Istoriile lui Roderick

decembrie 7, 2011

Codrul

Filed under: Traco-geto-dacii — Roderick @ 9:19 pm

După B. P. Hasdeu,

” „Codru” reprezintă dar exactamente, cu scăderea regulată a vocalei, formaţiunea sanscrită kadru din ka+dru , „ce arbore !” adecă „ce mulţime de arbori !”

Fără a cunoaşte termenul româno-albanez, Pictet bănuia că din acelaşi grup exclamativ ar deriva grecul κέδρος; şi este ciudat că, fără a fi fost câtuşi de puţin lingvist, bătrânul episcop transilvan Bob deducea pe al nostru din „cedrus”.

Este evidinte că nici κέδρος nu provine din codru, nici codru din κέδρος ; ambele însă au decurs pe o cale nedependinte din aceeaşi tulpină ariană Kadru.”  ( „Viaţa de codru în Dacia – Studiu filologic” )

„Cedrul” ar proveni însă, conform altor studii (cf. starling.rinet.ru ), dintr-un PIE *ked- „ienupăr” (ca şi lit. kadagis „ienupăr” ). Acest *ked înseamnă la Pokorny „a fumega”, fiind la originea OCS kadilo „tămâie” ( din care avem „cădelniţă” ).

Oricare ar fi originea gr. kédros , e plauzibilă înrudirea cu rom. codru.

Mai mult, cred că e posibil ca numele de codru să fi fost purtat în vechime numai de pădurea de brad (răşinoase) -„codru verde”, prin extensie atribuindu-se apoi şi altor păduri.

*

După S. Paliga,

„codru, -i s.m. 1. dense forest; 2. in codru de pîine ‘big piece/loaf of bread’ is derived from (1). Related with Alb. kodër, kodrë ‘a hill’. There are two basic explanations: (a) from IE *kadh- ‘to cover; to protect’; (b) an ‘expressive’ construction with co- and Thracian root -dru ‘wood, forest’ (as A. Poruciuc believes). • The old explanation from Lat. quadrum ‘a square’, starting from meaning (2) is erroneous. We rather incline to explain the form from IE *kadh.”

*

O altă etimologie posibilă a „codrului” este, cred, PIE *k(‘)ait- „pădure” ( aflat la originea engl. heath , germ. Heide, galez coed , v.irl. ciad „pădure” ). Probabil că e mai dificil de explicat î.a.c. de ce -t- devine -d- în „codru”.

Aş crede că sensul de „bucată” al lui „codru” indică doar un omonim.

22 comentarii »

 1. În aromână situaţia lui „codru” este interesantă.

  Există „codru” şi „coduru” cu dublu sens: de pădure şi piaţă publică.
  Pentru al doilea, etimologia latină ( quadrum ) pare plauzibilă, cf. „cartier”.

  Va fi fost codrul frate cu românul, dar nici chiar aşa.

  *

  Pentru „pădure” am două explicaţii fantastice:

  1. pădure = compus pă + dure, precum coduru = co + duru ; „dure” , „duru” ar reflecta IE *deru- , *doru- „copac”

  Cât despre „pă-„, ar putea fi acel „expressive prefix of indigenous origin, used for derivational
  means, mainly for verbs. Seemingly related with păi” ( S. Paliga, care admite posibilitatea prezenţei lui pă- în „părâu” şi „păcăli” )

  2. Dacă pentru „codru” 1. Parte, bucată, felie. = 2. Bucată de pămînt. = 3. Pădure ,

  există o rădăcină PIE care ar însemna „parte, bucată”, anume *ped- ( cu hitt. peta- `loc’ ), un bun candidat pentru „pădure”, cf. aceleiaşi logici a dicţionarelor ( care se aplică şi în cazul lui „deal” : „delí (-lésc, -ít), vb. A da, a împărți. Bg. deliă „a împărți”, din sl. dĕlŭ „parte”; cf. deal.” – DER )

  Comentariu de Roderick — decembrie 8, 2011 @ 2:45 pm | Răspunde

  • Mi-a atras atenţia -deşi e probabil doar o aparenţă- dubletul coduru-pâduri (în aromână), asemănător cu columbus-palumbus (porumbel, în latină).

   La fel, potârnichea e în latină coturnix, din PIE *kʷok’t- ; columbus, din PIE *kolomb- .

   Comentariu de Roderick — ianuarie 30, 2012 @ 11:09 pm | Răspunde

   • E foarte posibil, „mîțule”! :)

    Comentariu de Ioan Albu — ianuarie 31, 2012 @ 8:41 am | Răspunde

   • În poză e un mâț fără coadă, antropoid, un lynx …

    Comentariu de Roderick — februarie 1, 2012 @ 12:25 am | Răspunde

  • coduru ( piață publică) ar putea veni din albanezul qëndër ( centru; din lat.centrum), numai la aceștia s-a produs mutația consonantică t>d și p>b pentru moștenirile latine.
   Bineînțeles, originea din quadrum ar fi mai logică, doar aromâni provin în mare parte din sudul Dunării unde urbanizarea a fost mai de lungă durată.
   Eu aș asimila multe cuvinte aromânești, din acestea moștenite, decît să împestrițăm limba cu mai multe neologisme.
   De unde vine următorul: condúr2 s.m. (reg.; despre copii) drac împielițat ?

   Comentariu de Sorin5780 — iulie 31, 2012 @ 4:43 pm | Răspunde

  • Arom. codru-piață publică ar putea reda chiar forma pătrată a pieței (lat. quadrum – pătrat); cf. Roma quadrata, prima incintă a Romei antice, construită pe colina Palatin.

   Comentariu de Roderick — aprilie 10, 2014 @ 10:02 pm | Răspunde

 2. O confirmare pentru autohtonia lui codru ar fi osetinul „qæd” – pădure, deși în cîteva alternanțe cu celelalte idiomuri iranice, „d” din osetină are un „t” în celelalte. Concluzia ar fi că PIE kait e originea glosei osetine, la fel și românescul cătun (Reg.) Pădurice, hățiș, desiș.
  Altele: qwɨn, qis= păr(cosînzeana, cosiță), sær = cap(sărîmb), χætsɨn = mușcătură (haț, înhață?)
  „dzidzi” = țîță ,
  biræ, birætæ \ beræ, beuræ = mulți (burebista, burii)
  tærsɨn = frică(tîrșă??)
  t͡sarɨn = a trăi
  battin= a lega
  dur= piatră
  mig = ceață (negură)
  moj, læɡ \ mojnæ, læɡ =soț(aici se suprapune peste slavi ca sens, probabil ie mos- (latin mascul))
  http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Ossetian_Swadesh_list

  Comentariu de Ioan Albu — decembrie 24, 2011 @ 2:54 pm | Răspunde

  • Hățișul este o pădurice atât de deasă, că copacii ei te înhață cu crengile, agățându-te, „mușcând” din tine

   >>>>xaetsin – haetsin poate da și hap = îmbucătură, mușcătură plină din ceva

   Comentariu de sabinus — decembrie 24, 2011 @ 3:55 pm | Răspunde

 3. Mari word codra – “forest” http://www.v-stetsyuk.name/en/Alterling/SettlEastEur/FU.html
  Dacă urmăriți predicțiile următoare, tracii ar trebui să aibe ceva cuvinte de contact cu fino-ugrii și turcii http://www.v-stetsyuk.name/en/Alterling/SettlEastEur.html
  http://www.v-stetsyuk.name/en/Alterling/SettlEastEur/IE.html
  Dacă avem ceva cuvinte fino-ugrice sau turcice pe care le împărțim cu indo-iranienii s-ar confirma supozițiile.
  Să fie oare influența fino-ugrilor cea care a hotărît fracția satemică a grupului IE?

  Comentariu de Ioan Albu — ianuarie 30, 2012 @ 9:36 pm | Răspunde

 4. Nu știu dacă am mai expus părerea asta, dar iată. Codrul cu sensul de munte și alb. kodër (deal) ar putea fi principal și legat de IE *(s)ker- „to cut” cu sufixul adjectival -dho, așa cum erau celebrii munți Scardona (sau Scordona) de unde vine numele scordiscilor.
  Dacă atît albanezii cît și noi avem termeni apropiați ca sens (mai ales ca fonetism), e de presupus ori o sursă iliră comună pentru „îmbe” popoare, ori una curat tracică prin acele triburi de la Dunăre fugărite de sciți spre sud-vest (cf. lui Pîrvan). Aceste triburi (din Banat și Oltenia zice Pîrvan) nu erau dintre cele mai slabe probabil, căci își fac loc printre iliri în chiar munții lor. Legendele albanezilor spun că trăiau în Bosnia cînd au fost nevoite/forțate să se mute în Albania modernă și unde au găsit oameni care vorbeau limba lor. Tot în Bosnia e acel Thermidava cred, deci albanezii, măcar teoretic, ar putea fi urmașii acelor daci împinși de către sciți.

  Apropo, nu cred că acest kodrë e o formă corectă. Mai degrabă kodra cu articol hotărît e ceea ce voiai să scri.
  Chiar numele orașului Shkodër se articulează astfel, Shkodra. E luat drept una din dovezile că ilirii au fost prezenți neîntrerupt în zona aceea cf.cu atestările din greacă și latină. http://en.wikipedia.org/wiki/Shkod%C3%ABr
  Problema e de evoluție în timp. Dacă Scordona („abrupții”: azi munții Shar) e originalul, atunci Skodra antic are deja metateza.

  Legat de iliri am citit la Pîrvan niște teorii și istorii foarte interesante. Presiunea pusă de celți asupra ilirilor, atacînd de-a lungul malului Adriaticii de la veneți pînă aproape de Albania modernă a împins multe triburi ilire mult spre răsăritul Balcanilor unde se infiltrează fix de-a lungul Dunării formînd o cultură arheologică în sudul Olteniei, cam pe unde circula balada cu Vidrosul. Nu toți ilirii ăștia ar fi numai din Croația/Bosnia, ci și de pe cursurile rîurilor Sava și Dunărea mijlocie împinse de taurisci și boi.

  Aceștia sau alți ilri împreună cu celții împing pe tribali pînă la rîul Oeskus unde devine centrul lor și de unde atacă Abdera la Marea Neagră.
  Se pare că legăturile tracilor de nord cu ilirii sînt foarte vechi și foarte strînse, arheologic vorbind.

  Comentariu de Sorin5780 — august 27, 2013 @ 2:25 pm | Răspunde

 5. ”Codreşanu, cf. Hudriceşti, Codrişanu < codriş „mâncăcios, lacom” + suf. augm. -an ''

  Dă clic pentru a accesa fascinatia_lingvisticii_text.pdf

  Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 30, 2017 @ 5:29 pm | Răspunde

  • Dacă ar fi *godriș, l-aș lega de lit. godus ”lacom” – v. http://etimologija.baltnexus.lt/?w=godus

   Comentariu de Roderick — ianuarie 30, 2017 @ 7:15 pm | Răspunde

  • Dacă codriș este doar o var. pentru un mai vechi *godriș (lacom; lit. godà “dream, longing, worry”), a gândi (a vrea), din lexicul porișcovenilor, ar fi undeva aproape de verbul a gândi (a cugeta); mai mult decât probabil ar fi coradicale.
   Rămâne sensul de “mâncăcios” care nu se explică prea ușor decât dacă am avea un verb a codri (a înfuleca, a mânca cu poftă), unde co- ar fi un sufix augmentativ. Am găsit odată o astfel de precizare privind prefixul acesta.

   comentariul 7: https://hroderic.wordpress.com/2012/09/05/drocea/
   https://dexonline.ro/definitie/codriș
   *gʷed- (“to say, to speak”) – https://en.wiktionary.org/wiki/g%C4%81d%C4%81t#Etymology

   Totuși, eu cred că acest codriș ar trebui să fie coradical cu verbul ”a codri” (def. din MDA2 (2010)), iar ambele n-ar avea legătură cu dacicul codru (sau are?), ci mai degrabă avem un derivat verbal cu prefixul co- și o temă *dri din rad. *derǝ- (to tear, to tear apart)
   https://dexonline.ro/definitie-mda2/codr%C3%AD

   M-am gândit și la gr.τρώγω (trṓgō), dar nu prea se potrivește fonetic.

   PS: codru este un cuvânt complicat, cu sensuri și derivate greu de plasat sub un singur etimon; e mai mult decât posibil să avem omonime, și din dacică, și din latină.

   Comentariu de Sorin5780 — noiembrie 13, 2017 @ 7:43 pm | Răspunde

   • Să nu uităm de alb.darkë (cină). Eu cred că l-am explicat destul de simplu și logic, ca fiind coradical cu eng.dark și reg.scădarcă, dar la fel de bine poate fi și un derivat din același rad.*derǝ-

    Din sensurile înregistrate e clar că am ghicit măcar jumătate din etimologia sa: https://en.wiktionary.org/wiki/darkë

    Comentariu de Sorin5780 — noiembrie 13, 2017 @ 7:55 pm | Răspunde

   • O rădăcină logică rămâne cea dată mai sus, prin PIE *gʷhedh- ”to wish, to long for” (lit.godà “dream, longing, worry”, godumas ”greed”), adică un derivat *godríș (din *gădríș) sau chiar *godarís din *gā́daríș, dar ar fi interesant dacă nu avem și acel ”negative prefix k(u)-”.

    Mă gândeam adineauri la hidronimele dacice Naparis (Νάπαρις), Sagaris (Σάγαρις). Care era tema acestor derivate, *nap, *sag- (+ suf. *-aris), *napa-s, *saga-s (+ suf. *-ris) sau chiar *nap-ar-is, *sag-ar-is?
    Nu mai zic dacă aveau vocală lungă în temele respective, căci e clar că nu vom afla din atestări. Nici dacă afixele respective erau tematice.

    Avem deja acel reg.rar a ageri din Proto-IE: *gʷhel- ”to want, to wish”. Care-i șansa să avem și pe cel de mai sus?
    Apropo, s-a discutat radicalul de mai sus în articolul următor, deși gordin, zic eu, se împarte între latin (gordus) și sanscritul gardh (a dori), alb.ngordh (”crave”).
    https://hroderic.wordpress.com/2012/10/08/gordin/
    https://www.sanskritdictionary.com/?q=gardh&iencoding=&lang=

    De ce nu m-am gândit la alb. alb. ngordh (crave for)? Doar eu l-am adus. https://en.wiktionary.org/wiki/ngordh#Albanian

    O să mai revin asupra lui codriș (*godriș) pentru că nu atât tema mă preocupă acum, cât sufixul sau sufixele. . Dacă mă iau după link-ul domnului Roderick pot să reconstruiesc și un dac. *gā́d(a)riș, coradical cu lat.praehendō, -ere, gădărai (*gădenai?)

    ”Ide. words of language meaning ‘greedy, disgusting’ are often associated with words meaning ‘money’, mediating the meaning of ‘thirsting for money’; words of this meaning can be associated with the terms ‘jealousy’, ‘grasping’, ‘compressed’, etc. Lie. greedy, godly kinship la. (sa)gāds ‘reserve, warehouse’, gādāt ‘care’, s. air. gataim ‘steal’, skr. gadhya- ‘to be caught’.”
    https://etimologija.baltnexus.lt/?w=godus

    E posibil să fi ghicit că-i o vocală lungă în temă încă înainte de a reciti link-urile (* gēd – / * gōd-), dar la drept vorbind mereu mă gândesc la existența unor transformări fonetice din vocale lungi.
    https://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=%2fdata%2fie%2fbaltet&text_number=+++874&root=config

    Comentariu de Sorin5780 — aprilie 5, 2020 @ 8:45 am | Răspunde

 6. Lit. kūdra ”pond, mere” ar putea fi (??) alt corespondent al codrului, î.a.c. având același semantism ca lat. palus, paludis.

  http://etimologija.baltnexus.lt/?w=k%C5%ABdra

  Comentariu de Roderick — iunie 21, 2017 @ 9:36 am | Răspunde

  • Ai observat acel ”negative prefix k(u)- [..] with a negative-expressive tint” ? Kū́dra ar fi separat *k(u)-*ūdr̥- (bad water), prin urmare, de am avea așa ceva, nu știu cât de bine s-ar fi păstrat fonetic vocala aceea lungă în Română azi. În dialectele albaneze, slavice și ossetine dă un /i/. Dacă ar fi avut o vocală lungă tonică códru, aceea era /ā/.

   Să reținem prefixul! Probabil participă la câteva derivate pe care nu le-am considerat încă.

   Comentariu de Sorin5780 — noiembrie 25, 2018 @ 8:56 am | Răspunde

   • E foarte probabil ca prefixul baltic să fie coradical cu adj. i keq. https://en.wiktionary.org/wiki/keq

    Până acum cred că-s cel puțin două astfel de derivări: kūdra/codru (hidronim și oronim Codreava/Cudriava în Munții Zâmbroslavei) și *koǵʰeh₂ (sl.*kozà, alb.kedh), care ar putea fi reconstruit cu o vocală lungă dacă era un prefix. https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Slavic/koza

    Alb.kedh ar putea fi reconstruit *kōʣa dacă nu-i cumva o formă de plural trecută la singular (vezi alb.bredh „brad”). https://en.wiktionary.org/wiki/kedh#Albanian

    Amendament: se știe că PIE *ǵʰ dă un alb./d/, dar nu și-n poziție intervocalică, unde devine dentală fricativă în evul mediu. În antichitate ar fi trebuit să fie atestat un /d/, dar transformarea asta nu-i neapărat valabilă și pentru (toate) dialectele TDM (traco-daco-moesice).

    Comentariu de Sorin5780 — iulie 14, 2019 @ 7:41 am | Răspunde

  • ”Codru are următoarele sinonime parțiale: […] 5.’luncă, șes’ (sensul 5)”
   http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A19636/pdf

   Nu s-a găsit până acum vreun etimon valabil pentru codrul nostru, cu sensurile îndeobște știute (înălțime; munte, deal; pădure), dar e posibil să se fi suprapus codru cu un mai vechi *cudra (șes, luncă).

   Lit. kūdra ”pond, mere” (Belarus, Ucr. кудра, кудерка)
   Nu știu de vreun prefix ”k(u)-” în alte cuvinte dacice, dar presupun, în infinita mea chibzuință, că în geto-dacică nu avem ”Winter’s Law” (vezi balto-sl. ūdra), prin urmare *k(u)- + tr.*udra = *kudra (bad water).
   https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%ABdra#Etymology
   Apa stătută, care băltește, este ”rea”, plină de insecte aducătoare de moarte animalelor. Ba chiar ”moartă”, am putea spune, pe când cea curgătoare este ”vie”. top.Cudreava ar putea fi un dacism.

   Ce șanse sunt oare ca alb.kedh să provină dintr-un radical *gaidos, unde diftongul /ai/ să se monoftongat în /e/? Vezi proto-germ.gaits (goat) și proto-it.haidos din IE *g(‘)haid-os.
   http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=%2fdata%2fie%2fpokorny&text_number=+608&root=config

   Posibil să fi existat și o moștenire din *koǵʰos/-a, despre care am mai discutat, având loc suprapunerea și contaminarea între două albanisme, *kaʣa (*kadhë ‘capră’) și *gaidos (iedul caprei).
   Gaida, cimpoiul balcanic, ar putea face referire la același ied (sau capră), mai exact la pielicica sa. În Tracia propriu-zisă (Bulgaria la sud de m-ții Balcani) e posibil să se fi păstrat mai mult timp diftongii și vocalele lungi.

   Comentariu de Sorin5780 — martie 28, 2020 @ 7:43 am | Răspunde

   • *kozída/*kojída (arnica, cf. unui trac *kazída ”iarba mielului”?) sau *kușida se referă la ciută, deci am avea *kurș- ”a fugi” (*kurșdă ”animal rapid”), în ideea că din trei consoane alipite cade prima. Vezi Sl. *kozà f.goat sau megl.curjută, arom. cãrshutã (ciută; var.corciutã).

    cujdă sf [At: BARCIANU / Pl: ~de / E: nct] (Bot; reg) 1 (Trs) Arnică (Amica montana). 2 Plantă erbacee, din familia compozitelor, cu flori galbene, care crește pe stâncile umede și pe marginea pâraielor (Doronicum cordifolium). 3 Planta Doronicum columnae. 4 Planta Doronicum carpaticum. 5 Iarba ciutei (Doronicum austriacum). https://dexonline.ro/definitie/cujd%C4%83

    Arnica ar fi legat de arna (“lamb”), cf.agna sau din lat. ptarmica (“sneezewort” IE*psterw ”to sneeze”) din gr.ptarmikḗ (“sneezewort”), din πτάρνυμαι (ptárnumai, “to sneeze”). Ultima idee ar putea fi aplicată și cușdei prin rad.*ksewǝ-, *sk- ”to sneeze/a strănuta, a străfiga” (Snk. kṣu, Let.šķaudīt, Lit.čiaudėti, dac.*kșudo- cu metateză spre *kușdo-?).

    Vezi și coșag ”troahnă, guturai”, considerat de mine a fi coradical cu alb.kollë ”tuse” (PAlb.*kāslā, PIE *kʷeh₂s- “cough”) și foarte probabil un participiu daco-sarmatic.

    Am amintit și de sl.*koza pentru că mă gândesc iar la capra sălbatecă sau ”doreasă”. https://hroderic.wordpress.com/2013/01/13/hrapa/

    A străfiga ar putea fi un decalc după un termen dacic, cf. alb.tështimë, teshtimë (cf.shtie PAlb.*sterja), dar aș căuta și altă explicație, una care implică IE*sw-, cum ar fi su̯ei-, su̯i- ”to hiss, whistle” (dac.*swiko-, *swigo-?). https://en.wiktionary.org/wiki/teshtim%C3%AB
    Uneori sunt convins că IE *sw- dă un tracic *sv- din care cade s (nu-i opinia mea), alteori cred că dacă urma o vocală rotunjită cade w și rămâne s, dar nu-s multe cuvinte prin care să-mi verific ipotezele.

    Vezi vapină (Ban., Olt. loc mocirlos, umed) din *swombh- (”sponge, tree-fungus; swamp”) sau direct din *āp-, *ap- ”apă, râu” (toch. āp ‘water, river’, Lit.ùpė ”râu” *uopē din *ōpē, v.prus.apē ”râu” sau *āpē cf. PLit.ōpē, etc.)
    vapină (sf. groapă, prăpastie)
    vapă, văpaie alb.vapë (“hot weather”).
    Vardar < *sword- ”black, dirty”, Vardæorum Caput (m-ții Apuseni)
    Alb.vang ”(b)rim, felloe”, vegë 'handle, tool, instrument', vegël 'ear (of a vessel), IE u̯eng-, su̯enk- : su̯eg-, su̯ek- "to bend"

    Comentariu de Sorin5780 — septembrie 15, 2020 @ 11:19 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns la Roderick Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: