Istoriile lui Roderick

August 4, 2016

-sara

Filed under: Traco-geto-dacii — Roderick @ 2:26 pm

Se consideră că terminația -sara din numele localităților dacice Germisara, Deusara indică un hidronim (”thrak. ON Germi-sera `Warmwasser’ ” -Pokorny, PIE ser-1  ”to flow”, cf. v.ind. sará- `fluid, liquid; going, moving’ etc.). Lingviștii par să împărtășească toți (?) această părere.

De cealaltă parte a ”baricadei” să notăm ideea lui @Sorin (comentariul 9 la https://hroderic.wordpress.com/2011/08/23/crasna-si-frumoasa/), care leagă -sara de PIE k̂er- ”head” (cf. semantismului lat. caput ”izvor”, engl. head (of the fountain) ).

Observ că toate denumirile geografice cu terminația -sara sunt de fapt nume de localități, nu de râuri sau izvoare (acestea sunt doar presupuse). Pentru Antisara tracică, iată etimologia oferită de I. Duridanov:
”Antisara (Steph. Byz.) – a town and a port of the tribe of Dateni in the region of the lower course of the Struma and Mesta rivers, near the modern town of Kavala. The name is explained from ant(i) ‘against’, compare with the Old-Ind. ánti ‘opposite, nearby’, the Lith. añt ‘towards, against’, the Toch. ant ‘through’, the Greek antí ‘against, in front of’ + sara ‘a flow’, the Old-Ind. sara ‘river, stream’, the Pol. river name Sara, from the IE *sor, Old-Pruss. Sarupe, Latv. Sarija. Its structure can be compared with the Lithuanian place names Añt-alksne (:Aksnas, a lake), Añt-ilge (:Ilgs, a lake), Ant-liede (Lieds, a lake).” (http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_4a1.html)

Nu cumva -sara indică în principiu un nume de localitate, ca și geto-dacicul -dava, tracicele -para, -bria etc.? Doar ca ipoteză de luat în calcul.

De fapt nu e sigură nici forma -sara. Variante ale denumirii Germisara sunt Germizirga, Germigera, Germizera, Zermizirga. (v. https://en.wikipedia.org/wiki/Germisara_(castra) ).

Dacă -sara este de fapt -zara sau -zera, ar putea proveni din PIE ĝher-4to gripe, grab, enclose” (cf. v.gr. χορός ”dance floor”). P.d.a.p.,  -sara ar putea reflecta ser-2 ”to guard, watch over, support” (o formă rotacizată din sel-1 ”dwelling” -cf. slav selo ”sat”- este totuși improbabilă).

Pentru Deusara, localitate neidentificată în Apuseni, prima parte a numelui ar putea fi cf. Deultum (Develton), oraș în Tracia, după I.I. Russu din *dh(e)u̯el- ”a tulbura; apă tulbure, mocirlă”, PIE dheu-4 ”to reel, dissipate, blow”. Ar putea fi însă și din dheu-1 ”to run”, sursă a unor hidronime. În legătură cu acest radical m-am gândit mai demult la Deva, numele unui pârâu din Apuseni și Valea Devii, un pârâu dispărut care curgea pe teritoriul orașului Deva.

6 comentarii »

 1. Zermizirga ar putea sugera că dialectul dacic respectiv sau al tracilor colonizați acolo (de ce nu?) căpătase trăsăturile dialectului aromân și al albanezei. https://hroderic.wordpress.com/2016/09/06/dacii-si-romanii/
  Încep să mă întreb dacă nu cumva grupul Padea – Panaggiurski Kolonii vine din sudul Dunării cu aceste tendințe lingvistice, dar nu reușește să schimbe substanțial limba, dar pe alocuri, unde capătă preponderență (cetăți și așezări aproape urbane, puteau numi sau redenumi după dialectul lor.
  Limba aromânilor (Moesia Superior și Panonia) păstrează probabil niște chestiuni specifice dialectului daco-moesic din Dacia Aureliană și emigrează spre sud împinși de slavi și maghiari.
  Ca o curiozitate, mă întreb zilele astea dacă nu cumva Sarmizegetuza, notată drept Zarmizeghetuza (tracic Zermizeghetuza) la Olteanu, nu vine cumva dintr-o formă dialectală a acelui grup, Padea – Panaggiurski Kolonii, iar adjectivul de bază ar trebui să fie dacicul *germi
  Fără îndoială că odată pus accentul pe prima silabă, ar fi sunat *gjarmă (*zarmă sau *dzarmă în dialect)

  http://www.enciclopedia-dacica.ro/?option=com_content&view=article&id=724&Itemid=392

  Nu cred că-i un accident faptul că dialectele românești sudice prezintă aceste particularități de grai arhaice, că au păstrat simboluri și credințe dacice legate de balauri protectori, ge este dze, z mai mult sub forma dz și chiar un vocabular ante-romanic mai bogat pe alocuri.

  Încă o chestiune. Moesii erau faimoși pentru lupta corp la corp, dacă-mi amintesc eu bine. Cuțitul cu lama curbă din Asia de sud era apanajul acestui tip de luptă: karambit și khukri/khukuri

  Comentariu de Sorin5780 — Ianuarie 14, 2017 @ 8:37 am | Răspunde

 2. Germigera, Germizera – Germisara

  Numirile astea ar putea sugera că tema semnifica ceva similar sau identic. Dacă am găsi nume btematice cu alt determinant, ideea asta s-ar confirma. Am avea așezări de sus și de jos, așa cum avem multe roiri de sate care păstrează acest obicei, inclusiv cel care desemnează mic/mare sau nou/vechi.

  Am dat mai demult un albanism giri (upper part of the arm) pentru Giridava din arvanitică. Probabil coradical cu sl.gora.

  https://books.google.ro/books?id=DjxEAAAAcAAJ&pg=PA293&dq=William+Martin-Leake,+Romaico-Arvanetic+Vocabulary&hl=en&ei=OeirTYXBJoTEsgaErZWcCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true

  Sunt multe cuvinte în link diferite de albaneza de azi, inclusiv faptul că aceștia păstrează în lexicul comun s, nu sh albanez și nu transformă ‘nt’ în ‘nd’ după ‘n’. Mai găsești la ei ”p. dena” (I sit).. ”p.” din fața verbului ar putea semnifica că-i și participiu, deși dau și idenure (seated).
  Alte exemple notabile:
  bukuria (beauty), bstime? (soot = sajă), soso (sită), bile (fiică), poste (bellow =jos), terbim (rage), deline (cedru), estre (bone), brane, afăr (near =lângă) sau brenta (inside), duna (world) – idunase (worldly), kertzu (log), bos (gol), mis (flesh), des (ram), dai (nimble, pirate, seamen), les (hair, fleece), muske (mule), milingore (aunt =,mătușă) și altele.
  liuat (meadow),

  mund (I conquer; mundeie =victory. Capul Mundului ar putea sugera locul unei bătălii sau victorii. Poate chiar locul unde este oprită cucerirea romană, dacă poate fi vorba de așa ceva. Sunt istorici care indică niște lupte pe Tisa superioară și Bucovina, atacuri tactice de descurajare sau distrugere a unor centre geto-dacice puternice.

  zot stepighe = master of the house (observi terminația posesivă?)
  motzim = ancient
  biebebrime – I lie down (probabil bie bebrime, cf. altor verbe compuse cu acest bie, a cade)
  plotze = flat stone (rom.plut)
  BRINE = side of the body, ribs. (*bhren- project – eng.brink)
  rus = fair (of complexion); flaxen (of hair)
  nisi (island). Vezi etimologia propusă pentru vechiul Niș.

  Ideea e că fonologia albanezei la momentul cuceririlor otomane era probabil identică cu a dialectului acesta.

  Comentariu de Sorin5780 — Decembrie 20, 2017 @ 1:22 pm | Răspunde

  • Mai e o chestie aici legată de alternanța între [y] albanez (cf. germ.ü) și [i]. Vezi pil/pul (pădure, sălbăticie) în ac.dialect, dar și-n dialectele regăsite în munții Albaniei
   Româna ar putea păstra și ea această alternanță în cuvintele moștenite, așa cum s-a discutat despre acel gr.y din Tyras.

   Pul și pil ar putea fi coradicale cu gr.polis, balt.pils, adică locuri înalte împădurite.

   Comentariu de Sorin5780 — Decembrie 20, 2017 @ 1:28 pm | Răspunde

  • milingore (aunt =mătușă)
   Ar putea surprinde o formă mai veche a alb.grua (femeie), deși un suf.adjectival -ore este foarte posibil.
   În trecut intuiam că acest grua este o formă de plural trecută la singular.

   Mă gândesc la balto-slav. *mila (lit.myliu, let.mīlošs, ucr.mylyy =loving, lovely). Vezi rom.milă și lit.meilingas (loving, affectionate, tender, sweet, lovely, amiable) sau adj.nostru milioară (lovely).
   https://en.wiktionary.org/wiki/grua#Etymology

   Ar fi un fel de femeie/mamă de suflet, dar de obicei i se zice mam-mare (mag.nagynéni; sl.tetka, let.tante) sau sora tatălui în contextul nostru IE.
   Constructul nu-i caracteristic albanez. Multe din graiul ăsta pare un pic rupte de trunchiul comun, mult mai arhaice decât dial. cham.

   Comentariu de Sorin5780 — Decembrie 21, 2017 @ 12:25 pm | Răspunde

  • rus = fair (of complexion); flaxen (of hair)
   RUS2, RÚSĂ, ruși, rúse, adj. Blond. (din sl. rŭsu; deriv. din lat. russus pare mai puțin prob., cf. roșu)

   Osset. urs =alb, pers. allus (white horse) sanscr. aruṣa (?)
   https://en.wiktionary.org/wiki/الوس

   Radicalul ăsta nu-i același care dă numele aric al soarelui: *h₂rew-i- (“sun, sunshine”)
   According to Martirosyan, Old Armenian արեւ (arew) / արեգ (areg) probably reflects an Indo-European or Armeno-Aryan poetically or sacrally marked designation of “sun”, replacing the Proto-Indo-European unmarked profane *sóh₂wl̥ (“sun”).[12]
   https://en.wiktionary.org/wiki/%D5%A1%D6%80%D5%A5%D6%82#Old_Armenian

   Comentariu de Sorin5780 — Decembrie 21, 2017 @ 4:08 pm | Răspunde

 3. Am o minte de elefant! Știam că am mai văzut undeva acel ”duna”. http://www.philippide.ro/cultura_2010/10%20BARDU%20Nistor%20final.pdf

  BÓTĂ, s.f., defectiv de plural, „lume”. Acest lexem înlocuieşte în rostirea
  aromânilor din Grabova (Greava) pe termenul frecvent utilizat în trecut duńεáe,
  înregistrat de noi în România, la Nisipari, şi în varianta duńée, articulat duńéεa.
  Tache Papahagi dă, în DDA, formele duńεáe, pentru nord, şi duńεáυă cu sensul
  „lume”, monde”, etimonul fiind tc. doun◊. La întrebarea noastră pusă subiectului
  TB, La ţi spuneţ bótă?, răspunsul lui a fost La duńá. Deşi nu am avut vreme să ne
  dăm seama dacă bótă este mai frecvent folosit decât duńá sau duńεáe, foarte
  probabil că şi în cazul rostirii celor doi termeni avem a face deocamdată cu o
  alternanţă liberă,

  tc. dünya = world, planetary, terrene
  Seamănă atât de bine cu v. irl. domun, încât cred că-i posibilă o moștenire celtică în turcă. https://en.wiktionary.org/wiki/domhan#Etymology
  https://en.wiktionary.org/wiki/domun#Old_Irish

  În tracică sau albaneză s-ar fi asimilat un *dubn în *dum sau *dun. Dacă era vorba doar de mulțime aș fi amintit Dunărea, un hidronim folosit ca adv. și adj. cu sensul (Pop; fig) mulțime de obiecte sau apă mare.

  Cred că l-am disecat în fel și chip, dar nimic concret. Doar ideea cu eng.dun (negru) și alb.dhunë se potrivesc. O culoare ce indica adâncimea unei ape sau numărul mare, puzderia, apoi cel de turbată prin albaneză.
  https://en.wiktionary.org/wiki/dun#Etymology_1
  Vezi „întunerecul de cuvinte slavone” al lui Coresi: http://ziarullumina.ro/tiparituri-ale-diaconului-coresi-la-brasov-116174.html

  Cred că același morfem, *dʰewh₂- (“to smoke, raise dust”), dă și alb.dhunë https://en.wiktionary.org/wiki/dhunë

  Chiar așa, oare vechiul tuneric nu-i corad. cu alb.tym, tymnajë?
  https://en.wiktionary.org/wiki/tym#Etymology

  Altă idee ar fi o paralelă semantică cu celt.*dubna. Vezi pol. ton „adîncime”, a tuna, întunec și restul din comentariile la toancele moldovenești.
  https://hroderic.wordpress.com/2014/09/02/toancele/

  Diferență între întuneca și întuneric?
  ÎNTUNÉRIC s. v. duium, grămadă, mulțime, potop, puhoi, puzderie, sumedenie.
  tunaci, adj. (Banat, agresiv, îndrăzneț);

  Comentariu de Sorin5780 — Decembrie 20, 2017 @ 4:59 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: