Istoriile lui Roderick

iulie 21, 2013

Dakina

Filed under: Traco-geto-dacii — Roderick @ 3:19 pm

Dakina din lista lui Dioscoride, cu numele moesic mendruta , este identificată cu Veratrum album, stirigoaia (cf. Russu).

Semințele ei sunt folosite în cazul dizenteriei și de asemenea pentru oprirea fluxului menstrual.

Numele plantei ar putea fi legat de PIE dā- ”to flow” (din care provin nume de râuri; Dunărea, Donul; arm. tamuk ”umed”-după Pokorny; alte hidronime provin din PIE  dheu-1 ”to run”); cf. vechilor nume al dizenteriei, scursoare , în engleză flux.

Un IE dā-k- ”a curge” (?) nu e însă atestat; forma dakina poate fi redusă ( dā-n-k- sau dā-m-k- ?) ori coruptă. Apoi dakina e ”primejdios” de apropiată -paronimic- chiar de numele dacilor, gr. dakai.

Un cercetător susține că  dakina este una și aceeași plantă cu cea numită regional tachină ( Ion Filip, ”Glosar cigmăian” ; disponibil pe net), despre care afirmă că ”preferă locurile morghinoase”. Explicația evoluției fonetice e dificilă în acest caz, care e demn de toată atenția.

[Ce înseamnă morghinos – nu știu. Poate mlăștinos ( PIE  meregh- ”to soak, drizzle”- Pokorny ; PIE *(a)merg’- ”rot, sediment” ); sau ”îmburuienat”, cf. morogan -ogor, pârloagă (?). Mai este morghină – om rău (DAR).]

Dacă forma autentică este *takina , s-ar putea regăsi în PIE *tekʷ- ”to flow, to run” (alb. ndjek ”a urma”, lit. tekḗti  ”flux, a se prelinge”, bulg. teka ”curent”). Însă evoluția în rom. tachină (-chi- ?) este dubioasă.

Pentru dakina există și alte posibilități: din PIE *dek’- ”to acquire, gain; respect, thank” (cf. numelor altor plante: împărăteasă, doamnă-mare etc.); din PIE dhē-2 ”to put, place” (poate în sensul ”potolirii” scurgerii?).

Numele moesic al plantei, mendruta, ridică dificultăți similare.

În sensul de ”scursoare”, mendruta poate reflecta PIE meu-1 ”wet; dirt; to wash” ; ori  mā-ni- ”wet, damp” (bret. mān ”mușchi, licheni”). Dificultatea fonetică este aici vocala e din mendruta. Sau PIE men-2 ”a zdrobi, a stoarce”. Poate exista o conexiune cu engl. dirt (vechi drit) , din PIE dher-5, dhrei-d- ”to defecate”. Exclus -semantic –  *mend  ”defect, flaw”.

Însă opinia lui I.I. Russu trimite spre un nume mai nobil, din tema *mendh-r- , PIE mendh- ”to pay attention to; vivacious”, din care îl avem și noi pe mândru (cuv. slav, se spune).

În aceeași idee, poate PIE *mAnd- ”to adorn” (lat. mundus , v.ind. maṇḍati ”to adorn, decorate” – starling.rinet.ru ). Dacă mendruta ar proveni din una din ultimele două rădăcini, s-ar putea întâlni sinonimic cu dakina din *dek’- ”to acquire, gain; respect, thank”. Un nume respectuos, poate tabuizant, dat unei plante medicinale.

25 comentarii »

 1. Uite o chestiune la care nu mă așteptam:
  „ bări , adj. = În expresia ,,mai bări” – mai grozav, şi mai şi./ îl
  putem raporta la ,,barosan”; ba, dacă şi în latineşte şi în
  ţigăneşte ,,baro” însemnează acelaşi lucru, ne poate
  purta gândul chiar la sanscritul ,,parah” – deasupra, peste.
  Cf. ,,barosan”.” glosar cigmăian

  Coradical alb.mbarë – „right, good, favorable” < IE *bher- good, valiant. (av. bairišta, arm.barvoch- belt, best, gr.pheristo etc.)

  Comentariu de Sorin5780 — iulie 21, 2013 @ 5:04 pm | Răspunde

  • Pe naiba, e țigănesc probabil: bariu, -e, barii, adj. mare; imens, uriaș.

   Comentariu de Sorin5780 — iulie 22, 2013 @ 5:07 am | Răspunde

  • Totuși, s-ar putea să fie dacic! Reconstrucția ar fi *bar- „grozav”.

   Comentariu de Sorin5780 — ianuarie 13, 2017 @ 8:05 am | Răspunde

 2. Sufixul IE -dhro: http://www.jstor.org/stable/849706?seq=17

  Comentariu de Sorin5780 — iulie 22, 2013 @ 12:50 pm | Răspunde

 3. mórghină are accentul pe prima silabă, nu ca-n mărghílă (lat. margle, fr.marle) http://en.wiktionary.org/wiki/marl#English
  Dacă vin ambele (morghină, morghinos, mărghilă) din *mark cum explicăm acel o. Poate fi slavic așa cum în general transformă IE *a în o?
  În mod normal la noi k devine g (alb.shkarde- zgardă, călbează/gălbează), dar [a] accentuat nu se schimbă. În proto-alb.accentul era pe prima silabă, mai tîrziu migrează pe ultima literă, dar nu mereu.
  smîrc var.smorc – sl.smorky
  Semantic, sensul de murdar poate migra spre „rău*, așa cum a făcut-o lat.malum.(sau spurc).

  Comentariu de Sorin5780 — iulie 22, 2013 @ 7:05 pm | Răspunde

  • morghină http://en.wiktionary.org/wiki/marr%C3%AB#Albanian
   Sigur e legat de murg, murgă

   Comentariu de Sorin5780 — iulie 23, 2013 @ 2:28 pm | Răspunde

   • MORĂI reg. (Buc.) a fi rau, a se purta urat cu cineva

    Comentariu de Sorin5780 — aprilie 10, 2014 @ 5:54 pm | Răspunde

  • alb.margur, margjur- adj. wily, cunning, wicked

   Comentariu de Sorin5780 — mai 21, 2014 @ 9:16 pm | Răspunde

  • morghină sf [At: PAMFILE, I. 155 / V: ~rbi~ / A: nct / Pl: nct / E: nct] (Reg) Om rău.

   Uite o chestie care a trecut neobservată: varianta ”morbină”. Cred că asta este forma corectă, iar morghină cuprinde o transformare fonetică specifică (bine/ghine, frâmbie/frânghie). Să fie legat de Lat.morbus?

   Aveam dubii cu privire la poziția accentului și încă nu-i lămurit oricum. Etimonul acestuia poate fi reconstituit prin *mărbină, murbină sau *mārbină.
   Lat.morbus nu se potrivește semantic, nici nu cred că se formează așa derivat cu resursele romanice. Dacă tema ar fi dacică, mă gândesc că avem *-en, un participiu substantivat. Transformarea lui /e/ în /i/ înainte de /n/ este deja clasică pentru română, dar în dacică și albaneză ar fi putut da -e- și ulterior -ă-, ca-n albaneză (-ën).

   Comentariu de Sorin5780 — august 30, 2019 @ 10:35 am | Răspunde

 4. Dakina nu poate deveni tachina. Dacă ne luăm după fonologia alb. un *en ar fi schimbat t în d.
  E interesant că-n albaneză dokë (habit, custom) vine din IE *dhe, iar între dacică și aceștia e alternanță a / o (rață – rosë) pe baza căreia se stipula că fracția dialectală are loc înainte de invazia romană a Balcanilor. Deci *dakae ar putea semnifica tradiționaliști sau religioși dacă preconizăm că centrul religios al geto-dacilor era în teritoriul dacic.
  Tot IE *dhe- a dat la germanici aceleași sensuri, dar cu sufixul -mos.

  Comentariu de Sorin5780 — iulie 22, 2013 @ 7:22 pm | Răspunde

  • Cred că dokë semnalizează că-n proto-limba sursă era *dāka, deci am putea avea în toate derivatele din *dhē- ‘put’ aceeași cantitate vocalică: *dāwa sau *dāva, dīna, *dākae sau *dākis. Nu m-ar mira ca Dokidava să surprindă aceeași transformare care afecta proto-alb. *ā > o.
   Poate zona respectivă din N-V Daciei făcea parte dintr-un dialect periferic din care s-a alcătuit mai tîrziu albaneza.

   Sufixul -ina era foarte popular în unele dialecte moesice, dar și-n teritoriul dacic: Arcina față de Arcodabara, Altīna, Arīna, Scatrae și mai tîrziu Scatrīna, toate toponimele în -dīna ale crobizilor. http://soltdm.com/geo/arts/categs/categs.htm

   Ar putea fi același cu lat. -īnus, -īna, -īnum în unele locuri (Arcina).

   Comentariu de Sorin5780 — iulie 23, 2013 @ 9:21 am | Răspunde

   • S-ar putea să avem același sufix în țapínă, ca derivat din IE *k’Ap- sweepings. (un der.regresiv „to sweep”) cu sufix de agent -ină.

    Comentariu de Sorin5780 — iulie 23, 2013 @ 10:01 am | Răspunde

   • Cred că Arcodabara ar trebui separat în Arcoda -bara, la fel ca localitatea Crivobara(?) din Banat. Ambele ar trebui să conțină tracicul bară (mlaștină).
    La fel și Paloda (mlăștinos?) ar trebui să fie un construct adjectival cu același sufix -oda.

    Unii lingviști au presupus că Arcuda, de lângă București, ar fi fost o *Arcodava, dar s-ar putea să fie o denumire mai nouă și o o coincidență cu toponimul dacic de mai sus. http://www.evz.ro/paradisul-verde-de-la-arcuda-deschis-vizitatorilor.html
    Constantinescu spune că NP Arcuda vine din gr.arkouda (urs).

    Comentariu de Sorin5780 — septembrie 29, 2015 @ 5:59 pm | Răspunde

  • Theodor Capidan observa într-o carte a sa că aromînii foloseau într-o instanță (Dragai) sufixul colectiv -ai al albanezilor , echivalent cu -ești al nostru (sau -ari). Cel mai des foloseau -ari : Dragari, Alabari, Budari, Copilari etc. Adică noua așezare lua numele celnicului (la fârșeroți) care conducea grupul, la fel cum la românii lua pe al judelui.

   Sufixele patronimice sînt un subiect foarte interesant.

   Ar putea fi antic sufixul deși explicația următoare e dubioasă:
   „ -aj (Albanian) “he, him” Last name denotes first name of direct ancestor. Descendants of a man named Prenk, would be given last name Prenkaj, meaning he is from Prenk. Generally the last name removing the “aj” suffix is the name of the originator of the family before last names were used dating 300 years back or older. ” http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_family_name_affixes

   Comentariu de Sorin5780 — iulie 23, 2013 @ 7:07 pm | Răspunde

   • La iliri -aro (-arus), -aria îndeplineau aceeași funcție de sufix patronim (gentilic) la fel ca lat. -arius. Se presupune că avea și funcție matrilineară fel ca „-ar” în Moldova.
    Ex. ilire: dexari, dindari, sartari, separi (corespondent tracic „sapaioi”) , (nume din Dacia: Audarus, Bedarus, Baedarius, Tattario). Unii cercetători presupun o influență iliră la răspîndirea sufixului -ari în Lusitania.
    Îl au și albanezii „-ar(i)”, dar nu se face caz de originea sa iliră, ci e considerat latin. http://www.alil.ro/wp-content/uploads/2012/05/Sufixul-ari.pdf

    Comentariu de Sorin5780 — iulie 23, 2013 @ 8:23 pm | Răspunde

   • teză de doctorat „ Mușcelele Argeșului”, de Mihaela Avram:
    „ Sufixul -aia este frecvent la numele de localităţi vâlcene. E. Bureţea consideră că sufixul -aia a existat mai ales ca formant specific pentru numele româneşti de locuri.1 Cele mai multe toponime derivate cu acest sufix s-au format de la teme antroponimice. Ele au valoare posesivă, sensul fiind dealul, locul, moşia, satul lui X. Nume topice derivate cu sufixul -aia, din muşcele, sunt Robaia (sat în Muşăteşti), Miraia (deal în Şuici), Momaia (deal în Tigveni) şi Drăgaia, (poiană în Cicăneşti). ”
    Sufixul „-aia” e comparabil ca formă cu cel albanez, plus un articol -a enclitic, în schimb autoarea studiului toponimic îl compară cu următorul sufix latin:

    Sufixul -oiu, (-oaia) are în toponimie valoare posesivă, similară sufixului -aia, aşa cum rezultă şi din toponimele Bucuroaia (deal traversat de valea Bucura) şi Lupoaia (deal pe care se află proprietăţi ale familiei Lupu) în Tigveni, Ochioaia, păşune în Berevoeşti (posibil de la familiile Ochea din satul vecin Bughea de Jos, fost Ocheşti), Tănăsoaia, loc în Măţău al cărui proprietar a fost Tănase din Jugur, Rizoaia, deal în Muşăteşti, Stupăroaia în Galeşu (de la familia Stuparu), În Predoaia, loc în Schitu-Goleşti, Valea Mircioaia la sud de Câmpulung, Izbăşoaia, versant în Coteşti, Ristoaia, loc în Urluieşti, Sârboaia, izlaz între Cărpeniş şi Morăşti, Mogoşoaia, loc în Slănic (de la Mogoş). Alte toponime formate cu sufixul -oaia exprimă pregnanţa unei caracteristici geografice într-un spaţiu: Gresoaia, deal în Galeşu, Priboaia (Schitu-Goleşti), Surpănoaia (Paltenu), Vâlceloaia loc în Boteni, Cocioboaia, izlaz în Cepari-Pământeni ”

    Comentariu de Sorin5780 — octombrie 18, 2013 @ 9:25 pm | Răspunde

   • Nu știu de ce de multe ori scriu labanez în loc de albanez.

    Formarea patronimului la albanezi și Români este în mod ciudat foarte similar: Prenkaj – Prencului.
    Dar ar putea fi și o coincidență folosirea acestui alb. -aj cu un românesc -ai pe filiera unui sufix adjectival mai vechi. Până la urmă și -escu a fost inițial un sufix adjectival la fel ca -eanu (-anu) și altele.
    Arom.Dragai ar putea fi un construct similar cu Drăgae, Drăgaia, Drăgaicea, Robaia, Miraia, Momaia, pietrai etc. Adăugându-se la acestea și sufixul -aica.
    Sufixul marital -aia, -aea ar fi după specialiști o formă trunchiată din alt sufix mai vechi.

    Comentariu de Sorin5780 — februarie 5, 2016 @ 7:20 am | Răspunde

   • Why do so many Albanian names end in -aj? (from older -anj)

    Dacă în sec.XVII se scria nu cumva voiau să echivaleze spaniolul /ñ/, adică sunetul lor /nj/? Altfel nu-mi dau seama ce formă ar fi avut în antichitate dacă e cum spun aceștia pe forum, -agni. Nu apar astfel de terminații în numele traco-ilire, din câte știu. Vezi totuși numele Ferragni, din Lombardia:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Chiara_Ferragni

    Un exemplu de dispariție a lui /g/ înainte de /n/ este verbul njoh, dar când anume dispare? Dacă, din nou, voiau să transcrie sunetul /ñ/ probabil vom găsi un vechi *gnoh în sec.17.
    https://en.wiktionary.org/wiki/njoh

    Pare echivalent cu cel românesc -anu(l), -eanu(l), folosit pentru a indica atât originea ”oiconimică”, cât și pe cea patronimică. Mă întreb de ce această complicație cu palatalizarea lui /n/ în Albaneză? Acest sufix avea cumva un adaos *-i(u)s, *-ia, care forțează palatalizarea lui /n/ prin accentuare?

    Comentariu de Sorin5780 — octombrie 9, 2018 @ 9:41 am | Răspunde

 5. Tachină poate fi cum spui mai sus, din IE ‘tek- cu sufix geto-dacic -ină.”curgătoare” Nu mai ţin minte care era întrebuinţarea sa populară în Cigmău. E o descoperire importantă. Oare asemănarea sa cu numele dacilor a influenţat consemnarea sa greşită?

  Comentariu de Sorin5780 — iulie 28, 2013 @ 6:19 am | Răspunde

  • PIE *tekʷ- ”to flow, to run” – teacăr http://dexonline.ro/lexem/teac%C4%83r/122235 Eu cred că e dacic, altfel ar fi avut fonetismul slav cu č și nu cel cu velară ca la baltici și albanezi.
   alb.tëk (izvor) e coradical cu slavul zătoacă sau lit. tēkmē.

   Comentariu de Sorin5780 — august 4, 2013 @ 11:59 am | Răspunde

   • Cred că s. ticală (mizerie, sărăcie; păcătoșenie) ar putea proveni de la sensurile „lichide” luate de rad.*tekʷ în dacică. Ar fi sinonimul curat al reg.crișă.
    Întâmplător am dat iar în albaneză peste ceva interesat pentru etnonimul „traci”. În alb. tokë f (indefinite plural tokë, definite singular toka, definite plural tokat) semnifică „earth, world; ground, floor”, dar au și o variantă trokë, care ar ar putea fi forma originală și autentică.
    Eu cred că provine la fel ca alb.terra, din IE *ter- uscat, nu din niște verbe tok/trokas- „a lovi” (trakulloj – a ciocăni la ușă; trokoj- to make dirty, destroy)
    reg. trocaci (papuci)
    Merge și acestea din urmă.

    Au și derivatele normale din IE *ter(s): ter- (a usca), shter (run dry, exhaust), terë (pământ uscat), terik, term (fundație,temelie; bucată de teren, agru)

    Comentariu de Sorin5780 — septembrie 30, 2014 @ 1:13 pm | Răspunde

 6. Moesicul Mendruta mi-a aduce aminte de un albanism, krrutë – bătrână cocoșată. Cuvântul prezintă un sufix -utë ce formează forme de nominativ și este coradical cu lat.curvus – „curbat, îndoit” > *(s)ker- “to bend, curve, turn”.
  Dacă Mendruta nu semnifica „cea curată”(referire la numele său „album”) conform explicației lat.mundus și discuțiilor pe care le-am avut pe baza adj. mândră, atunci ne putem îndrepta și spre IE *mad- “wet ( glossy, fat, well-fed”) gr.mastos, lat.madere
  http://en.wiktionary.org/wiki/mundus#Etymology
  http://en.wiktionary.org/wiki/madeo

  reg. mándră, s. f. (terci de mălai), Ban. Mămăligă. Trans. vest. Pîne [!] prăjită´n untură. Munt. Mold. Fig. Iron. A-țĭ face mendrele, a-țĭ face gustu, a te purta cum îțĭ place (de ex., furînd orĭ înșelînd).
  Cred că trebuie conectat cu albanismele mënd (feed, suckle), mendeshë (wet-nurse) și altele prezentate mai pe larg aici: https://hroderic.wordpress.com/2013/07/19/mandraie/#comments

  Mendruta s-ar traduce „care intoxică, otrăvește”. Dacă nu mă înșel veratrum vine din rad.*wis- „otravă” (lat.virus cu sufixul IE -trom).

  E de analizat și apelativul „mândre” atribuit ielelor. Cred că ar putea fi tradus „capricioase” de la un sens „sinuos” conform cu termenul meandre. Cunosc faptul că-i neologism francez, dar eu cred că grecii l-au luat din tracică (râul Maiandros/Maeander). IE mend- abnormality (of body).
  Am impresia că l-am mai găsit undeva într-un dicționar de arhaisme.

  Sau poate fi legat de subst. mendre (corad.cu sl.modru?), care semnifica gusturi, pofte, dar evoluează la capricii și toane, influențat sau nu de un omonim:
  MÉNDRE s. f. pl. (Fam.; în expr.) A-și face mendrele (cu cineva) = a) a-și face toate gusturile, a-și satisface capriciile; a-și face de cap; b) a-și bate joc de cineva; a necinsti, a batjocori o femeie. – Et. nec.
  méndre s. f. pl. – Capricii toane, pofte, gusturi.

  Singularizat trebuie să fi sunat așa: méandră (simplificându-se poate în mándră).

  Comentariu de Sorin5780 — septembrie 29, 2014 @ 1:04 pm | Răspunde

 7. […] a mai fost discutat aici de @Sorin5780 (la https://hroderic.wordpress.com/2013/07/21/dakina/). Dintre multe variante etimologice amintite acolo, cea mai probabilă mi se pare originea în […]

  Pingback de Geandră | Istoriile lui Roderick — iunie 3, 2015 @ 8:43 pm | Răspunde

 8. Mi se pare interesant faptul că dakina poate însemna efectiv mortală, otrăvitoare, și ar fi coradical direct cu alb.vdekje (moarte), ndes. https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/d%CA%B0ew-#Proto-Indo-European-die

  Am mai discutat despre sufixul adjectival -ină, iar pentru acest mai nou tachină mă întreb ce legătură ar putea exista cu gr.toxikos! Ar putea și acesta să fie o paralelă perfectă pentru dakina.

  Comentariu de Sorin5780 — iulie 2, 2017 @ 7:16 pm | Răspunde

 9. Attic δᾰ́φνη (dáphnē ”laur, dafin”)/ Doric δᾰ́φνᾱ (dáphnā) este reconstruit de Beekes printr-un pregrecesc *dakʷ-(n-), dar /φ/ provine din IE *bʰ, iar *kʷ devine /p/. https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%BD%CE%B7#Ancient_Greek

  Cred că IE *dʰAbʰ- ”appropriate, good” ar fi dat un grecesc *taph- pentru că acolo unde-s două consoane aspirate prima (*dʰ) se transformă în /tʰ/, dar cândva își pierde aspirația, pe când a doua rămâne aspirată. Mă refer aici la perioada când aceste consoane erau cu adevărat aspirate.
  πείθω (peíthō) ”I convince, I persuade” < IE *bʰéydʰeti.

  Dacă nu erau limbile germanice aș fi reconstruit un *dAbʰ- ca să se potrivească grecismului. Mă gândesc totuși că strămoșii tuturor grecilor, odată ce s-au așezat în Grecia de azi au preluat mai multe fitonime pe care nu le cunoșteau din patria lor primitivă, oriunde ar fi ea.
  Am amintit ”dáphnā” pentru că speram ca odată ce mă edificam asupra unui IE *dakʷ- să găsesc ceva inteligent de spus și despre ”dakina”. Poate chiar să fi găsit un Alb. *das(-më, -inë).

  Inițial voiam să comentez asupra top.Daphnes, considerând un intermediar ilir (tribalii), dar să dea un albanoid *dafna ar trebui să existe un *daps-nā, căci *dapnos ar fi cunoscut o asimilare fonetică spre *damn și probabil *dam. Doar -pt- devine -ft-.
  https://hroderic.wordpress.com/2012/11/22/oltina-oltenita-olt/

  Ar mai fi și cazul diftongului /aú/ care devine /av/ și în ultimă instanță /af/ (kafkë ”caucă”, aft, var.aftë), dar nu știu dacă era un diftong real sau dacă nu cumva etimonul primar cunoaște niște modificări prin căderea unei/unor vocale sau a unei silabe. Vezi reg.caună, deși este un exemplu probabil latin (dacă nu celto-latin sau chiar dacică prin *kew-).
  Nu știu cum se împacă păstrarea unui diftong ca acesta când majoritatea celor care se monoftonghează (Alb.dak ”berbec mare”, dash ”berbec”, agim ”răsărit”, akull/akëll ”gheață”, anë ”vas de gătit” și altele).

  Comentariu de Sorin5780 — noiembrie 7, 2019 @ 9:21 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: