Istoriile lui Roderick

mai 8, 2012

Iambadoules

Filed under: Alte istorii,Panteonul Dacic,Traco-geto-dacii — Roderick @ 12:26 pm

Un misterios teonim tracic este Iambadoules.

După I.I. Russu, originea lui posibilă rezidă în IE *embh- „umezeală, apă, abur, nor, negură”. După S. Paliga, în „Mitologia tracilor”,  „origine şi sens neclare”, cu observaţia că partea secundă a compusului, -do(u)las, -do(u)les, este atestată şi în alte forme trace, cum ar fi Asdoules. Tot S. Paliga propune o rădăcină tracă *dol, *dul „câine, dulău” , Asdoules putând să însemne „câinele alb”.

*

Dacă Iambadules este o divinitate meteorologică (a ploii? cf. etimologiei lui I.I. Russu), a doua parte a numelui ar putea fi pusă în legătură cu dodolele, figuri mitice populare (la români şi slavii de S) asociate cultului ploii.

Posibil PIE *dhū- „to blow, to storm” (v.gr. thǘella „furtună” ).

*

Prezenţa lui -do(u)las-do(u)les şi în alte cuvinte trace ar putea indica alte interpretări.

Dacă ar fi existat numele tracic de persoană Dolas / Doulas, ar fi putut însemna „cel iscusit/deştept”, din PIE *del-1 „to put by; to count, tell” (v.gr. dólos „viclean”, engl.  tale , tell , ON talzjan  „a învăţa” ).

Iam- ar putea proveni din PIE  *yem- ” to tie together, to join” ( „to hold”, la Pokorny; v.ind. yámati `to sustain, hold, hold together’). Un posibil derivat al rădăcinii este lat. infula „legătură de cap a preoţilor”.

Nu e limpede dacă separarea corectă a numelui este Iamba-dules ori Iam-badules; ori alta.

***

Şi o ipoteză exotică.

O rădăcină nostratică, căreia îi sunt menţionate doar derivate în limbile altaice, uralice şi eschimo-aleute (cf. starling.rinet.ru ) este *ʔVmbV „big, whole” ; proto-altaic *ámbe „heavy, big”. Pare potrivită pentru numele unui zeu.

Nu e clar (cf. starling.rinet.ru ) dacă cuvântul nanai ambã „evil spirit” este legat de p-alt. *ámbe.  Cititorii cărţii „Prin taigaua extremului Orient”, de Vladimir Arseniev, îşi aduc aminte poate că „amba” era numele pe care un vânător nanaez (gold) îl dădea tigrului.

Până la alte posibile dovezi ale prezenţei în limbile IE a unor derivate ale acestei rădăcini, ipoteza rămâne – ca atâtea altele – un fel de a încerca marea cu degetul, nu mai hazardat însă decât multe etimologii „convingătoare” şi acceptate.

Mai la îndemână (şi, zice-se, nelegat de rădăcina nostratică), avem

„PIE *ambhi „around” (cf. Gk. amphi”round about,” Skt. abhitah „on both sides,” Avestan aibi, O.E. ymbe, Ger. um, Gaul. ambi-, O.Ir. imb- „round about, about,” O.C.S. oba, Lith. abu „both”). The PIE root probably is an ablative plural of *ant-bhi „from both sides,” from *ant- „front, forehead” ” (etymonline.com)

(rădăcinile PIE – cf. starling.rinet.ru şi dicţionarului lui Pokorny)

Reclame

11 comentarii »

 1. „dodolele” pot fi legate de zeul semitic al furtunii, Adad / Hadad – http://en.wikipedia.org/wiki/Adad
  Î.a.c., ar putea reprezenta urme ale unui cult neolitic.

  Comentariu de Roderick — mai 8, 2012 @ 10:08 pm | Răspunde

 2. „Asdoules – câinele alb”?
  Dacă e vreo culoare atunci nu e chiar „alb”.
  Poate Proto-IE: *ns-
  Meaning: mud, silt
  Hittite: hanzana- ‘negru’
  Old Indian: ásita-, f. asiknī `dark-coloured, black’
  Old Greek: ási-s, -ios f. `Mud, filth ‘
  – o paralelă peste timp cu rom.hazna? :)
  Alta ar fi IE aus – gold, dar ar trebui să argumentezi că în tracă s-a ajuns la „as” prin colapsul unei forme mai vechi..ceea ce s-a întîmplat cu albaneza după influența masivă a latinei (ex: alb. ar – „gold” din lat.aur)

  Comentariu de Ioan Albu — mai 13, 2012 @ 5:27 pm | Răspunde

  • Eu aș miza pe Proto-IE: *Ans-
   Meaning: deity

   Asdoules – „zeul furtunii”

   Comentariu de Ioan Albu — mai 13, 2012 @ 5:35 pm | Răspunde

   • La Jordanes apare un cuvânt, ”ansi”, însemnând semizei:

    ”Tum Gothi haut segnes reperti arma capessunt primoque conflictu mox Romanos devincunt, Fuscoque duce extincto divitias de castris militum spoliant magnaque potiti per loca victoria iam proceres suos, quorum quasi fortuna vincebant, non puros homines, sed semideos id est Ansis vocaverunt.”

    ”Atunci goţii, care n-au fost luaţi pe neaşteptate, au pus mîna pe arme şi chiar la prima ciocnire au învins pe romani, omorînd pe comandantul acestora Fuscus şi au jefuit bogăţiile din lagărul soldaţilor. Pentru dobîndirea acestei victorii mari ei i-au numit pe conducătorii lor semizei, adică „anzi” şi nu simpli oameni, ca şi cum ar fi învins datorită norocului lor.” (Getica, după http://www.enciclopedia-dacica.ro, Izvoare privind istoria Romîniei, Editura Republicii Populare Romîne, Bucureşti, 1964)

    ”They slew Fusctis, the commander, and plundered the soldiers’ camp of its treasure. And because of the great victory they had won in this region, they thereafter called their leaders, by whose good fortune they seemed to have conquered, not mere men, but demigods, that is Ansis.” (”The Gothic History of Jordanes in English Version”, Charles Cristopher Mierow, https://archive.org/stream/gothichistoryofj00jorduoft/gothichistoryofj00jorduoft_djvu.txt)

    Cuvântul a fost considerat germanic încă de Grimm (din ediția engleză citată mai sus: ”Ansis: merely another and more heroic name of the Amali, the royal stock of the Goths. Jacob Grimm observes that this is the same word as the Aesir of the Northmen. genealogy”). Deci din ”Proto-Germanic *ansu- (source also of Old High German ansi, Old English os, Gothic ans „god”), from PIE root *ansu- „spirit” ” (etymonline.com). Pe starling.rinet.ru e considerat cuvânt gotic.

    Să fie de fapt un cuvânt dacic din aceeași rădăcină, cu o evoluție similară hitt. hassu- ”rege”?

    Comentariu de Roderick — mai 27, 2017 @ 10:49 pm | Răspunde

  • Asdoules ar putea conține un derivat din IE *as- to burn, to dry; hearth; ashes
   http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=/data/ie/piet&text_number=2795&root=config
   La fel ca acest enigmatic „aușmării”: http://www.zvj.ro/articole-6585-Prim++vara+prin+satele+de+sub+mun++i.html

   Comentariu de Ioan Albu — mai 27, 2012 @ 7:56 pm | Răspunde

  • O altă idee care mi-a venit citind o carte e cât de similare sunt unele idei și ritualiri, cum transmigrează peste secole traduse cu exactitate într-o nouă limbă. De exemplu, steaua Sirius era numită popular Zorilă sau Ochiul-Dulăului.
   Primul ar fi indicativ perfect al grecului „ Σείριος (Seirios, „luminos”)”, al doilea ar putea avea legătură chiar cu denumirea științifică Canis Majoris (Câinele mare) care se păstra și la nivel popular în unele limbi.
   Să zicem că acest Asdoules e traducerea exactă a termenului nostru, Ochiul-Dulăului. Ai dat o poză foarte bună aici: https://hroderic.wordpress.com/2010/11/01/floare-sireapa/
   Ce concluzii s-ar putea trage dacă ne închipuim că Asdoules păstrează transformări tipice proto-albanezei ca urmașă a unui dialect tracic? În primul rând că *doules reprezintă câinele mare, ce în mod fortuit , chiar înseamnă ”canis majorem”. Nu-mi amintesc să fi găsit termenul în albaneză (încă). Apoi radicalul IE*okʷ- (ochi) ar fi devenit în proto-albaneză *asi.
   În albaneză o formă duală din radicalul respectiv ar însemna că avem spirantizarea labiovelarei spre ”s”, așa cum s-a întâmplat oricum: sg.sy, pl.sytë. Nu mă îndoiesc că avem un caz de afereză a lui ”a”, datorită accentului.

   Iambadoules – (river of the dog?) și Asdoules ar putea face referire la aceeași constelație. Primul ar avea un sens general cu sensul ”în jurul câinelui” sau ”râul câinelui” (cum sugerezi în articol), iar al doilea un pic mai exact, referindu-se la steaua binară Sirius A și Sirius B. Sunt doar supoziții până la urmă! Probabil noi studii ar putea spune exact când anume din timpul anului erau invocate aceste teonime, căci steaua Sirius era asociată cu vara. (lat.canicula)

   Comentariu de Sorin5780 — aprilie 29, 2014 @ 9:22 am | Răspunde

 3. […] Tangențial am mai abordat subiectul în art. ”Iambadoules” ( https://hroderic.wordpress.com/2012/05/08/iambadoules/ ) […]

  Pingback de Dodole | Istoriile lui Roderick — februarie 28, 2013 @ 9:31 am | Răspunde

 4. Iambe este numele unei nimfe glumețe, fiică a lui Pan și Echo (v. http://en.wikipedia.org/wiki/Iambe). Interesant e faptul că i se atribuie o origine tracă.

  Este zeiță a umorului și poeziei. Se spune că i-a dat numele iambului (cuvânt grecesc, ”from iaptein „to assail” (in words), literally „to put forth.” ” (etymonline.com); însă wiktionarul englez îi atribuie (pe ce bază?) origine illiră sau frigiană).

  Ca nume feminin (tracic?), Iambe ar putea reflecta PIE am(m)a, amī̆ ”mother”, cf. sanscr. ambA ”mother, good woman”. Dar aceasta nu ilustrează caracterul nimfei, funcțiile care i se atribuie (umor, poezie, dans).

  Poate PIE abh- ”quick, abrupt” (Pokorny). Dacă e un cuvânt tracic, am putea să-l regăsim și în Iamba- din Iambadoules.

  Ar mai aduce aminte de cuvinte galo-romane ca jumba „to rock, to balance, swing”, yumpa „to rock”, din care ar proveni după unii engl. jump (după alții, acesta e din PIE gʷhemb- ”to jump, to frisk”.

  Comentariu de Roderick — aprilie 10, 2014 @ 12:07 pm | Răspunde

 5. Și încă o posibilitate: PIE embhi- ”a k. of mosquito or bee”, din care provine numele latin al albinei, apis. MHG imbe (*embi-o-) ”roi de albine, stup”.
  E foarte probabil să fi existat o divinitate tracică a albinelor.

  Comentariu de Roderick — aprilie 10, 2014 @ 12:34 pm | Răspunde

 6. Asdoules este un epitet al lui Dionysos. N-ar fi exclus să reflecte de fapt PIE ozdo-s ”branch”, cf. gr. ózdos ”ramură, crenguță”.

  Comentariu de Roderick — mai 27, 2017 @ 10:57 pm | Răspunde

  • Cum ar fi numele usdecensilor, o ”ramură” vestică a tribalilor?

   Comentariu de Sorin5780 — mai 28, 2017 @ 6:03 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: