Istoriile lui Roderick

August 16, 2012

Zbeg şi Zghihară

Filed under: Alte istorii,Traco-geto-dacii — Roderick @ 6:54 pm

Un cuvânt într-adevăr curios în limba română:

sbeg (zbéguri), s.n. – (Trans.) Buruiană. – Var. zbeg. Origine necunoscută. Nu pare că ar trebui confundat cu cuvîntul următor, poate sbăg, s.n. (Bihor, ceață, pîclă).”  (DER)

În mod surprinzător, aceeaşi coincidenţă buruiană-ceaţă există în limba engleză, cuvintele fiind probabil de aceeaşi origine IE ca şi cele din română.

După etymonline.com:

fog (n.1) „thick, obscuring mist,” 1540s, probably from a Scandinavian source akin to Dan. fog „spray, shower, snowdrift,” O.N. fok „snow flurry,” fjuk „snow storm.” Cf. also O.E. fuht, Du. vocht, Ger. Feucht „moist.” ”

fog (n.2) „long grass,” c.1300, probably of Scandinavian origin, cf. Norw. fogg „long grass in a moist hollow,” Icelandic fuki „rotten sea grass.” The connection to fog (n.1), via a notion of long grass growing in moist dells of northern Europe, is tempting but not proven. Watkins suggests derivation from PIE *pu- „to rot, decay.” ”

Sbăg-pâclă ar putea fi înrudit de fapt cu engl. smoke , din PIE (s)meug-în temeiul alternanţei fonetice m/b , specifică limbii trace (cred că în majoritatea cazurilor la origine a fost m ).

*

Zghihara este unul din vinurile autohtone româneşti, specific (azi) podgoriei Huşi, dar cultivat în trecut într-o zonă mult mai largă din Moldova.

Din particularităţile graiului moldovenesc îmi dau seama că Zghihara ar putea fi pentru ceilalţi români *Zbigară.

Şi, într-adevăr, avem

ZGHIHUÍzghihuiésc, vb. IV. Tranz. (Mold.; Var.) Zbihui. [ind. prez. 1 sg. și 3 pl. zghihuiésc, imperf. 3 sg. zghihuiá; conj. prez. 3 sg. și pl. zghihuiáscă] (din zbeg; cf. zbigui) ”  ( DER )

ZGHIHUIÁLĂzghihuiéli, s.f. (Mold.; Var.) Zbihuială. [g.-d. art. zghihuiélii] (zgihui + suf. -eală)” ( DER )

iar originea ar fi

sbeg (zbéguri), s.n. – Joacă, săritură. – Var. zbeg, și der. Sb. zbjeg „alergare”, din sl. begŭ (Cihac, II, 326; Tiktin), cf. cr., slov. sbeg, pol. zbieg. – Der. sbe(n)gui, vb. ( a juca, a sări); sbigui (var. sbihui, sghihui, sbrehui), vb. (Mold., a sări, a zburda); sbe(n)guială, s.f. (hîrjoană, joacă); sbughi, vb. (a o șterge, a o tuli). Pentru tratamentul acestor der., evident expresiv, cf. der. lui smîc, sbanț, și sbilț. ”  ( DER )

Într-adevăr, Zghihara ar putea fi un termen expresiv desemnând un vin „zglobiu”.

Mă întreb însă dacă nu cumva Zghihara e un nume venit din negura vremurilor, înrudit poate cu celălalt „zbeg” sau „sbăg”.

Anunțuri

23 comentarii »

 1. sbăg (ceață, pîclă) poate veni din IE *(o)meigh- cloud, mist
  cu monoftongarea grupului „ei” și alternanța m/b specifică „anumitor” traci. Pare să fi supraviețuit și o formă mîglă, deși e considerată ca împrumut slav.

  E interesant că măgură e cuplat cu mîglă, așa cum sbăg(ceață) e cuplat cu zbăg/sbăg (loc îndepărtat, greu accesibil din zone împădurite de deal și de munte).
  Poate ambele pornesc de la sensul de ceață, locuri împădurite de pe coastele muntelui sau dealurilor învăluite în ceață.

  Comentariu de Sorin5780 — August 20, 2012 @ 9:03 pm | Răspunde

  • Se poate.

   Grupul „ei” ar da de obicei i la traci ( *(o)meig’h- > mizela , dheig’h > -dizos, weik’ > -vissos, g’heib > zibythides etc. )
   P.d.a.p. diftongii în u ( au, eu )- cum ar fi în *(s)meug- – ar fi păstraţi ca atare ( după Russu )

   Comentariu de Roderick — August 21, 2012 @ 8:23 am | Răspunde

 2. Engl. fog -cuvânt de origine germanică- ar putea fi coradical cu „pâclă”

  Engl. pickle e un mister.

  Comentariu de Roderick — August 21, 2012 @ 8:39 am | Răspunde

 3. E posibil ca originea lui „sbăg”-ceață, pâclă să nu fie atât de „transparentă” :)

  De exemplu , engl. bog ar proveni „from Gaelic and Irish bogach „bog,” from adj. bog „soft, moist,” from PIE *bhugh-, from root *bheugh- „to bend” ” (etymonline.com); un fapt destul de neevident.

  Există şi în română sensul de moale =umed, reavăn, jilav, despre pământ.

  „Ploaie mocănească” provine, cred, cum am mai spus, din PIE *mak- “umed” ca şi let. “màkuon̨a” = nor, “makn̨a”- mlaştină, lit. “makṓnē” – mlaştină, baltă.

  PIE *wogʷ- „wet” (originea gr. hygros) ar da în tracă *bog.

  O posibilitate ciudată ar fi ca -printr-o contaminare?- sbăg să-şi fi pierdut un r.
  *sbărg ar putea trimite la PIE *swerg- „cloudy sky” (v.engl. sweorc „nor, ceaţă, întunecare”).

  Comentariu de Roderick — August 21, 2012 @ 6:14 pm | Răspunde

  • Dacă *wogʷ- “wet” ar da în tracă *bog, atunci care-i regula de transformare?
   Nu sînt niște condiții, niște limitări? Pur și simplu *w-v-b?

   Comentariu de Sorin5780 — August 21, 2012 @ 8:47 pm | Răspunde

   • Ar putea da, n-am fost prea prudent în afirmaţie.

    De ex., bedy= apă, la frigieni şi macedoneni < IE *wed "apă"

    -bates, din kapnobatai , posibil din IE *wāt- "prophet, poet" (cf. Russu )

    Cel mai probabil regula de transformare depinde de regiunea tracică; cum, n-aş putea spune. O temă interesantă.

    Comentariu de Roderick — August 21, 2012 @ 9:04 pm | Răspunde

   • În dicționarul lui Duridanov: veger (*veker)- „umed, a roura” (sau haymowing- cosirea fînului) oland.wak- copcă în gheață(let.vedzere?) , deci probabil că *wogʷ a avut o transformare destul de banală. Nu-i exclusă o betacizare în timp.

    Sau e celtic http://www.etymonline.com/index.php?term=bog&allowed_in_frame=0

    Comentariu de Sorin5780 — August 26, 2012 @ 12:17 pm | Răspunde

  • >>> sbârg>>>

   SMÂRC \~uri n. 1) Loc mocirlos, acoperit, de obicei, cu vegetație; mlaștină; baltă. 2) Ochi de apă pe un astfel de loc. /<rus. smruku
   Sursa : NODEX

   Comentariu de sabinus — August 22, 2012 @ 11:35 am | Răspunde

   • >>>swamp>>>

    IE su̯omb (h) os înseamnă mocirlos, dar și poros, spongios (adică tare, dar cu multe găuri înăuntru)

    (1052)

    Comentariu de sabinus — August 23, 2012 @ 3:54 am | Răspunde

 4. PIE *sweg- „to smell (well)” (su̯ek- la Pokorny) ar putea da, cred, un trac *sbeg.
  Din rădăcină provin galezul chweg, breton c’houek „dulce şi plăcut”.

  Ar putea fi o soluţie interesantă pentru „Zghihară” !

  Comentariu de Roderick — August 21, 2012 @ 6:29 pm | Răspunde

  • Mai e posibil ca în „Zghihară” să fi existat cândva o vocală între Z şi g. Pentru aceasta avem o frumoasă paralelă, în numele zeului trac Zbelthiurdos.

   Dacă Zg- a fost cândva seg- sau seb- , Zghihara ar putea însemna la origine un … suc, din PIE *seu-1, seʷǝ- : sū- ( la Pokorny ), din care provin „suc”, „sebum”, „săpun”…
   În etymonline.com apare rădăcina *seib- „to pour out, drip, trickle”.

   Comentariu de Roderick — August 21, 2012 @ 6:51 pm | Răspunde

   • sbăg poate fi o formă scurtă din IE*seib care în tracă ar fi fost doar *sib.

    Comentariu de Sorin5780 — August 26, 2012 @ 12:33 pm | Răspunde

   • Un nume cu o oarecare rezonanță dacică, poate înșelătoare: localitatea Săpoca, jud. Buzău. Are și un spital de psihiatrie, bun eventual și pentru cei prea ocupați cu chestiuni dacice.

    Totuși are și o așezare Latene, în locul numit Săpoca-Gârlă. Să avem în vedere un nume posibil antic, eventual din PIE seip- ”to pour, rain, sift” (mnd. sīp ”râuleț”, corespunzând cu ”gârlă”)?

    Comentariu de Roderick — Februarie 28, 2015 @ 7:20 pm | Răspunde

   • Pe lângă Săpoca, în Buzău mai sunt două localități cu terminația -oca: Dâmbroca (< dâmb), Bisoca,

    http://dambroca.com/locul-satului.htm

    Comentariu de Sorin5780 — Martie 1, 2015 @ 9:35 am | Răspunde

    • ”O altă Dâmbroca denumea un codru de câmpie, situat în Scurteşti, aparţinând satului, în suprafaţă de 60 ha, împărţit, în totalitate, în aceeaşi perioadă, însurăţeilor.”
     https://www.academia.edu/35542978/Monografia_Satului_Dâmbroca_Jud._Buzău_Romania

     Aceeaşi denumire era atribuită la doua păduri (18 şi 60 ha), din vecinătatea celor două
     cătune menţionate şi moşiei aferente localităţii (1350 ha), Dâmbroca desemnând astfel, la
     sfârşitul secolului al XIX-lea, şapte puncte distincte (Iorgulescu, 1892: 212). Astăzi numele
     Dâmbroca este atribuit localităţii şi moşiei aferente satului respectiv
     http://onomasticafelecan.ro/iconn1/proceedings/2_1_02_Calcan_Gheorghe_ICONN_2011.pdf

     E ridicol dacă nici măcar pentru o localitate înființată în sec.19 nu putem desluși etimologia sa. Vechimea acestora se poate duce mult în spate, numai schimbul de populație să se producă datorită războaielor. Iordan spune mai sus că originalul ar fi Drâmboca, dar numai el știe la ce naiba se gândește.
     Legătura cu dumbravă și alb.dumbre (ja, f. = oak forest) este foarte probabilă.

     Curios că nimeni nu se gândește la ipoteza asta, dar fac legătura cu dâmb, o *Drâmboca, care nu pune nimănui difilcutăți în pronunție ca să sufere o metateză, și *Dâlboca din primul link.
     Apare și o Dumbroca printre aceste șapte microtoponime, deci fonetismul original mai este păstrat uneori.

     Comentariu de Sorin5780 — Ianuarie 20, 2018 @ 2:48 pm | Răspunde

   • Pare să fie o terminație mai frecventă în Moldova (Soroca, Holboca ș.a.). Probabil că toate aceste denumiri sunt slave. Dar merită să punem un semn de întrebare uneori.

    Comentariu de Roderick — Martie 1, 2015 @ 3:54 pm | Răspunde

 5. Zghihara e 18 lei sticla (la Billa). Nu zic că nu merită, dar până la vreo masă festivă rămân cu etimologia.

  Comentariu de Roderick — August 22, 2012 @ 11:53 am | Răspunde

 6. Pentru engl. „fog” ceaţă, o posibilitate ar fi să fie înrudit cu „foam” – „from PIE *(s)poi-mo-” (etymonline.com) ori să provină din PIE *pew- „foam”.

  În română sbăg poate fi cu uşurinţă o variantă a unui *spăg (ex. spanchiu = zbanghiu)

  Comentariu de Roderick — August 27, 2012 @ 2:19 pm | Răspunde

 7. sbeg (zbéguri) „joacă, săritură” – din rădăcina su̯ē̆(i)- „to bend, turn, swing” ( Pokorny ) ?
  *swey- „to twist, to swing”
  *swAig- / *sweig- „to turn, to move around” ( starling.rinet.ru )

  Comentariu de Roderick — Octombrie 8, 2012 @ 8:03 am | Răspunde

 8. „Zghihara, soi devin din Husi, care se traduce prin MLĂDIȚĂ (Vița) FRUMOASA (bună)” – vezi cartea Tainele tăblițelor de la Sinaia – Adrian Bucurescu, paginile 30-31. Ed. Arhetip, Bucuresti-ISBN 973-9296-48-3

  Comentariu de Virgil I. Gheorghiu — Ianuarie 22, 2014 @ 4:49 am | Răspunde

 9. Bugheni: atestat la 5 martie 1549 ; azi satul Bughea; din apelativul local boaghe (var.bughe) – ceață.
  Satul inițial e probabil întemeiat de un neam numit Bugheni: NP Bugheanu(l), Mușat Bughea (28 Mai 1630). pag.113 http://ro.scribd.com/doc/105027935/Satele-Argesene-CarmenNicolescu-Marius-Grecu-Ion-Gh-Grecu

  Comentariu de Sorin5780 — Mai 23, 2014 @ 7:58 am | Răspunde

 10. Zghihara există în toponimie: dealul Zghihara, din Nisporeni, azi în R. Moldova. Poate fi locul de origine al soiului, sau … invers.

  Comentariu de Roderick — August 6, 2016 @ 2:48 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: