Istoriile lui Roderick

septembrie 7, 2016

Oarba

Filed under: Traco-geto-dacii — Roderick @ 2:23 pm

oárbă s.f. sg. (reg.) fugă nebună.” ( DAR(2002), dexonline.ro)

oarbă f. fugă nebună: la oarba, la oarba ! AL. [Cf. a alerga orbește].” (Șăineanu, dexonline.ro)

Să fie de fapt un cuvânt cu origini autohtone, din PIE er-3 , or- ”to move” , or-u̯o- ”hurry”, cf. v.ind.  árvan– ”rush, hurry”, numele râurilor Erve, Arvo? O rădăcină înrudită este rebh-1  ”to move, hurry” (MHG  reben ”move, stir”; după unii lingviști, numele antic al Jiului, Rhabon).

Reclame

13 comentarii »

 1. La radicalii ăștia mă gândeam mai devreme pentru a explica s. roabă, deși, oficial cred că este o resemantizare a lui rob (f. roabă), persoană luată în captivitate (și folosită la munci grele). Sper că nu-i vreo amintire a ceva ce am spus sau a propus altcineva mai demult!
  Mi-a rămas întipărit pentru că reciteam lista de cuvinte „poroșcovene” cu acel furic (roabă): https://countrysideromania.files.wordpress.com/2013/10/dictionar-voloh-roman.pdf

  Dacă furic era latin putea fi coradical cu eng.barrow / Wheelbarrow (proto-germ.berana), dar morfologic nu se potrivește cu lat.ferō ‎(present infinitive ferre) https://en.wiktionary.org/wiki/fero#Etymology_3
  https://en.wiktionary.org/wiki/barrow#English
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wheelbarrow

  Trebuie să fi avut și dacii un tip de roabă (tărăboanță), măcar una preluată de la grecii care ajutau la multiplele lucrări ale sistemului defensiv. He surmised that wheelbarrows were not uncommon on Greek construction sites for carrying moderately light loads.

  Roaba se numea pabo în latina antică. Nu-i nimic asemănător lui „furic” în limbile din jur, dar mă gândeam la alb.byr (to carry out, to perform, to execute).

  Credeam că a zis ceva despre roabă în dreptul discuției despre traversa numită cosoroabă (var. costoroabă), dar nu-i aici: https://hroderic.wordpress.com/2015/01/20/cosoroabe/
  Știu sigur că am zis ceva și despre castăn(dulap) și de roabă.

  Comentariu de Sorin5780 — septembrie 7, 2016 @ 4:04 pm | Răspunde

  • ”roabă ‘wheelbarrow’. One of the of the most obscure forms in Romanian. Definitely an indigenous form, derived from a root *rob- with the reconstructable meaning ‘round, wheel’, probably the same root as in răbda (see). If so, an archaic Preie. element from *R-B- ‘round, to curve, to bend’. The Neolithic people
   of Central and Southeast Europe did know the wheel, and wheelbarrow was their usual construction device. Nevertheless the cart and domesticated horse were brought by the Indo!Europeans. • Intervocalic b is normal in an indigenous element.” (Sorin Paliga, ”Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romanian”)

   Dacă spun de ex. ”roaibă”, are b intervocalic și este de origine latină, cf. tuturor dicționarelor:

   ”róib (róibi), adj. – Șarg. – Mr. aroibu. Lat. rubeus (Cipariu, Elemente, 72; Pușcariu 1473; REW 7408; Graur, Rom., LV, 472), cf. v. it. robbio (v. sard. rubiu), prov. roi, fr. rouge, cat. roig, sp. rubio. Din rom. provine mag. rojb (Edelspacher 21).” (DER, dexonline.ro)

   Comentariu de Roderick — septembrie 7, 2016 @ 5:01 pm | Răspunde

  • Despre fr. fourgon (=furgon) se zice că provine dintr-un lat. popular *furicō:

   ”Originally from Vulgar Latin *furicō, furicōnem, from *furicāre, from Latin furō ‎(“I steal”).” (wiktionary)

   ”Attesté [1] en judéo-français sous la forme forgon dans les gloses de Rachi ; d’un latin populaire *furico, -onis dérivé [1] de *furicare (« fureter »), du latin furari (« voler »), de fur (« voleur » → voir furet).” (fr.wiktionary.org)

   ”furic” ar putea fi legat de aceste cuvinte

   Comentariu de Roderick — septembrie 7, 2016 @ 5:12 pm | Răspunde

  • costoroábă, costoroábe, s.f. (reg.) 1. teleagă de un cal. 2. cocioabă.
   costoroabă f. 1. Mold. V. cosoroabe: copacu cela-i bun de costoroabe CR.; 2. cocioabă. [V. cosoroabe]

   E un reg. foarte interesant, probabil un determinant și un subiect, dacă reușim să le tălmăcim corect cu alte exemple din reg.noastre și cuvintele baltice, albaneze. Chiar și cel cu sensul bârnă lată cu variantele sale costoroabă/cosoroabă fac o trimitere la două discuții mai vechi despre doi radicali, probabil înrudiți. *keh₂id-, *kh₂eyd- ‎(“to cut, hew” codru; „costrăș”) și *ḱes- ‎(“to cut, cut off, separate”; coasă, cosor; lat.castus, castrum, etc.).
   Probabil veniți din morfemul *(s)keh₂i-, *(s)keih₂- ‘to beat, cuff, poke’> Latin caio ‎(“to cut, hew”, caelum- chisel), kij , qij ‎(to cut, hew, weed)
   ‘Om fi moștenit și noi ceva în acest sens? costrei, a costrușa, costrăș, costișă (?), custură(?), cosoroabă/cosor (cal bătrân, slab, slăbănog; ac. semantism ca lit.skystas sau alb. hollë (thin, slender)> *(s)kel- „a tăia”< rom.scaloi).

   https://en.wiktionary.org/wiki/caedo
   În limbile baltice *keid ia sensurile de slăbuț, pur, curat; frumos. *skaedtas = skaistas – let. skaistais ("the beautiful; definite form of skaists";
   NP traco-dacie: Damanais, Dekinais, Diernais, Thiais.
   https://en.wiktionary.org/wiki/skystas
   http://etimologija.baltnexus.lt/?w=skystas

   let.skaidra https://en.wiktionary.org/wiki/skaidra
   Mai demult mă gândeam tot la rad. ăsta pentru coisstoboci/cistoboci IE *kaidtas – dacic kaissta, *koissta – "pure". Ce belea ar fi fost să avem și un dacic *coist sau *cost cu sensul "pur, curat"! :) Trecem peste faptul că ar fi fost dat drept latinism (castus)

   Comentariu de Sorin5780 — septembrie 17, 2016 @ 8:38 am | Răspunde

 2. robuí, robuiésc, vb. IV (reg.) a opări, a fierbe tortul. https://dexonline.ro/definitie/robui

  Așa cum am punctat în alt comentariu, procesul fierberii este numit după radicali care la origine exprimă mișcare.
  alb.valoj = a fierbe
  alb. avuloj și toate derivatele de care discutam mai demult.
  rom.a undui (a fierbe; var. undeza, îndeza)

  Iar ultimul ar fi verbul alb. ziej „a forfoti/a fierbe înăbușit, a (se) fierbe, a da în clocot, tocană, efervescență” pus de „limbuți” și zjarr/zjarm (foc) sub radicalul *gʷher(m) https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/g%CA%B7%CA%B0er-

  În link au mai pus o formă veche, fără explicație, zien. Eu cred că radicalul acesta se înrudește sau chiar provine din morfemul *gʷī ‎(“to live; lively, quick”), din care am moștenit și noi a jimi (forfoti, colcăi, etc.*giumi/*jiumi?), jimesc (fierb), a îngeni (a fierbe), îngeneală (Olt. înv. reg.- apă de opărit rufele), Jiu, juvete (*giuvete), giuvală, jivină/juvină (*giuvină), etc. https://hroderic.wordpress.com/2009/10/15/genucla/
  https://dexonline.ro/definitie/jimi
  Dacă limba dacilor ar fi durat, trebuiau să inventeze litera č și ğ.

  Deci robui trebuie pus în familia lexicală a râmboiului (*rumbonju?), râmbocire, trac Rumbodona și altele: caporemă(*remă fiind probabil coradical cu NP Remaxos, Romula, Romaest, Romulus, hidronimul Rumen, Rumon < *lat.ruo- flow)
  alb.rrebe, rrebesh (downpoor),
  rribë „furtună, vânt, cascadă, torent”
  Kurdish: ro, robar ‎(“river”)

  În albaneză sunt mai mult mai numeroase derivatele semantice ale rad. *er-, *or- "to move": rrjedh, ardhje, re (nour), resh, etc.

  Comentariu de Sorin5780 — septembrie 8, 2016 @ 10:20 am | Răspunde

  • dialectul arbăreș: zienj = to cook
   alb. standard: ziej to boil
   Avem și noi o terminație verbală -eni, -ăni; mă întreb ce-i cu ea, de unde vine? Uit mereu că terminația alb. -oj sau ej era de fapt -onj și -enj.

   Exemplu potrivit pentru două discuții separate, una ar fi derivatele radicalului ăsta foarte diversificat la traco-iliri, iar a doua pentru că avem încă un tipar mental (dacă mai era nevoie) pentru verbul a trăi (a via, a dura):
   rroj (I live, I exist, I last) – arbăneș rronj < proto-alb. *rē-

   Comentariu de Sorin5780 — septembrie 10, 2016 @ 8:31 am | Răspunde

 3. ”Roabă” ar putea corespunde și cu gr. rhombos ”spinning top, maghic wheel used by sorcerers; a spinning motion”, ”” from rhembesthai „to spin, whirl,” from PIE *wrembh-, from *werbh- „to turn, twist, bend” ” (etymonline.com)

  Ar fi plauzibil î.a.c. un *roambă, dar dispariția lui m nu e chiar ușor de explicat.

  În dicț. lui Pokorny, rădăcina este u̯er-3, u̯er-p-, u̯r-ep- . Un autohton *roapă ar elimina din toate pdv problema lui b intervocalic, fiind apoi ușor de asimilat prin confuzie lui ”roabă”.

  Comentariu de Roderick — septembrie 8, 2016 @ 8:55 pm | Răspunde

  • https://en.wiktionary.org/wiki/rrib%C3%AB
   rribë „gale, wind; waterfall, torrent” < Proto-Albanian *wribā, from Proto-Indo-European *uerb(h)- 'to turn, to bend'. Close to Lithuanian virbas ‎(“rod, birch-rod, twig”), Slavic* vьrba 'pussy-willow'… rom.vearbă.

   E posibil ca și dacica să aibă o asimilare consonantică similară albanezei privind *wr, deși am observat că mai multe limbi elimină pe *w când se află alipit de o consoană, nu numai greaca sau latina. Dă o căutare *wr pe site-ul respectiv de radicali.

   CASE IN POINT: Inscriptions from Aegean Thracia mention “the great god” Rincaleus (or Ringaleus), whose name may be translated as ‘quick, adroit’ from the IE *urngh-, from the IE verb *urengh-, in the Greek rhimpha ‘quickly, skillfully’, the Old-HighGerman (ge)ringi ‘light’, the Middle German (ge)ringi ‘light, quick, quickly preparing’.

   E posibil ca uneori să fie un prefix primar?

   Comentariu de Sorin5780 — septembrie 9, 2016 @ 6:10 am | Răspunde

   • Rhoimetalkes, Rhemaxos

    E posibil oare ca cei care consemnează numele tracilor în greaca antică să fi transpus [rr] albanez printr-un [rh]? Conform site-ului respectiv, ambele foneme provin din *wr.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Rho#Greek

    Conform link-ului, ρ (rho) este o consoană aspirată. Mai zice că este o consoană graseiată (trilled) și ”tapped” (a consonantal sound with an alveolar tap or flap”).
    https://en.wikipedia.org/wiki/Dental_and_alveolar_flaps

    Cea mai apropiată pronunție cred că o auzeam în copilărie la unii copii atunci când pronunțau adj. rău drept rrhău. Oare e același lucru cu un tracic [rr] aspirat, pronunțat în mod uvular sau nu aveau altă convenție fonetică pentru a exprima același sunet graseiat.

    Comentariu de Sorin5780 — mai 27, 2018 @ 10:32 am | Răspunde

    • În copilărie aveam un tril atunci când pronunțam [r], dar nu era aspirat. Râdeau de mine pentru asta, dar mă întreb dacă nu cumva pronunțam unele cuvinte de origine dacică cu fonetismul lor original: roabă conform unui neatestat *rrobă.
     Exemple care au apărut în ultimii ani: râmboi, rebe sau reba (apelativ cu sens necunoscut), raburi, rabode (etim.nec.), răutăți (sens nes., poate ”locuri stâncoase din munţi”, consemnat în articolul Uroi).

     Pentru ultimul am mai propus ceva aici: https://hroderic.wordpress.com/2014/04/15/buhas/
     Posibil să fi pierdut ceva din lexicul păstorilor privitor la supravegherea turmelor de oi și capre. Vezi acel Alb.ruoj (‘to guard, to keep’), probabil corad. cu arm.arew (soare) și altele.

     Proto-Albanian *rāgnja sau *rānja, conform gr. ἀρήγω (ἀrígo, “to assist, to defend”). Al doua reconstrucție este mai probabilă, căci mi se pare că și greaca, la fel ca latina, are o terminație verbală -igo.
     https://en.wiktionary.org/wiki/-igo#Etymology_1

     Dacă este radicalul de mai jos sursa, ar însemna că ciobanii luminau noaptea cu focurile lor supraveghind turma și ulterior evoluează semantic și spre apărare?
     IE *h₂reu- (“to get light, brighten”) – sanscr. aryan, irl. aire (der. airigh -cioban, conducător, nobil, protector)? Putea da și un dacic *răut (loc plan lipsit de vegetație arboricolă).
     https://en.wiktionary.org/wiki/ruoj#Albanian
     https://en.wiktionary.org/wiki/aire#Etymology_1_2
     https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Celtic/aryos
     *

     Comentariu de Sorin5780 — mai 27, 2018 @ 11:13 am | Răspunde

     • Cred că unele dialecte tracice (cel getic) ar fi putut avea acea metateză a lui iota, după cum spune S.Olteanu. Oare irlandeza veche, și după ea, limba scoților, aveau metateza asta în cuvintele lor?

      Ar fi încă un punct comun între aceste limbi vechi. Să fie o moștenire preistorică pe o anumită arie mai întinsă din leagănul original al dialectelor PIE?

      Comentariu de Sorin5780 — mai 27, 2018 @ 11:36 am

     • Este un prefix intensificator în limba primară a indo-europenilor *h1e-, care este suprimat în cuvintele Albaneze (ex: dhashë) atunci când nu-i accentuat, ceea ce probabil se întâmplă în mai toate cazurile.
      Pag.8: http://www.math.ru.nl/~mlopuhaa/2014/MA.pdf

      Este clar consemnat în Greacă, Armeană și probabil în limbile indo-arice. Oare nu era prezent și-n Dacică?
      Probabil că ar fi fost un *a- în toponimele sau numele personale ale Dacilor.

      Comentariu de Sorin5780 — iulie 4, 2018 @ 8:18 pm

  • rrumbull, rrumbullak https://en.wiktionary.org/wiki/rrumbull#Albanian

   Să știi că are sens extragerea mai multor derivate din acel rad.*wremb, *wrumb, așa cum le-am dat mai sus. Chiar și Rumbodoba sau paralele baltice de pe pagina lui Decev au sens comparate cu alb.rrumpall și rrëmbull, sinonime pentru rrëmbyer (rash, vehement, passionate).

   Nu că n-ar fi posibilă fuziunea a doi radicali, dar fonetismul și sensurile chiar trimit spre acea reconstrucție.

   Comentariu de Sorin5780 — iulie 8, 2017 @ 8:20 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: