește. În acest caz ar fi avut probabil un accent circumflex în greacă. Spun asta pentru că sunt câteva etnonime tracice pronunțate greșit de toți: Arsiētai (gr.Αρσυηται, lat.Arsietae), Mόrgētes (Μόργητες). Vocala lungă PUTEA fi autentic lungă ori nazală (ᶏ ᶒ ᶖ ᶙ ǫ) ori era din seria medială (â, â) așa cum apar azi în albaneză (art.hot.pl.) https://en.wikipedia.org/wiki/Hook_(diacritic)

    Instinctul îmi spune că unele etnonime trebuie reconstruite cu acest sufix -ant-, -ent- (lat.arh.Laurentum, clasic -ētum) care se modifică în timp, dar probabil subzistă în atestări antice (Abantes, Άβαντες din Abae, Phokis) sau regionale. De asta nu apreciez deloc atestările latine, pentru că abia după sfârșitul antichității încep și latinofonii să adopte niște semne diacritice pentru vocalele lungi. Până atunci foloseau câteva convenții fonetice, dar într-un cadru limitat.

    ”The name Beusas, genitive Beusantis, which is found among the Delmatae, has been compared with the Messapic Bosat, with Buzetius among the Japodes and with the Pannonian Busio.”(The Illyrians – by John Wilkes)

    Comentariu de Sorin5780 — decembrie 20, 2019 @ 9:09 am | Răspunde

 13. Cred că sufixul acesta -ia este extraordinar de vechi, pre-romanic aș zice. Cred că toponimele date sunt din porțiunea de munte a Banatului spre Ardeal și Apuseni, dar aiurea s-ar putea să se găsească peste tot, dar numai la munte să reziste cel mai mult.

  Un top. foarte interesant este Orăștia, care vine din arh. orăște, cu etimologie încă neexplicată. Poate legat de o formă zero *ur- ”burne” (IE *wer- sl.vorona(cioară), hidronimul Vardar; alb.urë (piece of burning wood used for light or fire; firebrand, torch) https://en.wiktionary.org/wiki/ur%C3%AB

  *uriș-tă , sufixare similară cu a bănățeanului *veș-tă (încercat, experientat; înrudit probabil cu apelativul ard. vâj)

  https://hroderic.wordpress.com/2010/09/27/orastia-si-alte-hidronime/

  Oare hidronimele dacice Grissia, Marissia conțin acest „dărab” de afix geto-dacic? Cât de ușor am putea reformula un Crișia (Crissia/Grissia) doar pe baza acestui reg.criș și a sufixul nostru recent redescoperit!!
  De asemenea, un *māriș sau *mariș putea exista dinainte, iar odată cu sufixarea am fi avut acel Marissia sau Mārissia, nu neapărat de gen feminim cum greșit ne-am gândit noi și toți ceilalți.

  Cred că nici Vasile Ioniță nu și-a dat seama de asta până acum. :)

  Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 21, 2017 @ 7:35 am | Răspunde

 14. E interesant și sufixul ăsta -iș, extrem de productiv în limba noastră. Două care-mi plac mult, scurte și expresive: grădiș (a îngrădi), sădiș (plantație; a sădi). Pentru acesta din urmă cred că se putea formula un sinonim doar pe baza arh.plântă (talpa piciorului; plantă) folosit de la Dosoftei încoace, deși se spune că acesta l-ar fi preluat ca neologism în limbă. Dar de unde să fi avut el ideea transformărilor noastre fonetice clasice?
  https://dexonline.ro/definitie/pl%C3%A2nt%C4%83

  Dar cu verbul a împlânta cum rămâne? https://dexonline.ro/definitie/%C3%AEmpl%C3%A2nta
  Încă o dată, ce prostie monumentală facem când ignorăm moștenirile noastre antice pentru neologisme! Aveam nevoie de astea ca de un alt găoz(anus). :(
  E atrăgător acest sădiș, natural, simplu. Mă întreb de ce oare nu avem și un *butiș conform acelei fam.lexicale pe care am evidențiat-o în trecut. Avem un butaș totuși pentru care nu-i clar ce avem ca etimon; o tăiere/separare e clară, dar avem și sensul de sad/plântă.

  Ce nume potrivit are potrivit are Bute. Nici nu cred că astea sunt toate sensurile:
  BÚTE s. v. butoi, butuc, cotor.
  Aici am explicat mai pe larg (ultimul comentariu): https://hroderic.wordpress.com/2011/08/18/cucurbata-mare/

  Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 21, 2017 @ 8:04 am | Răspunde

  • Să vezi chestie că împlânta și plântă au sens luate pe cont propriu. Se explică prin sensul primar de înfigere toate, și călcâiul, și sensul de sădire sau plantă, pe când lat.planta are multe derivări bizare, care mai au nevoie de explicații suplimentare. Înțeleg sensul de plantare, diseminare a semințelor, apoi nume general pentru plante, sădituri, dar termenii noștri par să fi pornit de la un sens primar foarte clar.. a înfige.
   Oare ar trebui separate de termenii latini?

   Lat.planta
   Sensul de talpă e clar, *pleh₂ (flat; *pele- ‎“flat, broad, plain”), dar sensul de răsad sau mugur nu mai e corect interpretat. Probabil că aici ar trebui amintit sl.planina (Proto-Slavic *polnina) sau verbul nostru. Așa se formează unele denumiri ale munților indo-europeni, ”măguri și muguri”.

   Aici e o sugestie bună cu tăierea: planta ‎(“a sprout”, “a shoot”; “a young tree or shrub that may be transplanted”, “a set”, “a slip”, “a cutting”) +‎ -āgō https://en.wiktionary.org/wiki/plantago#Latin
   Nici noi n-am fi prea isteți să atribuim butașul rad. *baut- swelling, corect?
   LA fel și la lat.plaga au semne de întrebare, nu au gândit un radical distinct. Dacă e pe undeva, nu știu. Trebuie să fie.

   Nici cu alb.mugull nu au făcut treabă cinstită.N-are sens etimonul lor! https://en.wiktionary.org/wiki/mugull
   Probabil și măgura noastră e ceva în genul semantismului sl.planina, ceva care străpunge spre ceruri.

   Uite de exemplu eng.flake. Cum naiba să aibă sens etimologia asta stupidă a lor? Flake e coradical cu plagă (rană), nu plaga ăsta: https://en.wiktionary.org/wiki/flake#English
   Clar avem un proces de tăiere de „durare”. Folosesc aici un arhaism latinesc (dolare; alb.ndal), că-i mai ușor de înțeles semantismul, derivările: reg.durături = flakes from cutting wood (buturi, ”resturi” . Apșa)

   Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 21, 2017 @ 8:44 am | Răspunde

   • lit. smogti – hit, strike, stab, smite, deliver a blow, strike a blow
    smūgis – blow.

    Ar putea explica multe cuvinte românești și albaneze, DACĂ SEPARĂM SUFIXUL VERBAL.

    Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 21, 2017 @ 9:28 am | Răspunde

 15. Despre ”mal”: ”Sensul de „colină”, pe care îl menționează cu rezerve Tiktin, este curent în Muscel și Dîmbovița, în ciuda absenței lui din dicționare.” (Al. Ciorănescu, dexonline.ro)

  Sensul de ”colină” reiese și dintr-un pasaj al povestirii ”Păcală” de Ion Creangă. Așadar mal=deal a existat, destul de probabil, și în Moldova:

  ”— De unde ești, măi creștine?
  — Ia din sat de la noi, răspunse Pâcală.
  — Din care sat de la voi?
  — Iaca de acolo, tocmai de sub acel mal, arătând negustorului cu mâna spre un deal.
  — Bine, dar ce sat e acela? Eu nu-l știu.
  — Ei! cum să nu-l știi; e satul nostru, și eu de acolo vin.” (Ion Creangă, ”Păcală”, Wikisource)

  Comentariu de Roderick — mai 3, 2017 @ 7:42 pm | Răspunde

 16. sus – Valahia de sus

  Comentariu de Mihai-Radu — septembrie 5, 2017 @ 9:19 am | Răspunde

 17. Este și Dunărea de sus https://en.wikipedia.org/wiki/Moldanubian_Zone

  Comentariu de Mihai-Radu — februarie 15, 2018 @ 8:26 am | Răspunde

 18. a molfăi, Fig. A rosti (ceva) nedeslușit; a îngăima.

  Molfar, fem.Molfarka (whispering shamans)
  https://eldermountaindreaming.com/2015/08/22/carpathian-shaman-healing-magical-rites/

  Nu-i idiom slavic care să aibă tema *mol sau molv/*molf cu sensul a șopti.

  Comentariu de Sorin5780 — februarie 20, 2018 @ 11:36 am | Răspunde

 19. până în zilele de azi există expresia „mal de pământ” referindu-se la o zonă abruptă de pământ care pare că se poate prăbuși oricând
  .
  derivate în nume proprii mai apar cu numele Măldărești

  Comentariu de Mihai-Radu — septembrie 27, 2018 @ 8:22 am | Răspunde

 20. în slavă maladeț/молодец are origine în limbajul vechi bisericesc slavic https://en.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9#Russian
  .
  alături de blajin/blažinъ cu originea tot în limbajul vechi bisericesc slavic
  .
  se poate ca de fapt limbajul vechi bisericesc slavic să fi primit împrumut aceste cuvinte de la preoții de origine vlahă/dacă care au fost trimiși spre evanghelizarea rusiei kievene

  Comentariu de Mihai-Radu — septembrie 27, 2018 @ 8:34 am | Răspunde

  • Slavii se creștinează între sec.VII și XII sub influența grecilor bizantini și a occidentalilor. Dacii dispăruseră până în acel secol VII sau se mai păstrau regional în câteva sate. Mi-ar plăcea să cred că anumite litanii ale vechilor culte dacice erau încă pronunțate ritualic la începutul sec.X, dar nimeni nu le mai înțelegea complet.

   Românii aveau problemele lor, nu puteau duce creștinarea Slavilor. Mолодец (molodeț) este curat slavic (răsăritean).

   Comentariu de Sorin5780 — septembrie 28, 2018 @ 7:11 am | Răspunde

   • Frontiera bizantină a balcanilor cu puternice (vedeți dimensiunea catedralei din Niculițel) comunități creștine se întindea până în Dobrogea.
    Vlahii trăiau până în apropierea Kiev-ului între ruși https://ro.wikipedia.org/wiki/Bolohoveni și între cazaci https://www.voci.ro/cazacii-de-pe-raul-don-au-origini-romanesti/

    Comentariu de Mihai-Radu — septembrie 28, 2018 @ 12:20 pm | Răspunde

    • Nu contează până unde ajung Românii spre răsărit (și când), ci faptul că erau fragmentați politic, dezuniți până la formarea voievodatelor noastre mari din sec.14. Creștinismul nostru era probabil unul provincial, conform lui Ion Motzoi-Chicideanu: „Conform ritualului funerar relevat de săpăturile arheologice, primele prezenţe creştine pe teritoriul actual al României apar abia în secolul al IX-lea.”

     Volohii din acea porțiune ar putea fi vechi ucrainieni amestecați cu Români. Așa cum i-am spus și domnului Boamfă într-un comentariu (2) despre așa zisele dave din Podolia, nu cred în existența lor, iar Românii de acolo puteau fi amestecați cu slavi veniți mai din nord. https://paganelis.wordpress.com/2018/01/13/de-la-traco-daci-la-romani-iv/

     Mare parte dintre Slavii antichității trăiau în mlaștinile imense de la nord de Kiev și jumătatea sudică a Bielorusiei. De acolo se vor extinde radial.
     La fel cum Slavii vor ocupa teritoriul eliberat de germanici și traci, și Români vor ocupa teritoriul ocupat și abandonat de Slavii răsăriteni din Ucraina. Asta nu înseamnă că avem o prezență multimilenară în Ucraina de azi.

     ps: IPOTEZA era că Dacii sau Românii ar fi creștinat pe Slavi, ceea ce este imposibil.

     Comentariu de Sorin5780 — septembrie 28, 2018 @ 1:12 pm | Răspunde

     • Ipoteza nu a fost că vlahii ar fi creștinat pe slavi,
      nici că vlahii din teritoriul slav ar fi fost creștini înaintea slavilor
      ci că între preoții bizantini au fost și unii de origine vlahă
      dintre vlahii din zona bizantină Dobrogea/Cherson,
      ca și de cei din capitala Bizanțului, cartierul Vlaherne.

      Contează dacă erau Vlahi în răsărit în acele timpuri,
      e și logic să trimiți preoți care să poate lua legături măcar cu o parte din localnici,
      existând deja vlahi în acele locuri

      Dă clic pentru a accesa Observa%C5%A3ii%20privind%20cultura%20popular%C4%83%20a%20rom%C3%A2nilor_0.pdf

      Nu contează că erau fragmentați
      vlahii oieri umblau cu transhumanța,
      în toți Balcanii, până la Nipru,
      dar își duceau credința cu ei,
      după cum se vede în bisericile ctitorite de oierii aromâni.

      Comentariu de Mihai-Radu — septembrie 28, 2018 @ 3:55 pm

 21. Și totuși, nu există un singur exemplu de vlah care creștinează oricare segment al Slavilor. E o discuție sterilă care nu duce nicăieri. Oierii nu fac catehism cu străinii în limba lor, nici scrisul sau cititul nu le era caracteristic.
  Creștinarea Slavilor nu-i un subiect deschis speculațiilor. Se știe câte ceva despre subiect.

  Comentariu de Sorin5780 — septembrie 30, 2018 @ 7:06 am | Răspunde

  • https://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_the_Korsunian era din Crimeea, Sfântul Episcop Ioachim cel care i-a catehizat pe ruși

   Comentariu de Mihai-Radu — octombrie 1, 2018 @ 9:26 am | Răspunde

   • Sper că nu-l faci vlah pe Ioachim! Uite ce, blogul ăsta e despre originea cuvintelor, nu despre istoria cunoscută. Ar fi fost fenomenal să putem demonstra niște chestiuni despre vechimea creștinismului la noi. Avem indicii că unii traci au primit creștinismul în limba lor, Bessii (Diobesii), iar alții, geto-dacii, probabil au avut câțiva misionari care le vorbeau în limba lor. Dacă istoria lor nu era atât de vitregă puteam vorbi azi un dialect tracic și nu Româna.

    Primii au avut câteva biserici în Balcani, dar cele mai importante sunt cele din Orient. Una la vest de Bethlehem avea slujba în limba bessilor prin 465, conform lui Stăniloaie („Besii în mănăstirile din Orient”,1976, revista „Biserica Ortodoxă Română”). La fel și-n mânăstirea Ecaterina din Sinai se ținea slujba-n limba lor. Știm din istoria Bisericii răsăritene că tracii au avut traduceri parțiale ale Bibliei în limba lor.
    Personal cred că limba aia semăna foarte mult cu Albaneza veche, dar să vedem dacă s-a mai păstrat ceva. Conform unui articol de acum câțiva ani, au dus la Atena un cufăr plin cu scrieri vechi găsite după niște lucrări de renovare.

    Slavii nu mă interesează chiar deloc, nici măcar dacă strămoșii noștri i-au civilizat în parte.

    Comentariu de Sorin5780 — octombrie 2, 2018 @ 1:26 pm | Răspunde

 22. Nu există informații despre Ioachim, se spune că era grec, dar eu înțeleg sensul de Bizantin, care poate cuprinde multe națiuni.
  Eu cred că el nu a mers doar cu însoților la Kiev, ci și-a luat preoți însoțitori vorbitori de limbă slavă, iar între vlahi putea găsi astfel de persoane.
  Vorbești de bessi, dar știi că bessi-i au locuit pe teritoriul Bulgariei de azi, și că bulgarii revendică o moșteniră bessică?

  Comentariu de Mihai-Radu — octombrie 4, 2018 @ 7:05 am | Răspunde

  • Bulgarii se revendică din Traci, dar e o prostie recentă. De ce ar lua Ioachim Români slavofoni când avea destui Slavi la îndemână sau putea vorbi chiar el însuși limba acelora. Ovidius ”Năsosul” învață singur singurel limbile Sarmaților și Geților. Nevoia te obligă.

   Știi că Bessi sunt consemnați și la nordul Dunării, ba chiar însoțesc pe Costoboci și Carpi în campaniile lor de jaf în Balcani? Nu știm ce înseamnă etnonimul, dar imaginează-ți asta. Posibil ca Bessii să fi fost o castă preoțească,
   precum erau Leviții printre triburile vechiului Israel. https://ro.wikipedia.org/wiki/Bessi

   Societatea indo-europeană era tripartită: preoți, războinici și țărani. Probabil ca Satri sau Satrae (vezi Kshatriya) erau chiar războinicii, iar Bessii sau Diobessii erau casta preoțească originală, organizată ulterior drept trib de sine stătător.
   http://www.enciclopedia-dacica.ro/?option=com_content&view=article&id=679%26Itemid=344
   https://en.wikipedia.org/wiki/Kshatriya

   PS: spune-mi, ai vreun puseu de vlahomanie? Fără argumente și dovezi poți inventa orice până la urmă. Vezi câte victime face tracomania! Am apropiați care au picat în capcana asta, dar luați la întrebări este clar că nu-și cunosc istoria.

   Comentariu de Sorin5780 — octombrie 4, 2018 @ 9:05 am | Răspunde

   • Nu poate cineva să fie și cu vlaho/dacii și cu bulgaro/tracii, ori cu unii ori cu alții.
    Eu cred la slavi se pot vedea urme ale influenței dace, nu trace.

    Comentariu de Mihai-Radu — octombrie 4, 2018 @ 11:43 am | Răspunde

  • Ca să știi, Bizantin este un termen inventat în vestul Europei. Motivul ar putea fi evitarea confuziei cu (ne)Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană, care se reclamă drept adevăratul moștenitor al vechiului Imperiu Roman, dar în realitate cel de răsărit are mai multe drepturi și în plus asigură supraviețuirea Bisericii adevărate, unică de altfel, nealterată de erezii.
   https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Roman_de_R%C4%83s%C4%83rit

   N-ar trebui să folosim denumirile astea inventate ad-hoc pentru a induce-n eroare sau pentru a satisface niște false pretenții. Și-n istoria noastră s-au propagat niște minciuni pe care n-ar trebui să le mai repetăm. Basarabia (Bugeacul), de exemplu, era un mic teritoriu eliberat de sub tătari la nord de Dunăre. Bucovina este o invenție austriacă nefericită, prea ușor acceptată. Era, istoric vorbind, parte din Ț(e)ara de sus.
   https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_de_Sus

   Comentariu de Sorin5780 — octombrie 4, 2018 @ 1:05 pm | Răspunde

   • În loc de bizantin ar trebui folosit numele de romeu, așa cum grecii din Asia Mică se numeau romei și nu greci
    .
    Among Slavic populations of southeast Europe, such as Bulgarians and Serbs the name „Rhomaioi” (Romans) in their languages was most commonly translated as „Greki” (Greeks)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Greeks
    .
    https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/romanii-au-cucerit-lumea-fiindca-erau-bilingvi
    http://www.romanity.org/htm/rom.16.en.romanity_romania_roumeli.01.htm

    Comentariu de Mihai-Radu — octombrie 12, 2018 @ 3:17 pm | Răspunde

    • E de ajuns să cunoști istoria adevărată și completă, că de schimbat denumiri consacrate, oricât de false sunt, e greu foarte. E tot mai important azi, mai ales că apar constant neadevăruri și reinterpretări.
     Ideea acelui Wolf de a puncta diferența dintre imperiul de limbă Latină față de cel de limbă Greacă era bună în sine, dar de ce nu s-a aplicat și pentru cel de limbă germană?

     Comentariu de Sorin5780 — octombrie 13, 2018 @ 10:34 am | Răspunde

    • Ultimul link e bun pentru discuția privitor la acele nume tracice care conțin tema *royme- „power”, „force” (NP: Roimetalkes, Romaestas, etc.) dată de Sorin Olteanu. Etimologia sa indo-europeană este indiscutabilă, dar chestiunea originii grecești a vechilor romani nu este în discuție. Limba Latină s-a schimbat întru câtva de la primele sale consemnări. E logic că a pierdut și câteva cuvinte din lexicul uzual prin sec.VI-V î.d.Hr. dar la fel de bine putea avea numeroase izoglose cu Greaca antică dintr-o etapă mai veche, PIE.

     Gr.romaleos sau coradicalul său nord-tracic ar fi lăsat cumva niște nume de ginți vechi prin Muntenia: Romee, Romotă, Romcea, -eni, Romșa (din temele comune Romulus, Romanus cf. lui Constantinescu), ”Romol, Romolea (moșnean), Romoleț, Romoleți cf. ngr. ρωμαλέος – romaleos (robust). eng.ram (v.eng.ramm – berbec, berbec de asalt) cf. cu Old Norse rammr „strong”.”
     https://hroderic.wordpress.com/2009/05/13/ramidava/

     Eu am încercat să-l conectez și cu Proto-Germ. *raim- (“to move, raise”) sau celticul (insular) *ram (”high, noble, great”), dar discuția este sterilă în lipsa unor paralele albaneze. La fel și Olteanu apela la cunoștințele sale de greacă antică pentru a propune acel *royme tracic, dar ținând cont de faptul că seria numelor respective țineau de elitele tracilor, cred că are mai mult sens radicalul germanic, adică sensul ”elevat, ridicat”.
     https://en.wiktionary.org/wiki/roam

     Olteanu avea o discuție separată privind tema *royme, dar nu regăsesc articolul. Trebuie să fie aici:
     http://www.enciclopedia-dacica.ro/?operatie=subiect&locatie=surse_contemporane&fisier=soltdm
     https://web.archive.org/web/20150222073322/http://soltdm.com/langtdm/phon/metayota.htm

     Am încercat să adun toate explicațiile posibile pentru acea temă, care ar putea explica și endonimul nostru, atât prin limba Latinilor, cât și prin cea traco-dacică.

     Comentariu de Sorin5780 — octombrie 13, 2018 @ 11:26 am | Răspunde

 23. A murit și Dragoș Moldovanu.
  https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/moartea-unui-mare-invatat–213140.html

  Comentariu de Sorin5780 — octombrie 25, 2019 @ 1:12 pm | Răspunde

  • Dumnezeu să-l ierte.

   Văd că articolul e vechi. Din păcate, când citesc ceva scris de un contemporan, nu mă interesez dacă autorul mai trăiește sau nu. Din perspectiva materialistă, diferența e nesemnificativă. Din perspectiva umană, diferența e foarte mare.

   Speram că D.M. va ridica o parte semnificativă din vălul de umbră care acoperă istoria noastră veche. Poate că a făcut-o deja.

   Comentariu de Roderick — octombrie 25, 2019 @ 3:17 pm | Răspunde

 24. Există posibilitatea unei legături cu Moravia?

  Comentariu de Mihai-Radu — decembrie 20, 2019 @ 10:03 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns la Mihai-Radu Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: