Istoriile lui Roderick

aprilie 12, 2011

Tineri furioşi

Filed under: Traco-geto-dacii — Roderick @ 3:28 pm

Numele italian „Furio” îl aminteşte pe Marcus Furius Camillus , cel care i-a alungat pe gali din Roma.

Mă gândeam dacă nu cumva, printr-un capriciu sau fatalitate metafizică a istoriei, numele lui Burebista – cel care s-a angajat într-o „reconquista” a Daciei, împingând înapoi tot nişte neamuri celtice,  e legat etimologic de cel al gintei Furia.

Vechea formă a nomen-ului este Fusius.

Dacă admitem ( după I.I. Russu ) că „Bur-” provine din IE *bhu- „a umfla”, ca v.ind. bhū́yas-, bhū́ri- „bogat, mult, tare”, cred că nu e exclus ( fonetic ) ca şi numele latine Fusius, Furia să provină din aceeaşi rădăcină.

*

Mi-ar plăcea ca numele lui Burebista să fie legat de un cuvânt care ne-a rămas:

búră (-ri), s.f. – 1. (Înv.) Furtună. – 2. Ceață; burniță. – 3. Chiciură. – 4. Aburi, vapori. Origine incertă. Cihac, II, 34 și Densusianu, Rom., XXX, 275, explică acest cuvînt prin sl. burja „furtună”, cf. bg., rus. bura, sb. bura „vînt dinspre nord” (Berneker). S-a observat, dimpotrivă, că acest cuvînt apare în alte limbi, cf. gr. βορέας, , lat. bŏreās, dalm. bura, ven. bura, toate cu sensul de „vînt dinspre nord” cat. boira, „ceață”, lituan „búris” „aversă”, alb. borë „zăpadă”, ngr. μπόρα „vînt puternic” (cf. tc. bora, cu același sens). Pentru der. romanici al lat. bŏreās, cf. Pușcariu, ZRPh., XXXVII, 112; REW 1219; Menéndez Pidal, RFE, 1920, p. 34; Skok, ZRPh., XLIII, 195. Simultaneitatea acestor cuvinte a făcut să se invoce existența unui vechi cuvînt balcanic, pe cînd, alți cercetători consideră că rom. trebuie să provină din lat. În stadiul actual al cercetării, orice explicație nu este decît ipotetică.” ( DER )

Un rege get ca un zeu al furtunii, Boreas al grecilor …

Din PIE *bhAur- „furtună” ar proveni sl. burja şi lat. furō , furor ; desigur şi rom. bură, burniţă .

Din PIE *bhūr- „a se mişca repede” – v. gr. phǖráō „amestecat”, v. ind. bhū́rṇi- „neliniştit, furios”.

Dacă aceasta ar fi ( ? ) originea lui „Bur-„, totuşi numele nu poate fi înţeles decât prin prisma celui de-al doilea formant: – bista. Pus de I. I. Russu în legătură (probabilă) cu numele tribului Bistonilor, ar proveni din IE *weis- „a creşte, a odrăsli” .

Dacă numele lui Burebista are de-a face cu „bura”- furtună, atunci -bista ar putea proveni din PIE *wek’ „a voi” ( v.ind. váṣṭi „a voi, a comanda” , vaśitva- `libertate a voinţei’), sau PIE *weyǝ- „forţă, putere” ( lat. vīs – putere, tărie ; v. ind. váyas- „energie, vigoare” , véṣati „a fi activ” ) ori *weye- „a conduce” ( v. ind. veti „a merge, a conduce” , lit. vãjus ” a conduce” ).

( În treacăt spus, rom. viscol are etimologie necunoscută ( în DEX ). Ar putea proveni din rădăcina *weye- ( ca şi lit. víesulas ‘vârtej de vânt, furtună, uragan’, let. viẽsuls ‘vârtej’ ) ori *(a)wē- ( ca şi „vânt” ). )

Atrage atenţia, oricum, asemănarea formantului final al numelor lui Burebista şi Ariovist ( neelucidat nici ultimul ).

*

Cele de mai sus propun, desigur, doar câteva variante etimologice ( nu neapărat cele mai probabile).

Domeniul speculaţiei poate fi vast.

Ca exemplu (foarte) improbabil, dar posibil: nu e exclus ca PIE *wēir- ” ornament metalic”  ( la originea engl. wire , lat. viriae „brăţară metalică”) să stea la originea a ceea ce e transcris ca „Bure”, fără să fie clar ce vocală ( vocale ) reprezintă acel „u”; Boire-bista ar putea însemna „îmbrăcat în metal/podoabe” ( dacă „bista” ar fi legat de lat. vestis , IE *wes „a îmbrăca” ). Vezi celebrele brăţări dacice…

Originea lui Bure- într-o rădăcină desemnând furtuna ori furia ar fi potrivită cu (supra-)numele unui războinic, revendicându-se dintr-o ipostază distructivă a unui zeu celest.

Reclame

74 comentarii »

 1. alb. bishë – bestie, animal de povară; skt. bhiisaa = anxietate, intimidare; bhiima = înfricoșător; bhiisana = îngrozitor, formidabil, oribil, oroare; lat. bestia(orig.nec), goidelic biast/ peist = monstru mitologic; manx beishteig și ajungem la bistoni, faimoși pentru caii hulpavi după carne umană.
  Nu știu dacă verbul a beșteli are vreun loc în cele de mai sus!
  SKT bhara = război, bătălie, pradă, abundență, a căra/purta, cîștig, a ridica vocea(hehe mai ții minte a bărăni?)
  ROM burá, buréz, vb. I (înv.) a (se) lupta, (acțiunea de RĂZBOIRE)

  Comentariu de Ioan Albu — aprilie 12, 2011 @ 4:59 pm | Răspunde

  • F. interesant acest „burá, buréz, vb. I (înv.) a (se) lupta”, pe care nu l-am sesizat. Sursa de pe dexonline este DAR. Aş fi curios ce spune DER despre el.

   Engl. „war” e nelămurit dincolo de sursa proto-germanică.

   Sanscr. „bhára- m. `act of bearing, carrying, bringing; gain, prize, booty'” ar veni din PIE *bhere- „a purta”, care în alb. a dat „bie”.

   Lat. bestia provine după unii din PIE *dhwes- „a sufla, a respira, duh”. Interesant e că ar fi coradical cu engl. „deer”, ca şi oland. dwaas şi v. irl. dāsacht „furie”. Şi „duhul” nostru.

   Sanscr. bhiima mi se pare interesant nu atât pt. -bista, cât pentru Bure- ; ar proveni dintr-o răd. PIE *bhoyǝ- „a (se) speria”. După Pokorny este *bhōi- ; ar fi putut da în getă Boi-/Bui-
   ( Pe forumul d-sale mai vechi, d-l S. Olteanu scria că
   „numele lui Burebista nu era Burebista, ci Boirebistas, Byrebistas sau Byrabeistas, unde [y] transcrie cel mai probabil diftongul /ui/; asadar numele se pronunta cu mare probabilitate Boirebistas sau Buirebistas.” )

   Comentariu de Roderick — aprilie 13, 2011 @ 10:18 am | Răspunde

   • „ bız „buck, goat”: from PIE base *bhugo „goat.”
    Cognates: cf. Avestan buza „buck, goat;” Armenian buc „lamb,” Irish boc, Welsh bwch, Middle Dutch boc, Old High German boc, Old Norse bokkr „goat, buck.”
    English: buck
    Source: Etymonline, Watkins p. 13 ”
    Aici ar mai intra byzea sau buzas (av.buza), țapul tracic, dar și skt. basta (țap). Atenție că-n skt. mai avem și bukka, tot țap, care se potrivește cu cîteva coradicale pentru tăuraș din limbile slave (tărăbig și bîc la noi)..byk(bielorus.), bik(bulg. croat.) etc.
    Dacă bison și e presupus a proveni dintr-un idiom balto-slavic și descria putoarea emanată de animal în timpul rutului, ar trebui revizuit un pic și orig.lat.bestia sau tracicul/av. buza.

    Totuși, ar mai fi o posibilitate etimologică: PIE pasto – solid, dens, dur, stabil
    eng. fasten= a consolida și fast=rapid cu foarte numeroase coradicale în lb.germ. olandeză VASTE(solid), daneză FAST(fastr); skt.pastya = staul, stabil(depinde cum traduci eng.stable), apărținător de o casă, domeniu etc. AV.bastan …dar oare nu intră aici și rom.baștină sau boștină(?) că „ puști ” știu sigur că unii îl consideră gotic(din solid)
    Numele tracice Bastas,Bessas, Bassius, Bassareus și Bistas/bistones ar putea însemna toate solid,puternic, dar poate și cu sensul de sălbatic, agresiv conf lat. PIE *dhwes- “a sufla, a respira, duh” pentru „bestia” mi se pare total anapoda mai ales că există deja.. http://www.etymonline.com/index.php?search=odor&searchmode=none

    Comentariu de Ioan Albu — aprilie 13, 2011 @ 5:03 pm | Răspunde

   • Bure (burez) – a se lupta are un corespondent bulgar, BORBA – luptă
    De asemenea, în unele limbi slave lup și luptă se confundă (poate fi coincidență), cehă valka – război, VLK – lup și-n maghiară farkas (lupul) nu e deloc fino-ugric, dar e venit dintr-un idom IE . EX: gujarati VARU, hindu Bhēṛiyā, suedeză „VARG”(varegi-lupi?), toate înseamnă lup. Eu cred că-i o legătură strînsă între termenii lup și luptă (război) încă din perioada PIE.

    În diferite idiomuri slave de azi avem așa: slovac VIESTO, rus VESTI, ucr. VESTY, rușii albi VIESCI, cehă VEST pentru verbul „a conduce”(gr.VASILE/basileus-conducătorul).Dacă mai punem alternanța V/B avem clar pe dacicul Bistas/bostes.

    Concluzia: voievod (căpetenie de război) e identic pînă la măduvă cu „buirebistas”, pînă și dispunerea de termeni e identică. Oare „rubo” din Rubobostes e legat de numele Robert din germ.veche ce însemna „glorie strălucitoare”?

    Comentariu de Ioan Albu — august 8, 2011 @ 3:00 pm | Răspunde

   • Cred că următoarele cuvinte sînt destul de interesante pentru ce am scris mai sus:
    BURZULUÍ, burzuluiesc, vb. IV. Refl. 1. A se mânia brusc; a se răsti (la cineva); a se bursuca. ♦ Fig. (Despre vreme) A se schimba în rău. ♦ Refl. și tranz. fact. (Înv.) A (se) răscula, a (se) răzvrăti. 2. (Despre păr) A se zbârli. ◊ Expr. (Tranz.; fam.) A-și burzului creasta = a se grozăvi, a se îngâmfa.
    BURZULUIÁLĂ, burzuluieli, s. f. Faptul de a (se) burzului; răzvrătire. ♦ Supărare, enervare, mânie. ♦ (Înv.) Răscoală.
    A se zborși
    Poate au legătură cu următorul cuvînt:
    „ BURST – O.E. berstan „break suddenly” (class III strong verb; past tense bærst, pp. borsten), from a W.Gmc. metathesis of P.Gmc. *brestanan (cf. O.Fris. bersta, M.Du. berstan, Low Ger. barsten), from PIE base *bhres- „to burst, break, crack.” The forms reverted to brest- in M.E. from influence of O.N. brestan/brast/brosten from the same Gmc. root, but it was re-metathesized late 16c. and emerged in the modern form, though brast was common as p.t. through 17c. and survives in dialect. ”

    Comentariu de Ioan Albu — august 9, 2011 @ 10:14 am | Răspunde

   • Despre „burzului” scrie Ciorănescu „Mag. borzolni „a zbîrli” (DAR), poate contaminat cu pol. burzyć „a tulbura”, burzić się „a se răscula” (Cihac, II, 35)”

    În poloneză „burza” înseamnă „furtună”, din PIE *bhAur-
    Engl. „burst” are, din câte se spune, altă origine.

    Comentariu de Roderick — august 9, 2011 @ 12:59 pm | Răspunde

   • Pe vikingul „vargr” l-am luat în considerare la capitolul „Vârcolaci”; ar fi un PIE *wergh- “inamic, captiv” care ar avea sensul de „lup” doar în lb. germanice.
    Î.a.c. ar putea fi vorba de o exprimare metaforică, menită tocmai pentru a evita pronunţarea adevăratului nume.

    O tabuizare a animalului ( ? ), ca în cazul rus. medved (urs) = „mâncător de miere”

    Comentariu de Roderick — august 9, 2011 @ 1:20 pm | Răspunde

   • Eu nu văd un mister în eng.war deoarece e foarte bine ancorat în toate graiurile germanice și e foarte probabil să aibe aceeași etimologie ca rom.bure(burez),moștenit direct de pe linia traco-dacică.La origine avem un rad.pie *wers- (“to mix up, confuse, beat, thresh”) http://en.wiktionary.org/wiki/war
    De aici și lat.versus(vertere, adversus) sau eng.worse.
    Eu cred că traco-dacii au avut toată seria asta de cuvinte IE, dar cu o mică deosebire față de ceilalți, transforma acest IE „w” în dacicul (românescul) „v” și „b”. De exemplu pie wers s-a transformat prin diftongare în traco-dacicul buire(bure=luptă, bătălie),poate chiar sufixat în buireb(-ista) pentru a acoperi un adj. dacic ca rom. „războinic”.Tot aici intră și brambura( Fără rost, fără căpătâi; de-a valma, în dezordine. – Et. nec.), prin Hațeg bambura.După cum vedeți era o reduplicare a lui „buire” cu o nazalizare probabilă(vura-bura, tura- bura/vura =a turui incontrolabil,dezordonat).
    Cred că s-a propagat o suprapunere de termeni(probabil apropiați încă din PIE) în cadrul culturii Basarabi, în ce privește ie *wiHrós(man, husband, warrior),derivat din weyh₁(to hunt) și PIE *wers- (“to mix up, confuse, beat, thresh”).Astfel dacicul *burre(buirre/biurre) a acumulat sensurile de bărbat, soț, dar și războinic/erou. Nu îi deloc o întîmplare că bărbat a luat sensurile pe care le are în română și nici măcar nu pot accepta că-i pur și simplu din latină și atît.
    PIE „w”= dacic v și b: ÎMBURDA (Trans.) A răsturna, a întoarce, a da peste cap, a răvăși, a răscoli.(dacic)- lat.versus/vorsus; tot aici ar intra minunat și bură(furtună) http://en.wiktionary.org/wiki/bura
    alte exemple: pie woikos- așezare, skt.vesa, got. weihs, lat.vicus, eng.wick(village, HAMLET), gr. oikos, dacic băcie(stînă, tîrlă, HAMLET);
    pie vik- to settle, to inhabit, setlement,tribe, dacicul băciui(a întîrzia într-un loc singuratic/CUM AR FI UN „HAMLET”), domicilia, întîrzia, fi, locui, sta, ședea, zăbovi („ani de zile băciuiră în Suceava polonii); băciuiesc(sălăjluiesc, hălăduiesc)
    gr. oikoumene = „the inhabitated world” a dat pentru daci bacitină(baștină).Baciul, conducătorul unei stîne, ar trebui pus în cadrul acelorași răd.ie date mai sus, nu legat de temir știe ce cuv.slave.
    Nu găsesc etimologia ie pentru slavicul boj(luptă) dar dacă vine dintr-un rad. „a lovi” avem și noi buș(pumn) și bușeală, prezente și-n sanscrită.De asemenea, eng.box http://www.etymonline.com/index.php?term=box&allowed_in_frame=0 arată că e foarte răspîndită construcția.De ce n-ar fi și dacic/românesc?
    Sînt multe asemenea comparații și multe cuv. românești (de orig.dacică) devin prea arhaice și prea puțin utilizate. De ex. am găsit într-un dicț.de arhaisme și reg. maramureșan(Dorin Ștef) postat pe net adj.ocesc(domnesc) în expr. „curte ocească” (ACIDAVA?)pe care eu îl pun pe seama unui derivat din ie ak’ , poate înrudit cu adv.russ „ochen” (foarte, very) sau gr.okeanos ; poate dintr-un slavic „tată” din ie atta?

    Comentariu de Ioan Albu — decembrie 28, 2011 @ 4:17 pm | Răspunde

   • Pentru verbul a baciui – avem verbul a zacea (a zace)

    Pentru Acidava – avem verbul a (se) aciua

    Comentariu de sabinus — decembrie 30, 2011 @ 5:58 pm | Răspunde

   • Aromânii folosesc verbul „burǫm” (luptăm), deci a circulat pe o arie foarte întinsă.
    Eu buresc,tu burești, el/ea burează, noi *burăm/*burem, voi *bureți, ei buresc ? :)

    Comentariu de Sorin5780 — martie 16, 2014 @ 12:29 am | Răspunde

  • Borbat (bărbat) vine de la borba (luptă bulg.) și ar putea însemna „luptător”

   Comentariu de sabinus — noiembrie 13, 2011 @ 9:33 am | Răspunde

  • „bură, burez” și bg.borb, snk bhara(care transf. e,o în a) ar putea veni din IE *bhera- to beat, to hew, to struggle.
   Probabil că vb. îmburda vine și el de aici, după cum văd are un corespondent albanez.
   http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=/data/nostr/nostret&text_number=+383&root=config
   http://dexonline.ro/definitie/%C3%AEmburda

   Litera „e” din IE nu are mereu parte de același tratament pînă ajunge în traco-dacă și proto-alb.Văd că uneori devine „a” (ex. alb.mbarɛ `bun” fericit din IE *bher), alteori un diftong.

   Comentariu de Ioan Albu — iunie 2, 2012 @ 5:21 pm | Răspunde

   • Vb. a îmburda ar putea conține un sufix indo-european -dh : „2.3.1.3. The Indo-European suffix *-dh- (in some cases, definitely
    continuing IE *dhë- ‘to put, to set’) is retained in Albanian as EPA *-d- > dh:
    – hurdhë ‘pond, pool’ < EPA *wurdã\ Slav *virh 'whirlpool', *variti- to cook', Lith vérdu, vìrtiid.
    – këpurdhë 'fungus, mushroom' < EPA *kapurdä: Lith kèpuré 'cap', Latv cçpure id.”

    Cred că mai sînt și altele.

    Comentariu de sorin5780 — decembrie 14, 2012 @ 2:03 pm | Răspunde

   • Important de subliniat pentru dacică că toate derivatele noastre din IE *bhera- „to beat, to hew, to struggle, to pierce” sânt „o grade” („o” ca în Oancea, nu „zero grade”) spre deosebire de alb. unde sînt „e grade”. Latina mai are și foro- „I pierce, I bore” , pe când noi avem îmburda, burá, buréz, a borăi, bortă/burtă și *burmă (adj.? cu sufix- mo; inel, verighetă) din sensul de a bate fierul într-o formă… Sau ca formă coradicală cu borugă tot din IE *bher: arm.beran(gură), lit.burna, lat.frumen, gr.pharunx (gâtlej), rom.beregată, bg.bărna(buze ale animalelor; neslav)

    E probabil ca dialectul proto-dacic să fi avut o preferință pentru „o grade” alături de transformarea IE *o > dacic a. Ori verbele și afixele dacice nu erau afectate de această ultimă transformare, ori proto-dacii transformă multe verbe IE din „e grade” în „o grade” în mod regulat.(la fel de generalizată fiind transf : dacic o > rom. u) Alt exemplu ar fi rom.burcă din IE *bher-6 „to roast, to cook” > lat.fertum (antic ferctum), frigo

    Verbul „a îmburda” conține acest d care-mi dă oarece probleme. Nu poate fi acea particulă IE dhe- to put, set, ci chiar un sufix IE *dh cum e *bher(a purta) și *bherdh(însărcinată) …a borțoșa, borț, dezbăra.
    Ca o curiozitate pentru vb.a îmburda: Eurasiatic: * bVrdV- beard, down (lat.barba)

    Alte forme ar fi cele „zero grade”: brai, brighidău, coradicale probabil cu alb.mbruaj (a frământa) și brumë (semantismul e același ca vb.a frământa din lat.fragmentum: IE *bhrag- to brake)

    Comentariu de Sorin5780 — aprilie 21, 2013 @ 4:20 pm | Răspunde

    • S-ar putea să fi găsit un dacism și un latinism. Loșonți analiza un cuvânt interesant, berdea (locul unde fată oile), dar atribuit unui vechi perdea, nu *bherdh (însărcinată). Corespondentul romanic ar fi fătăciune (locul unde fată oile), dar berdea cred că nu-i forma originală. Nu resping total nici un der.semantic din *berd (cut, separate – *bherd-ja), confirmat de vechiul țearc/înțărca, un derivat din dacică, ce corespunde alb.ther (cut, prick..separate?, etc.). Vezi și reg.berdă.
     http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V707/pdf

     Al doilea a fi socaci (Trans. Bucătar) atribuit maghiarilor, care se duc spre sl.comună sokačь (chef) și un turcism neprecizat, inexistent. Eu cred că slavii îl au din străromână sau română, depinde când intră în vocabularul lor. https://en.wiktionary.org/wiki/szakács
     Cel mai apropiat verb rămâne a soage (frământa; lat.subigere?) cu sufix romanic -aci și asimilarea lui g la c din sufix. Eu, unul nu văd sensul derivării din acel verb latin. https://en.wiktionary.org/wiki/subigo#Latin
     În trecut cred că l-am apropiat de rădăcina germ.sieg.

     primul link: https://www.google.ro/search?q=soage+dacoromania&rlz=1C1CHBD_jaRO746RO746&oq=soage+dacoromania&aqs=chrome..69i57.6295j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

     Comentariu de Sorin5780 — decembrie 28, 2017 @ 9:37 am | Răspunde

   • Încă un adaos, mai puțin folosit, în dreptul IE *bhera- „to beat, to hew, to struggle, to pierce” (split, beat, scratch) sau *bhrag- „to brake”:
    BREANC s. v. ciob, hârb, spărtură, țandără.
    Forma sa mai veche probabil nu avea un n infix și era ceva de forma brec, diftongat în breac. Mai târziu a ajuns brac (sfărâmătură, (reg.) fărâmătură. (~ dintr-un obiect.)
    brăcuĭésc v. tr. (d. brac). Stric, deteriorez: pădurĭ brăcuite pin pășunat. Tut. Curăț pomiĭ de ramurĭ uscate.
    http://dexonline.ro/lexem/br%C4%83cui/6725
    Se confundă cu neologismul rusesc brak (din germană), dar poate fi și direct de la goți, sași sau..autohton(?).

    Comentariu de Sorin5780 — aprilie 22, 2013 @ 10:39 am | Răspunde

   • E posibil să avem totuși un cuvânt autohton din IE *bhrag:
    brotăcí, brotăcesc, vb. – A strica oile

    Probabil e coradical cu „Old English brēoþan ‘degrade, deteriorate’ și alb. i brishtë(să fie un sufix -isht (-*est) sau variabilă din prish cu prefix *en ce produce o mutație consonantică; IE per- to battle (strike, beat, press): rom.poară,a prăși, a purăvi, a poroli etc.)
    http://en.wiktionary.org/wiki/brittle#English
    și http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Germanic/braud%C4%85
    și http://en.wiktionary.org/wiki/brit#English

    Conform ultimului link, a brotăci nu poate fi coradical direct cu eng.brothel ( brēoþan; brēotan -“to break in pieces, hew down, demolish, destroy, kill”), dar semantismul e același, deci nu se poate separa de radicalul IE respectiv.În schimb alb.brydh (weak, pliant, mild) are câteva coradicale la noi brudiu,brudiv -atic etc.

    Mă întreb de ce nu sânt conectate între ele diversele moșteniri IE extinse din unul sau două morfeme. Să facă o listă pe categorii și subgrupe.

    Comentariu de Sorin5780 — aprilie 22, 2013 @ 12:11 pm | Răspunde

   • https://en.wiktionary.org/wiki/bran#Etymology
    A (se) brotăci ar putea fi un derivat *brāgtā- ”stricat”, din radicalul *bʰreHg- ”strong smell” transformat într-un verb cu afixul -eki. https://en.wiktionary.org/wiki/bran#Etymology

    Coradicale: galicul brennos ‎(“rotten”) și eng.bran.

    E doar o altă idee, pe lângă celelalte: *brut- umflat; dospit; pâine neagră. a se brotăci ar putea semnifica că oile au mâncat o iarbă care le umflă.Idee mai veche.

    Sau din *bʰera- ‎(“to split, beat, hew) conform semantismului luat de verbul prish (brake) prin derivatul său prishur= broken, tainted, rancid, depraved, decayed, corrupt.

    Comentariu de Sorin5780 — decembrie 30, 2016 @ 8:18 pm | Răspunde

  • Am putea forma un nou derivat: burător (soldat, luptător, războinic).
   omonime: http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=en&query=bur%C4%83tor

   Comentariu de Sorin5780 — aprilie 13, 2015 @ 5:04 pm | Răspunde

  • A beșteli e și el cu etimologie necunoscută. Ar putea corespunde cu ”a feșteli”.
   E un cuvânt probabil mai nou, expresiv, argotic aș zice.

   Comentariu de Roderick — martie 18, 2018 @ 8:37 pm | Răspunde

 2. Dincolo de etimologia oarecum hazlie cu PIE *wēir- ” ornament metalic”, e destul de probabil că Burebista purta aşa ceva.

  Cred că era îmbrăcat cu totul altfel decât apare Decebal pe columnă, ori dacii tarabostes.
  Decebal pare să continue linia dinastică a lui Deceneu, nu a lui Burebista; un rege-preot, chiar un rege-călugăr, cred. Decebal e îmbrăcat similar unui preot al zeului Mithra.
  Burebista nu era preot; preotul lui era Deceneu. El descinde, deci, din casta aristocraţiei militare.
  Putem să ni-l imaginăm pe Burebista purtând haine somptuoase şi podoabe extravagante, brăţări-şerpi de aur pe braţe ori umeri.

  Comentariu de Roderick — aprilie 13, 2011 @ 10:30 am | Răspunde

 3. O variantă ar fi ca „Boirebistas” să fi însemnat „învingătorul boiilor”; un supranume asemănător lui „Africanus”, „Germanicus” , „Bulgaroctonus” etc

  Comentariu de Roderick — aprilie 14, 2011 @ 4:26 am | Răspunde

  • Briciul lui Occam sau principiul parcimoniei: http://ro.wikipedia.org/wiki/Briciul_lui_Occam „ entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem ”
   – entitățile nu trebuie să fie multiplicate dincolo de necesar .

   1. Bure- sau Boire-/ Buire- are articolul posesiv(genitival) „ E ” la final (ROLISTENEAS NERENE = „ al lui Nerene ” inelul Erezevo- S.Olteanu), deci orice ar însemna e completat/explicat de verbul/substantivul secund. Dacă se dorea un fel de recunoaștere a burilor pentru contribuția lor primordială la fondarea statului, atunci BUIRE-BISTA s-ar traduce „ de neam bur ” „ al neamului bur ” .
   BISTA: alb. FIS – clan, trib, rudă, națiune, frăție; skt. viz – comunitate, națiune, trib, oameni..vishtaa – poziție, locuire, tip(mereu mi s-a părut ciudat cuv. vază=prestigiu, faimă, prestigiu sau exp.„ de vază ”= de frunte, marcant)
   2. Dacă „ Boire-bistas ” are legătură cu războiul general împotriva celților, iar primul contact daco-celtic(sec. IV î.d.Hr.) s-a făcut cu un trib numit BOIKOS (?) atunci logic că toți celții au fost numiți BOII(boikos?) etc. Deci BOIRE-BISTAS ar putea semnifica ceva în sensul „ bulgaroctonul” dar trebuie găsit o răd.IE pentru a explica BISTAS.

   Comentariu de Ioan Albu — aprilie 14, 2011 @ 9:42 am | Răspunde

   • Stimabile, se pare ca nici dumneata nu te prea razi cu briciul lui Occam :)

    Nu mi se pare necesar ca un articol posesiv să fie atât de transparent într-un nume propriu ( a cărui formă însăşi poate fi coruptă ).

    Separarea ar putea fi Boi-rebistas.

    În DEX „a răvăşi” are et. nec. ( face pereche cu s-cr. scr. rovašiti ).
    Mai este PIE *rAwǝ- „to tear apart, to break in pieces” (lit. ráuti „a dezrădăcina”, v. ind. „ravate” – a rupe în bucăţi ).
    „Ravagiu” ar veni din lat. „rapere”, IE *rēp-.

    Mai este PIE *rebh- „to move in disorder” , cu part. raf „luptă” ( legat sau nu de etimologia necunoscută a lui „a se răfui” ), engl. rabble.

    Comentariu de Roderick — aprilie 14, 2011 @ 12:43 pm | Răspunde

   • P.S.
    După I. I. Russu *weik’ „aşezare” a dat -vissa din „Patavissa”.

    Să citez din wiki-părerea despre „Ariovistus”:

    „The second element is not among the runes. The closest root to it seems to be Indo-European *weid-, „to see”, in the sense of guide, leader, person who sees what to do. The seer also played an important part in leading the armies of the Iliad, the first literature of Europe. Perhaps -vistus is from the same form as English „wise”, *weid-to-, which in Old English is also used for a leader or guide (wisa). However, this is all speculation.”

    „An alternative theory is that the name Ariovistus, like that of several other Germanic leaders recorded in Latin sources under patently Celtic names, represents a Gaulish translation of the Suebian king’s original name or title. Caesar was known to use Celtic interpreters and sent a Celtic-speaking envoy to Ariovistus.[23] This derivation draws on a comparison to Old Irish aire, airech, „free man, nobleman, leader”, from Celtic *arios („noble” or „in advance, leading”), and the well-established Gaulish element uid-, uidi-, uissu-, „perception, knowledge.” Ariovistus thus would mean „Noble Sage” or „He Who Knows in Advance.” Ariovistus can be found listed in Celtic etymological dictionaries among similar Gaulish names for Germanic figures, such as Ariomanus („Good Leader”) and Ariogaisus („Spear Leader”).[24]”

    Comentariu de Roderick — aprilie 14, 2011 @ 1:15 pm | Răspunde

   • Cîte bordeie atîtea obiceiuri! .. fiecare cu „ păsărica ” lui, da ?! :)
    Te grăbești un pic cu supozițiile, a se răfui poate fi un dublet al verbului a (se) foi cu prefixul răs- (răsfoi – răfui), construit așa cum avem răs-boi…sau e simplificarea lui vrăfui.
    A răvăși nu poate fi doar slav deoarece sînt consemnate în engleză și fraceză ravish – raviss, ravishing, iar eng. rabble e legat de tumult zgomotos, turuială , sporovoială și confuzie(cu destule coradicale în lb.germ.) conf. opiniei oficiale.Parcă sună mai interesant a răvăși decît a viola sau silui! :)

    De ce să nu fie BOIREBISTA chiar „ atît de transparent ” ? E un nume compus, începe cu B se termină cu S, iar orice găsești între e la mintea fiecăruia.Parcă era un idiot cu BU-ERE-BU-ista „care era, care nu era” sau ceva așa. :)

    PS: nu știu ce să zic despre veick – vissa ca localitate; dacă era să se păstreze ar fi avut un teren foarte propice(lingvistic adică) deoarece toate limbile slave și pînă la albanezi/italici au verbul a vedea și vis(localitate pentru unii slavi și alb.).

    Comentariu de Ioan Albu — aprilie 14, 2011 @ 3:07 pm | Răspunde

   • Am zis „legat SAU NU de etimologia necunoscută a lui “a se răfui” „.

    Dar – ce să zic – iau în calcul posibilitatea să mă autocenzurez de dragul dumitale şi să nu mă grăbesc cu supoziţiile.

    Comentariu de Roderick — aprilie 14, 2011 @ 5:49 pm | Răspunde

   • Mai este PIE *rAwǝ- “to tear apart, to break in pieces” (lit. ráuti “a dezrădăcina”, v. ind. “ravate” – a rupe în bucăţi ).

    Poate aici intra si RĂVÁR, răvare, s. n. (Reg.) 1. Băț crestat cu care se frământă la stână urda sau cașul dospit.

    Comentariu de Sorin5780 — aprilie 1, 2014 @ 11:51 am | Răspunde

   • ”-vistus is from the same form as English „wise”, *weid-to-, which in Old English is also used for a leader or guide (wisa). However, this is all speculation” if you don’t have the actual word in your vocabulary:

    veșt = încercat, cu experiență. pag.3 http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/Dictionarium-valachico-latinum.pdf
    Burre-vișta = ‘bărbat/războinic încercat, cu experiență”. Alb. burre este uneori comparat cu eng.beorn (man, warrior), dar noi avem verbul sursă.
    https://en.wiktionary.org/wiki/beorn

    E posibil să avem și un derivat autohton coradical al alb.përvojë (experience; *per-vonje) și vuaj (sufere, endure; …learn?) https://en.wiktionary.org/wiki/vuaj#Albanian
    PIE *ṷen- ‎(“strive, wish, desire, love”) – sau din radicalul *woe- (eng. woe, lat. vae (victis), let.wai.

    vuaj și vuajtje (suffering, pain) trebuie să fie coradicale cu verbul a învăța. Măcar atâta ne-au lăsat și dacii, deși parcursul logic este acolo unde trebuie, fonetic nu se …pupă.
    Poate chiar avem un derivat *weid-to-!

    Comentariu de Sorin5780 — decembrie 30, 2016 @ 2:09 pm | Răspunde

 4. Dintre ipotezele localizării geografice a lui Burebista înainte de a fi unit triburile geto-dace, aş opta, la prima vedere , pentru cea care îl situează undeva în Moldova.

  Cronologia luptelor lui Burebista nu mi se pare elucidată. Rezultatele luptelor lui Burebista au fost însă repetate peste secole -în linii mari vorbind- de popoare migratoare venind dinspre est, care s-au instalat apoi pe teritoriul dacic. Poate că Burebista a venit precum carpii de mai târziu în Dacia Romană.

  În „Civilizaţia geto-dacilor”, I.H. Crişan vorbeşte despre un sanctuar geto-dacic cu incintă interioară elipsoidală şi postament de piatră în centru (asemănător sanctuarului mare circular de la Grădişte) , aflat la Butuceni ( Republica Moldova ) şi datat în sec. IV-III î.Chr. , anterior sanctuarelor din Munţii Orăştiei. Originea lui Burebista în Moldova ( chiar Basarabia? ) ar fi deci plauzibilă dpdv arheologic.

  Comentariu de Roderick — aprilie 14, 2011 @ 2:01 pm | Răspunde

  • Arheologic vorbind e limpede că mișcarea spre nord și îndepărtarea hegemoniei celtice e documentată, dar altceva ar fi pură speculație. Sigur au exista relații și cooperări pe distanțe foarte largi între daco-geți, deoarece Boirebista n-ar fi obținut uniunea sa dacă ar fi întîlnit opoziție fermă.
   Cea mai bună comparație ar fi cu Mihai Viteazul care a obținut victorii răsunătoare și o unire impresionantă pentru perioada sa..cu o diferență totuși, Burebista i-a bătut pe scordisci după ce au cooperat, însă Mihai a fost omorît de aliatul său înainte să i-o mai „ tragă ” odată. :)

   Nu cred că erau fixate bariere pentru nimeni înainte de venirea romanilor în Balcani, așa că difuzia și fragmentarea unor triburi e foarte posibilă. Cred că ar trebui căutat arheologic locul din țara asta supus la cele mai multe invazii și lupte cu invadatori, de acolo s-ar putea constitui un contingent capabil să preia inițiativa ulterior.Aici cred că dacii ardeleni erau cei mai vizați să se retragă din calea celților și să consolideze puterea la sud de Carpați obținînd ulterior victorii răsunătoare care au adus și la formarea unui stat incipient..acțiune și reacțiune!
   Iarăși ar fi cîteva corelări importante cu perioada dinaintea marii uniri.
   Marile spirite luptătoare se forjează din acțiune! ..poate că o doză de scărmăneală sîngeroasă ne-ar mai scoate și azi din pasivitate.HEHEI, UNDE-S CELȚII DE ODINIOARĂ? :)

   Comentariu de Ioan Albu — aprilie 14, 2011 @ 3:32 pm | Răspunde

 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Búri

  Comentariu de Ioan Albu — noiembrie 12, 2011 @ 12:54 pm | Răspunde

  • Zeul Buri s-a născut dintr-un bulgăre de sare (apă sărată înghețată, după cum spune legenda). Acest lucru ne duce cu gândul la cetatea Buridava și la burii din Ocnele Mari. Burii aveau ca ocupație principală extragerea sării, iar cetatea Buridava apăra sarea ca bogăție a locului

   Burii ca trib s-ar fi „născut” ca urmare a existenței sării în zonă

   Comentariu de sabinus — noiembrie 13, 2011 @ 9:36 am | Răspunde

   • Dacă ai citit acel articol ai văzut probabil că nordicii zic „buri” la „ambar” (hambar),deci vin din același radical IE care a dat și gr.amphoras.Am mai comentat despre asta.
    Cît despre nordicul burr- fiu,copil, e coradical cu albanezul bir(fiu),bija(fiică),dar și reg rom. burcaș-copil mic. Avem și borț-burta femeii însărcinate, borțoșa-a lăsa grea, ba chiar și tracicul PORUS-fiu, prin rom. șpur(probabil arhaic „por”/șpor)-copil din flori,bastard. Ș e probabil un fel de lat. „ex”.
    Coincidențe sau nu,sînt acolo în DEX și pe mine mă bucură puțin..n-am pierdut chiar toată limba dacilor.
    Poți zice că „buri” însemna ceva legat de extracția sării, așa cum avem verbul a borăi sau bîrdie(burghiu).Saldensii de la Porțile de Fier erau probabil vînzătorii de sare; unii scormoneau, alții vindeau. :)
    Ne cramponăm uneori pe ideile noastre mărețe despre daci, pe cînd majoritatea erau simpli plugari sau oieri/bivolari, sărari/(?) și chiar mineri.

    Comentariu de Ioan Albu — ianuarie 8, 2012 @ 12:58 pm | Răspunde

   • La mulți ani, Sabine! Zici tu multe gogorițe, mai nimerești cîteva adevăruri, dar nu renunți (ca și mine de altfel).
    Mi-ai dat și cîteva idei de-a lungul anului trecut, așa că îți doresc numai bine și la mai mare! :)

    Comentariu de Ioan Albu — ianuarie 8, 2012 @ 1:06 pm | Răspunde

   • La mulți ani, domnule Ioan, și la mai multe comentarii! :) Mai greșesc pentru că nu sunt de specialitate, însă îmi plac limbile străine și să caut la limba noastră cuvintele mai puțin folosite, însă pline de înțeles și de substanță. Îmi place să scriu comentarii, pentru că ideile îmi vin de cele mai multe ori pe moment și sunt o relaxare și ceva plăcut pentru mine. Și îmi mai place și istoria dacilor

    Comentariu de sabinus — ianuarie 8, 2012 @ 9:22 pm | Răspunde

  • Nu mă pot abține și comentez și despre burr și burtă. Burr ca și copil ne duce cu gândul la puradel (burr-adel), unde p se transformă în b. Iar burtă vine de la bortă = gaură, și se referă că burta omului ar fi goală pe dinăuntru (deși în realitate nu e). Anagramat, borta devine tabor, și ne amintește de un munte mai însemnat (un fel de munte gol pe dinăuntru, ca și cogaionul de la noi) (tabor = „muntele cu burtă / cu bortă”)

   Comentariu de sabinus — ianuarie 8, 2012 @ 9:33 pm | Răspunde

   • Legătura dintre burr (copil) și burta mamei se face prin intermediul buricului. Buricul este cel care îl leagă pe burr (copil) de burta mamei

    Comentariu de sabinus — ianuarie 9, 2012 @ 2:02 pm | Răspunde

 6. Sensul de mult, mulțime al skt.bhuri e cuprins și de prusacul „burts”.Am mai observat o chestie în lexicul lor, muchiul biceps e denumit la fel ca rozătoarele(pele=șoarece, pellis=biceps..din IE pel- gri,cenușiu; rom.paruș?).E același construct metaforic din latină și IE(mus-musculus). E musai ca și dacii să fi avut așa ceva.
  Tot acești baltici mai au tikkars-drept,corect, tikra-adevăr, opinie corectă (lat.dexterus,dextra), putun-a putrezi(potaie? :) ) , rappena-mînză neagră, skistan-pur, cistit, skujja-acele coniferelor, sturmus-asalt,furtună(idem.rom.șturm), brokai-pantaloni scurți(lat.bracae, rom.brăcinari), kekkers-boabe, suran-salinitate, pekku- vite, posibil și un nebulos „balla”-frunte, ca înalb.și skt.
  merg-femeie în casă, servitoare(coincidență cu rom.marița).

  Comentariu de Ioan Albu — ianuarie 8, 2012 @ 12:44 pm | Răspunde

 7. Uite o chestiune ciudată legată de ie weid- a cunoaște: arm. gitem – to know, to perceive ; gēt, gitak, gitun – cunoscător, înțelept
  gēt, “skilful, learned man”
  Nu poate fi o coincidență că tocmai geții erau numiți în epocă astfel :„știu a se face nemuritori”,adică se sugera că dețin o știință,o filozofie a nemuririi.
  Amintesc și alternanța v>g în graiurile noastre.;poate fi ceva în comun cu armeana

  Comentariu de Ioan Albu — februarie 7, 2012 @ 10:55 am | Răspunde

 8. Uite un radical foarte interesant în contul numelui trac Burebista :

  *bher-
  Meaning: good, valiant
  Avestan: bairišta-
  Armenian: bari `bebe’, barvokh `gurt, best’
  Old Greek: phéristo- „Cel mai puternic, mai curajos, cel mai excelent, cel mai bun” phértato- cei mai curajosi `, cel mai bun”, phértero- `braver, better’
  Germanic: *bir-ō- vb., *bar-ō- vb. „good deity” Swedish: dial. bjäre, bare `„ de bun augur ”
  Albanian: mbarɛ `bun” fericit ”

  Poate că „bărbatul” nostru de aici vine și nu trebuie să mai acceptăm un latinism tenebros.
  Nu mai zic de alb.burre(bărbat) că l-am găsit de vreo două sau trei ori în situl lui Pokorny sub diferite „propuneri”.

  Comentariu de Ioan Albu — februarie 26, 2012 @ 8:34 pm | Răspunde

 9. Atît S.Olteanu cît și Vladimir Orel observă, separat unul de altul, faptul că vocala lungă ū se diftonghează în „ūi” . În cazul albanezei acest „ūi” se păstrează în cele mai vechi scrieri din sec.XVI sub forma „ui”, dar apoi evoluează spre y (pronunțare specifică albanezei, nu y din alte lb.) în dialectul tosk, oficial azi, și „i” în nordul Albaniei (gheg).
  Mă refer strict la cazurile cu ū în interiorul cuvintelor. (ex: gjysh, fryj, rys, trys)
  http://soltdm.com/langtdm/thes/s/Saldo.htm de urmărit explicația pentru tracicul *buyša comparabil cu „gr. φύω ‘a da naştere, a izvorî ” (a(-l) buși sîngele.)

  Buirebista – așadar „buire” respectă o desvoltare internă tracică a unei vocale ū dintr-o temă *bhū-re, așa cum bine intuiește I.I.Russu : http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=/data/ie/pokorny&text_number=+249&root=config
  Ce s-ar alege azi din acea diftongare ūi rămâne de văzut, dar probabil că au evoluat ca la jumătatea toskă a albanezei, cf. cu verbul „a buși”.
  Tot aici aș include și reg.buișag cf. cu dezvoltările celorlalte lb. din IE *bhū, căci etimonul său ung. nu are acest sens deși există ac.sufix specific lor -sag.

  Comentariu de Sorin5780 — august 19, 2013 @ 6:55 pm | Răspunde

  • http://en.wiktionary.org/wiki/byr

   Comentariu de Sorin5780 — aprilie 16, 2014 @ 6:10 pm | Răspunde

  • Probabil era mai răspândit odinioară, cu mai multe dezvoltări semantice.
   a buiști – (despre lichide) a țâșni (Șerbănești, Olt)

   Alte regionalisme curioase:
   casă – placentă, fătăciune.
   baeră – căldură mare făcută (iarna) în casă.

   Comentariu de Sorin5780 — februarie 9, 2015 @ 11:24 am | Răspunde

   • baeră -nu e exclus să fie rudă cu ”baie” (lat. bannea, balnea); cf. lat. balneārius ori balneola?

    ”A fi cald baĭe (saŭ ca în baĭe) a fi foarte cald într’o cameră.” (Scriban)

    Comentariu de Roderick — februarie 9, 2015 @ 11:16 pm | Răspunde

   • Eu mă gândeam la *werǝ-
    Meaning: to burn, to boil
    http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=%2fdata%2fie%2fpiet&text_number=++2958&root=config

    Comentariu de Sorin5780 — februarie 10, 2015 @ 7:42 am | Răspunde

   • Se poate; totuși e un hiat acolo.

    Comentariu de Roderick — februarie 10, 2015 @ 8:23 am | Răspunde

   • Cum e cel pentru pâine/pâne, câine/câne?

    Comentariu de Sorin5780 — februarie 10, 2015 @ 8:45 am | Răspunde

   • Acolo sunt diftongi.

    câi-ne, pâi-ne vs. ba-e-ră

    Comentariu de Roderick — februarie 10, 2015 @ 10:46 am | Răspunde

   • Mă amuză posibilitatea păstrării acestui cuvânt în țara prazului. http://en.wiktionary.org/wiki/balnearius
    http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entry=balneum
    Nu pare verosimil. Să fi păstrat după atâta amar de timp amintirea băilor fierbinți (și reci) aduse de romani în Dacia? :)
    Mai mult o saună decât o baie în concepția modernă.

    În al doilea „link” de mai sus se ridică o posibilitate interesantă privind sanscritul bād (a se spăla) și eng.bath. http://www.etymonline.com/index.php?term=bath&allowed_in_frame=0
    din *bhe- „to warm”

    Acum baeră ar putea fi un cuvânt cu identitate proprie. Dacă nu, atunci poate merge și un împrumut antic pe filieră grecească. În aceeași localitate (Șerbănești)se mai păstrează și botroană, de care discutam mai demult aici: https://hroderic.wordpress.com/2013/04/16/buzguroi/

    Comentariu de Sorin5780 — februarie 10, 2015 @ 12:02 pm | Răspunde

   • Un cuvânt latin e mai probabil să se fi păstrat în Oltenia sau Banat decât în Moldova, să zicem.
    După unii Oltenia a fost sub influență romană vreo cinci sute de ani, cu prezența efectivă prelungită după retragerea aureliană. Când nu e prezență efectivă, apare ceramică de factură romană, circulație monetară. Romanii nu au retras armata și administrația din Sucidava după 271 (singurul oraș din Dacia traiană în această situație).
    Prin revista Historia susține unul că tribul burilor daci s-ar fi dat cu romanii înainte de războaie.
    Vezi și povestea cuvântului ”pădure”, care a însemnat la început mlaștină (pt. că pe malul Dunării așa era; pădurea era în bălțile Dunării); despre cuvântul am însă și alte opinii (le cunoști), mai fanteziste probabil.

    ”A fi cald baie” nu e o expresie regională (deci apare în mai multe regiuni). S-ar putea să fie vorba și de baie=mină, acolo transpiri ca la saună chiar dacă ești în chiloți :)

    Comentariu de Roderick — februarie 10, 2015 @ 12:35 pm | Răspunde

 10. O altă problemă -încă nerezolvată- este proveniența tribală a lui Burebista; de unde anume a început să își construiască regatul.

  Unde erau viile pe care geții -la sfatul lui Deceneu- le-au tăiat? Mă intrigă faptul că -de exemplu- poetul Ovidiu, în exil la Tomis, descrie aproape o zonă subpolară, necum vii; poate exagerează. Totuși…
  Aș crede că viile acestea erau într-o zonă propice, cu influențe mediteraneene chiar și într-un climat mai rece. Ținând cont că vântul din câmpia rusă ajunge până în sudul Olteniei, această zonă mai ferită de frig ar putea fi Banatul. (Un argument în plus pentru teoria lui C. Daicoviciu- capitala lui Burebista la Argidava?)

  Aceasta ar corespunde cu faptul că primele campanii ale lui Burebista s-ar fi desfășurat (?) împotriva scordiscilor din actuala Serbie; aceștia -după unii- i-ar fi fost la început aliați într-un atac desfășurat în Macedonia, 74-73 î.Chr.

  Comentariu de Roderick — februarie 9, 2015 @ 11:44 pm | Răspunde

 11. Așa cum arată multe astfel de construcții logice, termenii pentru furie în limbile indo-europene vin din radicali ca acesta, IE *bhu- „a umfla”. (lat.furia; ind. bhū́rṇi- „neliniştit, furios”).

  Popoare antice, Fir Bolg, belgae: The consensus among linguists is that the ethnic name Belgae comes from the Proto-Celtic root *belg- or *bolg- meaning „to swell (particularly with anger/battle fury/etc.)”, cognate with the Dutch adjective gebelgd, „to be very angry” and verbolgen, „being angry”, and the Old English verb belgan, „to be angry” (from Proto-Germanic *balgiz), derived ultimately from the Proto-Indo-European root *bhelgh- („to swell, bulge, billow”). Thus, a Proto-Celtic ethnic name *Bolgī could be interpreted as „The People who Swell (particularly with anger/battle fury)”.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Belgae#Etymology
  https://en.wikipedia.org/wiki/Fir_Bolg

  BOSUMFLÁ vb. a se îmbufna, (reg.) a se drâmboi, (prin Bucov.) a se bârzoia, (Transilv. și Maram.) a se dăbălăza, (Olt. și Ban.) a se îmbonța, (prin Munt.) a se răzbuza.
  O să mă concentrez pe două cuvinte. Boroboață cuprinde tema *boț, cu o paralelă semantică a se îmbonța.
  https://dexonline.ro/definitie/%C3%AEmbon%C8%9Ba
  https://dexonline.ro/definitie/boan%C8%9B%C4%83

  Scopul e să găsim termenii dacici corespunzători conceptului postulat în articol și cred că am discutat pe larg deja verbe de genul a se răzbuza (*bod- „umflătură” > dacic *budja) sau bârzoia și am dat numeroase derivări, dar boroboață este un compus așa bizar și interesant prin implicații!

  Eu cred că determinatul din acest termen (boroboață) semnifică „umflat, crescut” și trebuie să vină dintr-o temă verbală dacică a rad. *bhu- „a umfla” : *buru.
  De aici avem un dacic *bur (bărbat) dispărut sau nu (NP Borilă), boreasă (soție, nevastă după o vârstă; trecută de 40 de ani, cu copii; văduvă), bord și bordan (*burd), borț, bură (furtună, vijelie, vifor), burtă, poate buor/bour (alb.buall)

  Alt exemplu probabil de semantism dacic ce mai trebuie urmărit și căutat privind alte teme lexicale: moț – moțoc (harțag, neastâmpăr) – a moțăi. L-am atribuit rad.*mow- „to move” (lat.movere, motus).
  Harțag puteam să-l leg de temă *arță. Și aici e probabilă o temă cu sens .. *mișculativ.

  Comentariu de Sorin5780 — iunie 10, 2016 @ 1:52 pm | Răspunde

  • mburr v. = boost, praise, praise up, vaunt.
   mburrem = boast, swagger; glory.
   pag.282 https://jlu.wbtrain.com/sumtotal/language/DLI%20basic%20courses/Albanian/Albanian-English%20Dictionary.pdf

   Comentariu de Sorin5780 — decembrie 28, 2016 @ 12:28 pm | Răspunde

   • Qëroi isht burinë i lig (dial. arbăreș) = moti është shumë keq (alb.) = vremea este foarte rea.
    De remarcat adv. burinë (alb.shumë). Cine știe dacă nu cumva Bure-bista se traduce ”foarte”..ceva.

    Comentariu de Sorin5780 — decembrie 29, 2016 @ 1:08 pm | Răspunde

   • mburrem semantic vorbind, este înrudit cu arom. bură, buranje (erou) sau burie (avere). Poate chiar și burit (împlinit) conform cu adv. burinë, iar toate acestea ar avea rad. bhu- to grow, la origine. Uneori *bhuri- conform cu lat.furia sau rom.bură (înv.furtună) și arom. burani (urzici fierte) sau a sburda conform rad.din articol, *bhūr- to move quickly, to be excited.
    http://www.aromanii.ro/aromanii/dictionar.php

    ie *bher-2 ‘to boil, swell; to get high’ (alb.burim, buron, buronjë burth, burmë, etc. https://en.wiktionary.org/wiki/buron#Albanian

    Dar așa cum s-a spus de mai multe ori și de către mai multe persoane, numele bitematice conțin un determinant în prima parte, deci acest alb. burinë este probabil ceea ce *bure- vrea să spună despre persoana regelui geto-dac.

    PS: dialectele sudice ne dau multe cuvinte preromanice. Fiind obligați de vitregiile istoriei lor legate de slavi și alți invadatori, or fi păstrat mai bine lexicul preromanic având ocupații pastorale cu preponderență.

    Comentariu de Sorin5780 — iunie 30, 2017 @ 7:53 am | Răspunde

    • Despre bură (erou) am spus în trecut că ar fi legat de legendele personajului Burilă (Oltina, Satu Mare și Chișinău), dar nu mai cred asta.
     Burilă = poreclă admirativă (sic!), pentru oameni întreprinzători, îndrăzneți, originali, trăzniți, priviți cu binevoitoare ironie.
     Cred însă că are legătură cu albanismele de mai sus: buronjë, burim (lat.furia, furor). E vorba probabil de un om agitat, întreprinzător, nu un erou, conform arom.bură, nicidecum.

     Mă întreb când am pierdut noi termenul corespunzător acestui arom. bură? Oare atunci când am preluat terminologia legată de viteaz (cavaler profesionist al armelor și războiului)?

     Comentariu de Sorin5780 — iunie 30, 2017 @ 8:05 am | Răspunde

    • E probabil ca buriu (butoi cu capacitatea de peste 100 l) să fie și el un cuvânt preromanic, la fel ca balercă (sufixul -ercă) cf. altor derivate: bală, bălăoană, baliu, băldoaie/ boldovaie/băldoaie (struguri gordin, -an), baldăr, -ă (om pântecos; femeie grasă), NP Boldun, etc.

     A face gîtul (sau gura) leică și pîntecele balercă = a bea din cale-afară de mult.

     léică (léici), s. f. – Pîlnie. – Megl. leică. Sl. (bg., rus.) lejka (Miklosich, Slaw. Elem., 28; Cihac, II, 169; Conev 63; Iordan, Dift., 102), din sl. lijati, lĕją „a vărsa”, cf. leit.

     Comentariu de Sorin5780 — iulie 8, 2017 @ 9:18 am | Răspunde

 12. Am o idee pentru eternitate! http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A10131
  În scrierea asta se pune foarte bine în lumină adevărata origine a apelativului mire: lat.miles – ”soldat, ostaș; ofițer (de gardă) la palat (în timpul imperiului)”. Nu prea mai e loc întors aici, mire este un latinism.

  Dar, mă întreb retoric, nu cumva mirele ăsta primește semantismul actual ca urmare a tradiției militariste ce se reflectă în societatea nord-tracică pre- și post-cucerire? Tradiția imperială militaristă a fost îmbrățișată din tot sufletul de către daci, aproape reușind să cucerească întreg imperiul prin numărul soldaților traco-daci și a împăraților care se reclamau ca fiind daci. Chestia e că au fost dezbinați, așa cum suntem și azi.

  În urm. articol se propune existența a două societăți complementare, dacică și getică, unde prima domină militarist pe cea de-a doua.
  http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/geto-daci-daci-geti

  Într-un fel se împacă toate dacă ne gândim atent la asta. Tranziția spre noua limbă s-a făcut respectând în mare parte spiritul limbii și culturii îndepărtate. Dacă traco-dacii foloseau termenul *burre (și boreasă), probabil că însemna atât războinic, cât și soț. În albaneză, burre are un semantism clar, foarte masculin, ”machiste”.
  Ba chiar termenul albanez pentru corespondentul feminin este burrneshë, femei care se substituie din toate punctele de vedere bărbatului casei. https://en.wiktionary.org/wiki/burrnesh%C3%AB
  http://www.descopera.ro/cultura/4596488-burrnesha-femeile-barbati-din-albania

  Slavii de sud au adoptat și ei acest semantism al termenilor corespunzători, așa cum se arată în subsolul primului link. Probabil că-l aveau dinainte.

  Comentariu de Sorin5780 — decembrie 30, 2016 @ 4:29 pm | Răspunde

  • Nici Ciorănescu nu e de acord cu originea lui ”mire” în lat. miles. Ar fi cf. voină ”soț, bărbat”, dar mirele e mire doar în perioada nunții, nu și după aceea.

   Comentariu de Roderick — decembrie 31, 2016 @ 12:38 am | Răspunde

  • colindul: http://www.decraciun.ro/colinde-de-craciun/la-poarta-lu-imparatu
   http://ziarullumina.ro/primiti-colinda-noastra–17595.html

   Găsi leul aburatu,
   Mirelui bunu,
   Sub un spine mărăratu (aciuat?)

   În primul rând avem un leu în Ceahlău. Prcă numai în Oltenia erau prezenți (în povești, binențeles). În Moldova parcă am auzit o aluzie la un fel de lac al leilor. Nu mai rețin contextul, dar am comentat odinioară.
   N-am mai auzit de verbul a se mărări.

   Comentariu de Sorin5780 — decembrie 31, 2016 @ 8:26 am | Răspunde

   • pag.171: http://greenstone.bjc.ro/greenstone/collect/deva/index/assoc/J137.dir/FlorileDalbe.pdf
    Este aproximativ același motiv al voinicului care subjugă o fiară a muntelui. Arealul său montan și faptul că acest apelativ, lăun, a supraviețuit aproape de epoca modernă mă face să cred că odinioară era o denumire a leului de peșteră și a celui asiatic care-l înlocuiește, apoi este denumit râsul probabil. Trebuie să fi fost un rit de trecere la vârsta adultă această vânare fără arme, așa cum călăritul fără leac de ață era pentru geți și Românii de mai târziu (în legende).
    https://ro.wikipedia.org/wiki/Panthera_leo_spelaea
    https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_lions_in_Europe

    Chiar dacă nu era ”panthera spelaea”, mă întreb dacă a supraviețuit o specie de leu în Carpați mai mult decât în restul Europei. În Caucaz atinge sec.10 d.Hr., însă Carpații sunt un areal mult mai vast și mai bine populat, un rai cinegetic. De ce n-ar fi supraviețuit sus în munți, așa cum și azi mai găsești ”pardalul” prin Himalaia.
    Apropo, caravana lui Xerxes e atacată tot din munți, deci ori avea pradă suficientă sus și doar cobora jos în timpul iernii, ori oamenii iar restrâns arealul foarte mult vânându-l excesiv.

    Înainte nu credeam că leii pot supraviețui în munți, dar e fals. Exemplu bun avem în leul de Atlas și varietatea sa asiatică.
    Sunt curios dacă slavii din Carpați au și ei legendele lor.

    PS: dacă leul vine odată cu denumirea sa din Asia, la fel ca pisica (cătușă), oare n-au primit și tracii acest lăun. Avem și o lăuneasă lăureasă? Dacă nu, s-o inventăm acum.
    Dacă s-ar verifica teoria acelor lingviști care presupun o intrarea a indo-europenilor direct din Asia Mică în Europa, probabil că au venit cu noțiunea. Pe altă parte, forma leu poate fi slavică, în perfect acord cu transformările atribuite lexicului slav: lev – leu. Lăun nu poate fi scos din slavică.

    Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 23, 2017 @ 7:11 am | Răspunde

    • Mă uitam zilele astea la câteva documentare privind repopularea Siberiei cu bou moscat (Ovibos moschatus) și bizon de pădure, aduși din Canada. Până acum două, până la trei mii de ani, aceștia erau parte din fauna siberiană. Se crede că au fost vânați până la extincție, deși eu cred că e mai complicat de atât. Părerea mea e că tindem să exagerăm impactul antropic asupra ecosistemelor preistorie. Condițiile ultimelor două sute de ani nu-s același față de acum o mie de ani sau mai mult.
     Nu m-ar mira ca odată ce se reușește clonarea megafaunei în Coreea de sud să fie integrați în Siberia. Asta chiar ar transforma nordul înghețat într-un ”Jurassik Park”. Pleistocen Park nu ar avea același ..son (ecou).
     Se lucrează acum asupra mamutului; țesut de rinocer lânos nu cred că au.

     În fine, mă gândeam dacă nu-i posibilă repopularea unor habitate restrânse de la noi cu sura românească. Acest domn Aldea îl consideră un relict preistoric, cel puțin în parte: https://mihaiandreialdea.org/2017/09/01/bivolul-romanesc-intre-istoria-veche-si-astazi/
     Impactul pe care-l are reintroducerea bizonului nord-american asupra ecosistemului este absolut colosal în SUA. Oare, la noi, bovinele astea vechi (bourul, bivolul) n-ar schimba în bine anumite ecosisteme?

     Îmi imaginez că leul asiatic nu s-ar mai readapta la noi, asta dacă a fost vreodată pe aici, dar ar fi amuzant să-ți imaginezi câțiva dând iama prin latifundiile domnilor Dragnea sau Țiriac.

     Comentariu de Sorin5780 — noiembrie 30, 2017 @ 12:07 pm | Răspunde

 13. ”Înainte de a ajunge la Istru [Darius] îi supune mai întâi pe geţii care se cred nemuritori, căci tracii care au în stăpânirea lor Salmydessos şi care locuiesc la miazănoapte de Apollonia şi de orasul Mesambria-numiti skyrmiazi şi nipsei – i s-au închinat lui Darius fără nici un fel de împotrivire. Geţii însă, care luaseră hotărârea nesăbuită [de a-l înfrunta], au fost robiţi pe dată, măcar că ei sunt cei mai viteji şi cei mai drepţi dintre traci.” (Herodot)

  Pare că Darius s-a deplasat cu oștirea de-a lungul coastei M. Negre, spre nord. Geții îi au ca vecini la sud pe nipsei (??), la nord având Istrul (poate acel braț dispărut la gura căruia a fost construită Histria). Aceștia sunt probabil geții propriu-ziși; în rest termenul ar putea fi doar convențional, un exonim aplicat altor triburi.

  Comentariu de Roderick — ianuarie 4, 2017 @ 10:46 pm | Răspunde

 14. Geții din câmpia munteană par să fi fost aproape zdrobiți de … Burebista.
  H. Daicoviciu (în ”Dacii”) notează că în așezarea de la Zimnicea lipsește un nivel corespunzător epocii lui Burebista (poate au abandonat-o, ca în cazul atacului lui Alexandru Macedon?). Tot în acea vreme în mai multe așezări getice din Muntenia s-au îngropat tezaure. Daicoviciu plasează episodul după războiul cu boiii și înaintea atacării cetăților grecești.

  Comentariu de Roderick — februarie 23, 2017 @ 8:55 pm | Răspunde

 15. ”S-a şi gă­sit o cetate dacică aici la noi, la Tilişca, care ar fi aparţinut, iniţial, tatălui lui Burebista. Chiar şi nu­mele ei e dacic: vine de la «tilişcă», «iarba vrăji­toarei», o buruiană cunoscută printre plantele me­dicinale antice chiar cu acest nume.”
  Sursa> http://www.formula-as.ro/2018/1305/societate-37/satul-cu-academicieni-saliste-23443

  Asta cred că e prima oară când aud de o locație a cetății tatălui lui Burebista și e la o aruncătură de băț de vechea Sarmizegetusa. N-am motive să cred că mocanii noștri au păstrat vreo tradiție legată de episodul acela istoric, dar pare oarecum logic ca Burebista să fi pornit de undeva, aproape de centrul politic și religios dacic. Doar arheologia ar putea spune cât de puternică era comunitatea aceasta în antichitate.

  N-ar fi deloc bizar să credem că dialectul sau subdialectul getic se întindea efectiv peste teritoriul ocupat de graiurile sudice și Moldova, cu revărsări sporadice spre nordul Carpaților. Burebista ar fi considerat tot get, chiar dacă ar proveni din Mărginimea Sibiului. După cum se consideră și mocanii, sunt mărginimea Țării Românești. La fel și-n antichitate, puteau fi ”mărginimea” grupului getic sudic-estic, confruntați de așezări ale unor triburi colonizate de către celți…la fel cum erau sașii pentru mocani și, iar, așa cum noi, reușim iar să recuperăm teritoriul acela luat de la români.
  https://www.antena3.ro/actualitate/graiurile-romanesti-explicate-de-specialisti-de-ce-perfectul-simplu-e-lege-la-olteni-si-de-ce-443016.html

  Ca fantezie, merită studiată și ipoteza asta hazlie, deși cred că Argedava muntenească rămâne un centru important din antichitate până în evul mediu, adevărata ”casă regală” a lui Burebista.

  Comentariu de Sorin5780 — martie 14, 2018 @ 3:50 pm | Răspunde

  • ”tilișcă” ar putea fi un derivat regresiv din ”vrotilică”, alt nume al aceleiași plante.

   ”Iarba vrăjitoarei” se numește așa în aproape toate limbile europene; inclusiv den. științifică face referire la vrăjitoarea Circe și Lutetia, ”orașul vrăjitoarelor”.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Circaea_lutetiana

   Comentariu de Roderick — martie 15, 2018 @ 10:38 am | Răspunde

  • Cert este că Burebista a avut un impact devastator asupra geților din câmpia munteană. Nu le-a ocupat cetățile (Cârlomănești, Zimnicea), le-a distrus.
   Cred că mai degrabă provenea din zona ”dacică”, bogată în resurse (aur, fier).

   Comentariu de Roderick — martie 16, 2018 @ 8:29 am | Răspunde

  • Oteteliș, Valea Teleșului, (Teleș nume), toate explicate cumva în Dicț.Onomastic al lui Constantinescu..care nu mai apare pe net.
   http://www.muzee-valcea.ro/buridava/B4_25.soare.pdf

   Așa cum spune și-n link, teliș cuprinde un sufix locativ -iș, loc cu.. ceva. Nu știu ce anume, poate vite sau viței dacici, conform let.tele (female calf, immature cow, heifer). Radicalul *tel- e numai balto-slavic.
   https://en.wiktionary.org/wiki/tele#Latvian
   Proto-Baltic: *tel-ja- c., *tel-iā̃ f.
   Meaning: calf
   Lithuanian: tẽlia-s (ostlit.) ‘Kalb’
   Lettish: tel̨š, demin. tęlę̃ns ‘Kalb’; tele ‘Kuh, die noch nicht gekalbt hat, Kuhstärkr; weibliches Kalb’

   Am dat mai demult un sufix locativ medieval din Albaneză , separat pentru singular și plural. Poate ar trebui să adaug și -ină (ciotină, bucin, Arcīna, Altīna, etc.)

   Mai e un cuv.vechi oștetelit care ar trebui să explice primul toponim, dar nu dau decât de un site dubios pentru care Goagăl te avertizează că-i periculos. Nu mai risc căci am oricum probleme cu niște troieni.
   Am copiat totuși ce apare în dreptul link-ului: ”În restul județului, pe drumul lui Traian bătrânii știau de oștetelit sau hălimări. La Mihăiești același obicei era numit după primul vers al strigării: D’aolică măre! La Plenița, în județul Dolj, strigarea peste sat reunea tinerii neînsurați (dănacii) în grupuri, aceștia rosteau versuri rimate și ritmate cu iz moralizator și evident …”

   Să fie legat de un tracic *așta (gură, *aista?) din *h₃éh₁os. https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/h₃éh₁os

   Bineînțeles, e o fantezie. Probabil că o- este prefixul și *șteteli un verb. În link oferă o explicație pentru acesta, iar term. -it, -iș indică locul unde se petrece o acțiune.
   Ideea este nu cumva *tel- înseamnă a țipa? În același sens avem strâgă (moroi, vrăjitoare) sau Alb.bushtër (vrăjitoare). Nu mai știu cum etimologizam tălmaci , dar țin minte că găsisem un osset.tălmaz (a traduce sau traducător). O fi turcoman: telmać (Kuun 105).

   Balticul tele, teļš ar putea face și ele referire la mugetul animalelor, dar mă îndoiesc. Cred că mai degrabă se referă la faptul că nu-i încă reproducătoare sau nu dă lapte.

   Comentariu de Sorin5780 — martie 18, 2018 @ 10:56 am | Răspunde

   • Dicționarul lui Constantinescu apare acum pe dexonline.ro.
    Oteteliș ar fi din Fotie contaminat cu Telea (<Pantele).

    Comentariu de Roderick — martie 18, 2018 @ 8:25 pm | Răspunde

 16. Dacă Zimnicea avea aceiași importanță în antichitate ca-n Evul Mediu și era ocupat de către iranici ..sau celți, ar explica de ce anume este atacată și distrusă. Burebista duce mai multe războaie prin care anulează puterea celților, apoi descurajeazăză pe iranici (probabil) de a mai interveni în afacerile sale, și cucerește orașele grecești. Probabil nu se dădea înapoi de a ataca și conaționalii care i se opun. Nu cred că în acea perioadă aveau conștiința aparținerii la un singur popor.
  https://ro.wikipedia.org/wiki/Zimnicea

  Rubobostes sau Rabobostes ar trebui să fie important pentru istoria de mai târziu a lui Burebista. Face legătura între buri și daci prin defileul Oltului.
  Dacă Burebista pornea aventura sa din Argeș, ar fi trebuit ca locul acela să rămână la fel de important până la războaiele daco-romane. Curios că Muntenia este lăsată roxolanilor. Poate nu mai era chiar atât de importantă după Dicomes. Sunt populații foarte numeroase care sunt strămutate în Moesia din Câmpia Română.

  Comentariu de Sorin5780 — martie 16, 2018 @ 7:08 pm | Răspunde

 17. Nu înțeleg un lucru la Buridava conectat cu acel presupus etnonim BUR scrijelit de către un olar autohton. Dacă avem dava burilor, de ce nu avem o terminație de plural la genitiv? Era a burilor sau a burului? Dacă nu era Buricodava și Perburidava probabil n-aș fi considerat Buridava drept capitala unui trib ci doar o davă bogată sau puternică. Nici acum nu-mi este foarte clar care-i forma traco-dacică a acestui etnonim, deși cred că avem acel apelativ Burilă (vezi mai sus) de care vorbeam în trecut, conectat de unii cu un tracic Boraides!

  Oricum, ca să împac și capra și varza, aș reconstitui acel toponim drept *Burīdava (*buri ar fi pluralul, iar -i term.genitivală). Terminasem de completat acest comentariu până m-am gândit la soluția asta. Eu mă gândeam să refac un pl. *bure și un genitiv *bureve după exemplul mal – pl.male (munte – munți) din urm.link: http://www.languagesgulper.com/eng/Albanian.html

  După cum se vede are terminații diferite pentru formele de singular și plural la genitiv, iar formele de nominativ (masculin și neutru), dacă le compar cu REB și BUR probabil că am putea intui faptul că terminațiile astea dispăruseră deja în primul secol după Hristos din limbile TDM și strămoașa dialectelor albaneze. Dar nu-s deloc sigur asupra terminației genului neutru.

  O discuție despre astfel de aspecte nu s-a avut din câte știu, deși limbile antice (cât și cele moderne) erau la fel de complexe ca cele moderne.

  PS: probabil că la fel ar trebui discutat și despre alte toponime care cuprind etnicoane.

  Comentariu de Sorin5780 — martie 16, 2018 @ 8:33 pm | Răspunde

 18. Una din acvilele romane ale legiunilor lui Fuscus (brunetul, arom.Bushku, Alb.dushk) s-ar putea să fie aceasta de la Horezu:
  http://adevarul.ro/locale/ramnicu-valcea/video-comoara-arheologica-controversata-descoperita-islaz-horezu-acvila-bronz-2000-ani-1_5aae4659df52022f75b758b4/index.html

  Indirect, am putea imagina un centru geto-dacic important în zonă. Cred că intră în extinderea teritorială a burilor și probabil e locul unde se mai dă o bătălie pe vremea lui Domițian.

  Mi s-a părut mereu curios cum de recuperează Crassus niște steaguri romane din Dobrogea, dar nu în centrele mai din interior. Probabil că participanții la bătălie, daci (buri în cazul de mai sus) și bastarni, își iau fiecare câteva trofee.

  Comentariu de Sorin5780 — martie 19, 2018 @ 12:38 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: