Istoriile lui Roderick

Februarie 1, 2017

Bleandă

Filed under: Traco-geto-dacii — Roderick @ 9:13 pm

bleándă (blénde), s. f.1. Obiect flasc, masă informă și fără consistență. – 2. Leneș, bleg, molîu; persoană greoaie în mișcări. – 3. Palmă, lovitură. – 4. Uliu. Creație expresivă (Iordan, BF, II, 181), cf. bleau, bleg, bleot. Coincide cu o rădăcină sl., cf. sl. bledynŭ „leneș” de la bledovati „a nu face nimic”, rut.blendati (Byhan, JB, IV, 304), sb. blendak „tont”. – Der. blend(ăr)ău, (var. blendoi), s. n. (masă informă); bleancă, s. f. (gură, cioc), cf. fleancă; blendi, vb. (a împinge, a îmbrînci, a arunca), pe care DAR și Candrea îl derivă de la rut. blenditi; blencheci, vb. (a flecări, a trăncăni); blenderi, vb. (a mișca picioarele).” (dexonline.ro, DER (Al. Ciorănescu))

bleandă f. 1. cea mai mică specie de șoim (Falco aesalon): se stârcise ca o bleandă ISP.; 2. sperietoare de păsări (în chip de bleandă). [Origină necunoscută].” (Șăineanu, dexonline.ro)

bleándă f. pl. blende (cp. cu vsl. blendi, flecărie, rus. bleadĭ, fleoarță și germ. blid, orb, blende, ochelari la caĭ. Cp. cu tiflă). Palmă, izbitură (Mold.): a da cuĭva o bleandă. Femeĭe proastă, om prost: a căzut jos ca o bleandă (V. fleandură). Sperietoare de păsărĭ. Un fel de șoĭm foarte mic numit și blendăŭ (falco áesalon).” (Scriban, dexonline.ro)

Un cuvânt până la urmă obscur; explicația pe care o dă Ciorănescu (cf. Iordan) este cea de ”creație expresivă”.

”A da o bleandă” -expresie încă frecvent întâlnită în limbajul comun- îmi amintește engl. blow „hard hit”, cuvânt căruia nu i s-au prea găsit corespondențe în afara familiei lb. germanice (”mid-15c., blowe, from northern and East Midlands dialects, perhaps from Middle Dutch blouwen „to beat,” a common Germanic word of unknown origin (compare German bleuen, Gothic bliggwan „to strike”).” -etymonline.com; cuv. e doar influențat, se spune, de  blow ”move air”). După Pokorny, cuvântul englez reflectă PIE bheleu-to hit; weak, ill”, ca și bg. bolъ ”bolnav”.

Sensul de ”uliu” mi se pare și mai curios.

blendắŭ m. Cant. Un fel de șoĭm foarte mic numit și bleandă (falco áesalon).” (Scriban, dexonline.ro)

Dacă specia a fost folosită tradițional la șoimărit, m-aș gândi la ”germ. blid, orb, blende, ochelari la caĭ.”, menționat de Scriban (PIE *bhlendh- ”to see bad, blind”- starling.rinet.ru) . Ar putea fi vorba de scufia care acoperă ochii șoimului (”Birds of prey react extremely intensively to strange phenomena as well as potential prey, and very quickly use up a great deal of energy as a result. They are hooded so that they can concentrate and execute the actual hunting flight with full power and not be exposed to unnecessary stress as a consequence.” – http://www.rosenburg.at/en/falconry-centre/).

Î.a.c., am avea un posibil sens originar (?) al lui blendău =șoim cu ochii acoperiți, folosit la vânătoare.

Mai probabil, însă, bleandă ”șoim” e o veche denumire (autohtonă?) bazată fie pe culoarea păsării de pradă (un adj. coloristic poate din PIE bhlendh- ”pale, reddish” -cf. blond, ori bhlǝido-s ”pale”), fie pe strigătul ei (poate PIE bhlē- ”to howl, weep”).

Interesant este și lit. balandis ”porumbel”, după Pokorny din PIE albho- ”white”.

Posibilitățile etimologice sunt numeroase (și nu voi enumera toate rădăcinile IE care conțin *bhl-). De ex. bleandă ”leneș, bleg, molîu; persoană greoaie în mișcări” ar cp. și cu PIE bhleus- ”weak, mild”. Păsării de pradă, însă, nu i se potrivește deloc această caracterizare.

Bleg, cuvânt pe care DER îl leagă de bleandă, ca și de bleau și bleot, ar putea reflecta PIE bh(e)lāg- ”weak” (lat. flaccus).

10 comentarii »

 1. bleándră s.f. (reg.) 1. persoană moale, molâie, proastă, bleagă. 2. pasăre răpitoare (vindereu, gaia găinilor). 3. izbitură, îmbrânceală, lovitură, brânci. 4. sperietoare de păsări.

  fowler (păsărar) , goshawk https://en.wiktionary.org/wiki/goshawk

  Bleandră trebuie să fi însemnat răpitor, însă dacă am avea o culoare, cărămiziul ar fi aceea. Pasărea nu e ”palidă” sau spelbă. Porumbelul și porumbacul sunt (lat.palumbus). Blândă și blândușă/brândușă vin din *bhlendh- ”pale, reddish”(bg.bled, bosn.blijed, ucr.blidyy = palid), iar dacă vindereul este acel răpitor, atunci bleandră (cărămizie)
  http://www.fotkyfoto.ro/fotografii/vindereu(928723)/

  Comentariu de Sorin5780 — Februarie 2, 2017 @ 7:34 am | Răspunde

  • Bleandră (vindereu) îmi amintește de două cuvinte foarte vechi, care la rândul lor ar putea fi autohtone: budihace, budigă, -aie (Olt.var. buligă), budiu. Avem același semantism logic prin care dacii numesc păsările astea răpitoare.. Atacul său fulger îi inspiră pe indo-europeni, nu culoarea sa. De asta cred că germanicul falcon vine din IE *pelh₂- ‎(“to drive, strike, thrust”)

   Chiar și așa zisele împrumuturi capătă acest înțeles: șoim, a șoimăni. https://dexonline.ro/definitie/%C8%99oim

   Al doilea ar fi un verb nordic, blem https://dexonline.ro/definitie/blem
   Dacă ar fi să-l asemănăm cu numele său unguresc, vindereu, dar probabil nu-i decât o coinciență. Nici măcar atâta: blem – bleand(r)ă.

   Deși este consierat o prescurtare din arh.îmblăm, probabil este cu totul altceva. https://en.wiktionary.org/wiki/ambulo#Latin
   Tema centrală din lat.ambulare, *alō ‎(“to wander”) am mai pus-o în contul numirii Oltului. Legendei acestuia spune că era un „râu hoinar și furios”.

   Partea cu iute la mânie, furios, am atribuit-o noi cumva (a se ali), dar cealaltă nu prea am luat-o în considerare. Ar fi prea metaforică? Radicalul acela putea da un cuvânt tracic în graiuri. Am zis ceva despre maram.olicău, dar haleura?

   haléura adv. Mold. Rar. A umbla haleura, a umbla hoĭnar, a umbla lela, a hoĭnări. – Și haléla (Tec.). V. haĭmana și handra.
   laie, lainic
   https://en.wiktionary.org/wiki/v%C3%A1ndorol#Hungarian

   Apropo, vandalul ne-a lăsat termenul vandalism (un cultism), dar hunul nu cumva ne-a lăsat hoina, hoinăreala? Am discutat recent despre un apelativ regional care surprinde aceeași nestatornicie și pentru ”ungurean”. Mentalul colectiv nu uită unele chestii.

   mold. handră ”a umbla handra” (coradicale: vindereu, văndraș, a umbla handra/vandra < *wendʰ- ‎“to turn, wind” cf.eng.wander < wendi – vandalii)

   Comentariu de Sorin5780 — Februarie 3, 2017 @ 10:16 am | Răspunde

   • Doar lingviștii ar putea spune dacă între haleura și un alt cuvânt foarte misterios, velerim, a vălări (vălerim) este vreo legătură. Ca o curiozitate, m-am întrebat mereu dacă velerim nu-i o urare specifică sărbătorilor noastre: eng. well, will (willan) și „Albanian vallë ‎(“well, perhaps, wishfully”)” < IE *welh₁- ‎(“wish, desire”) https://en.wiktionary.org/wiki/well#Etymology_1
    https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/welh%E2%82%81-
    Un sens conex ar fi cel de ..colindător, care colindă (umblă fără rost – haleura).

    https://dexonline.ro/definitie/v%C4%83l%C4%83rit Oare câte cuvinte și obiceiuri carpo-dacice pot fi atribuite direct acestui dialect, acestui neam? Carpii ocupă și Moldova, dar intră și-n Muntenia până departe spre Cazane. Asta e documentat arheologic.
    Aiurea sunt colonizați și pe DUNĂRE, de-a lungul bălții Brăilei sau pe litoralul mării.

    O derivare din același radical este *welp care dă lat.volup. Mereu m-am mirat de existenţa adj.hulpav. Vulpea e şireată cf.mitologiei locale, dar nu vorace. O fi posibil să avem din dacică acest adjectiv. Terminaţia -av este una comună pentru lb.română. Nu văd de ce n-ar fi și autohtonă.
    hâlpav a. și adv. Mold. lacom: lupul începe a mânca hâlpav CR. [Și hulpav: cf. hulpe = vulpe]. https://dexonline.ro/definitie/hulpav
    Din noianul de posibilități, e greu să alegi ceva! E clar că se confundă cu termeni slavici apropiați, dar nu se potrivesc semantic.

    Apropo de sp.vale (merge, ok), o fi germanic?

    PS: ar avea sens și o apropiere între alb.vëlla(frate) și a vălări (fălie- rudnie), dacă ar fi un obicei cu un caracter specific, deosebit. https://en.wiktionary.org/wiki/v%C3%ABlla

    Comentariu de Sorin5780 — Februarie 3, 2017 @ 10:43 am | Răspunde

   • Probabil majoritatea numelor de păsări răpitoare au origine onomatopeică; strigătul păsării este aspectul cel mai evident.

    În ceea ce privește culoarea, lat. aquila =”the dark-coloured”, zice Pokorny, cf. aquilus ”dark-colored, dun, swarthy”, ar putea fi un exemplu. Posibil, zic, o denumire tabuizantă (acvila fiind simbolul gintei latine, stindardul legiunilor romane, deci la origine probabil animal totemic).

    Comentariu de Roderick — Februarie 3, 2017 @ 2:32 pm | Răspunde

   • Iar turcii zic karakuș vulturului, ce intră în formarea unui toponim basarabean.

    Comentariu de Sorin5780 — Februarie 5, 2017 @ 7:23 am | Răspunde

 2. posibil shi engl. „blind”, germ. „blenden”, = orb.. vezi din „ce orb este”, „nu le vede”, „nu-i iese ce face” si din astfel de sens-> „prost, molâu, bleg etc”. ref. la izbitura,->a lovi orbeshte, i-a dat o „oarba” ca atare pare si aici posibil de urmarit evolutia semantica catre izbitura, imbranceala, lovitura.

  Comentariu de Rânceanu Alexandru — Februarie 2, 2017 @ 12:52 pm | Răspunde

  • Se poate în legătură cu sensul 2, cf. engl. blunt, blunder. Dar și sensul 2 pare mai degrabă cf. sensului 1, ”obiect flasc, masă informă și fără consistență”.

   Bleanda poate să fie la origine fie o ”lovitură într-o doară”, un ”fleoșc”, o palmă moale și grea. Dacă sensul este, dimpotrivă, de ”lovitură puternică”, poate fi legat de ”blind” în sensul de lovitură care năucește, care îl face pe ”primitor” să își piardă cunoștința.

   Comentariu de Roderick — Februarie 2, 2017 @ 4:37 pm | Răspunde

   • Există un basm (cred că cules de Ispirescu) care se cheamă „Ţurloaiele blendei”

    Comentariu de sabinus — Februarie 11, 2017 @ 8:03 pm | Răspunde

    • Da, interesant. ”Bleandă” e numită -în derâdere?- o pălărie ciobănească.

     ”Seara feciorii de împărați și de domni maseră în marginea unei păduri. Când, tocmai târziu, hei! ajunse și ciobănașul, ostenit ca vai de el; se puse și el la o parte, făcu un focșor, îngriji de cal, apoi cină și se culcă. Feciorii de boieri, neastâmpărați cum erau, voiră să-și râză de el. Așteptară până adormi ciobănașul, mai ațâțară focul, îi luară pălăria și i-o aruncară pe foc. Iar unul din ei, deșteptându-l îi zise:

     – Hei, prietene, ți-a căzut bleanda pe foc, scoală-te de o ia, că se arde.

     – Las-o să arză, răspunse el, și-și cătă de somn.

     După ce se culcară și boierii, carii râseră până se ținură cu mâinile de inimă, adormiră și ei.

     Ciobănașul se sculă și el, le ia toate armele, sulițe, săgeți, arcuri, paloșe, și le puse pe foc. După ce se arseră de rămaseră numai fiarele, și acestea se făcuseră roșii, fiind încinse de foc, îi sculă, pe când el răscolea jaratecul cu o țandără de lemn, zicându-le:

     – Ia sculați, boieri, de vedeți țurloaiele blendei.

     Când se sculară boierii și văzură atâtea fiare arse, nu le venea a crede ochilor. Se duseră să-și ia armele de unde le agățaseră, dară ia-le de unde nu e.”

     Comentariu de Roderick — Februarie 12, 2017 @ 10:42 am | Răspunde

 3. PIE bheleu- ”to hit; weak, ill”

  gheg. bolbë ‘casualty’
  bluaj ”I grind” https://en.wiktionary.org/wiki/bluaj
  https://en.wiktionary.org/wiki/blozhd%C3%AB#Albanian
  Probabil și bală este un coradical, încurcat cu un omonim dacic *bal (great, huge, monstruos): http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=%2fdata%2fie%2fgermet&text_number=+++110&root=config

  blandus https://en.wiktionary.org/wiki/blandus

  Comentariu de Sorin5780 — Februarie 3, 2017 @ 8:54 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: