Istoriile lui Roderick

iulie 21, 2017

Thagimasades

Filed under: Alte istorii — Roderick @ 8:52 pm

Thagimasades sau Thamimasades, numele unei divinități scite identificate de Herodot cu zeul grec Poseidon.

”(Θαγιμασάδης/Thagimasádēs, also Θαγιμασάδας/Thagimasádas). Presumed ancestor and protector of the ‘Royal’ Scythae (Scythae II.); they alone worshipped T. as a horse and water deity, which was identified with the Greek Poseidon (Hdt. 4,59).” (http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/thagimasades-e1206160, după S. S. Bessonova, ”Religioznye predstavlenija skifov”, 1983)

”The gods whom they propitiate by worship are these only:—Hestia most of all, then Zeus and the Earth, supposing that Earth is the wife of Zeus, and after these Apollo, and Aphrodite Urania, and Heracles, and Ares. Of these all the Scythians have the worship established, and the so-called Royal Scythians sacrifice also to Poseidon. Now Hestia is called in Scythian Tabiti, and Zeus, being most rightly named in my opinion, is called Papaios, and Earth Api, and Apollo Oitosyros, and Aphrodite Urania is called Argimpasa, and Poseidon Thagimasidas. It is not their custom however to make images, altars or temples to any except Ares, but to him it is their custom to make them.” (Herodot, Istorii, Cartea a IV-a, în traducerea engleză a lui George Campbell Macaulay, Wikisource)

”They worship only the following gods, namely, Vesta, whom they reverence beyond all the rest, Jupiter, and Tellus, whom they consider to be the wife of Jupiter; and after these Apollo, Celestial Venus, Hercules, and Mars. These gods are worshipped by the whole nation: the Royal Scythians offer sacrifice likewise to Neptune. In the Scythic tongue Vesta is called Tabiti, Jupiter (very properly, in my judgment) Papaeus, Tellus Apia, Apollo Oetosyrus, Celestial Venus Artimpasa, and Neptune Thamimasadas. They use no images, altars, or temples, except in the worship of Mars; but in his worship they do use them.” (Herodot, Istorii, Cartea a IV-a, în traducerea engleză a lui George Rawlinson)

Cultul sacrificial al lui Thagimasades există deci doar la sciții regali. Poate fi divinitatea străveche, tutelară a tribului -cum se afirmă mai sus-, ori importanța sa poate fi datorată prezenței mării ca ”vecin” al teritoriilor sciților regali. Din acest din urmă punct de vedere, nu e exclus să fie de fapt o divinitate străină adăugată panteonului scitic. Totuși denumirea zeului este scitică, corespunzând cu Octamasades, numele unui cunoscut rege scit.
Formantul -masades apare deci în numele unui rege și al unui zeu. Să fie, oare, în legătură cu massa- din ”Massagetai”? Ar corespunde (?) cu avest. mas- ”long”, OPers. maɵišta- ”the highest” (PIE māk̂- ”long, slender”); ori din PIE mē-4 ”big, important”, mē-3 ”to measure”…

Primul formant, Thagi-/Thami- pare și mai obscur. Ce sunet inițial transcrie oare grecescul Θ (Th-)? De exemplu, în cazul unor nume persane poate fi č.
În ce calitate a fost identificat de Herodot cu Poseidon? Posibil ca zeu al mării (vecinătatea sciților regali cu Marea Neagră și Marea Azov face foarte probabilă existența unei importante divinități marine). Cercetătorii vorbesc despre Thagimasades ca zeu al cailor, atribut pe care la origini îl avea Poseidon. De asemenea, Poseidon e asociat cutremurelor de pământ, iar zona Mării Negre nu e lipsită de activitate seismică.

Făcând o paralelă cu o evoluție semantică în unele limbi turcice (vorbite în general de popoare de stepă care au ocupat teritorii unde locuiau cândva sciții), observăm că denumiri ale mării -ciuvașul tinĕs, magh. tenger, posibil și turcul deniz- sunt înrudite cu numele zeului celest, Tengri  (proto-altaic *t`aŋgiri ”oath, God”). Marea a fost asemuită cerului. Nu e exclus ca Thagimasades/ Thamimasades să fi fost tot un zeu celest la origini, deci un ”mare zeu” care a devenit și zeu al mării. În general vorbind, numele zeului ar putea să nu reflecte atributele sale ”marine” ori ”acvatice”.

E important să remarcăm că Thagimasades nu este cel mai important zeu al sciților regali, ci doar la ei i se acordă onoruri similare cu ale altor zei. 

Dacă sunetul notat Θ- provine î.a.c. dintr-un IE t- (cf. osset. thayun din PIE *tā- ”to melt”?), Thagi- ar putea reflecta PIE tāg- ”to put in order” (gr. τᾱγός ”lider, comandant”; din neogreacă avem ”tagmă”). Ori PIE tegu- ”thick” (originea acestui cuv. englez). Ori, în legătură cu apa,  teng-1 ” to soak, wet” (gr. τέγγω ”wetted, moisted”),  tā- ”to melt”.

Dacă Θ- este IE kʷ (cf. PIE *kʷekʷl-o- ”wheel” > avest. čaxra- ?) , Thagi-/Thami- ar putea fi legat de v.ind. kām ”apă”, după Pokorny posibil din akʷā- ”water, river”, ca și dacicul koadama. Nu e exclusă aici legătura dintre acest Thagi- și (presupusul) dac Kaga ”sacru”, consoanele inițiale putând reflecta același IE kʷ.

Forma Thamimasades amintește (deși e prea mult spus) și de Tomis. Poate PIE tem(ǝ)- ”dark” a dat un adjectiv coloristic care a denumit apoi marea (zisă Neagră; cf. iranicul *axšaina- “dark colored”, avest. axšaēna-).

Reclame

5 comentarii »

 1. https://glosbe.com/en/os/wheel

  Caută traducerea, să ai certitudini, nu presupuneri. Dacă apeși pe cuvânt ai și transliterația sa.

  Comentariu de Sorin5780 — iulie 28, 2017 @ 7:30 am | Răspunde

 2. Ce bizar, în greacă PIE tāg- ”to put in order” a dat τᾱγός ”lider, comandant”, iar la noi umilul a tăgăși (fără al III-lea sens): https://dexonline.ro/definitie/tăgăși
  Bineînțeles că l-am tocat mărunt în alte comentarii și nu l-am lămurit încă ca origine: *deag/*teag < alb.degë (creangă; a tăgăși, a crengui, a curăța crengile)
  https://hroderic.wordpress.com/2016/01/13/zazusa/
  https://hroderic.wordpress.com/2010/08/30/parang/

  Mă amuzam acum ceva timp cu ideea că acei termeni casnici elementari, autohtoni, care te-ai aștepta să fi supraviețuit, par să lipsească din vocabularul comun. A deretica, a roboti, curăța (înv. a cura), a trudi nu-s dacici.
  Nu pare că avem un *pășini sau *păsăni/*păsăi (alb.Tosk pshij, pëshinj) din rad. *bʰes- (“rub”), deși am dat acel reg.păstoare (servitoare), posadă (curătură) și aluziile spre alb.pastër (curat), pastrohuni (a curăța) și câțiva termeni aromânești.
  https://hroderic.wordpress.com/2011/08/10/posada/
  https://en.wiktionary.org/wiki/fshij
  Chiar și aici, încă mai cred că la contactul între dialectele albaneze și tracice, unele cuvinte albaneze păstrează fonetismul traco-dacic. La fel și pentru împrumuturile, puține la număr, din graiurile românești.

  PS: Tabiti = Hestia. Perhaps related to Sanskrit Tapatī, a heroine in the Mahābhārata, literally "the burning (one)". Sl. topiti „a încălzi” https://en.wikipedia.org/wiki/Scythian_languages#cite_note-24

  Comentariu de Sorin5780 — noiembrie 30, 2017 @ 1:02 pm | Răspunde

 3. Ossetina ar putea fi mai aproape de geto-dacică decât era aceasta față de predecesoarea limbii albaneze.
  Făcând abstracție de transformările fonetice specifice ossetinei, ca lexic, am putea găsi niște traduceri coradicale interesante sau chiar explicații pentru unele dacisme: http://onomastics.ru/sites/default/files/doi/10.15826/vopr_onom.2018.15.1.002.pdf

  dæj ”sat, așezare (settlement)” este înlocuit cu ”qæw” (dac.daua, dava).
  æf ”apă; râu” e înlocuit ulterior cu acest ”don”, care am impresia că însemna doar râu, nu și apă, ca materie. (dac.Apo, Rom.apă)

  Interesantă și particula -don din câteva apelative tracice: dacic Σιγγιδων (Singidon; Rumbodona), alb.dhe (pământ), Make-don, De-meter (Earth mother), old ir.du (earth). Autorul crede că am avea metateză dialectală: *dh(e)-ghom > *ghdom > *dom, Ar însemna poate că avem *don sau *dom (pământ) în tracică?
  Decât o metateză care nu explică de ce cade partea secundă în toate dezvoltările acestea, aș considera doar un derivat din rad. *dʰē- to put, place (putea da un daco-rom.*don azi). Vezi semantismul Alb.vend din vë (=idem).
  Subsolul paginii 8: http://www.balcanica.rs/balcanica/uploaded/balcanica/balcanica%2029/17%20Vanja%20STANISIC.pdf.

  zær(æ) ‘iarbă’ concurat de ”kærdæg”, care se traducea mot-a-mot ”cosită” (kærdyn – a tăia, a cosi)
  Zæræmæg = iarbă abundentă (-mæg este un sufix, dar o fi coradical cu măgăuan, măgădan, -ău, deși credeam că var. macadắu vine din gr.makedon, ”om înalt, muntean”; iranic massag =”mare”, der. massagetes) IE *mē-4 ”big, important”

  æfsæn ”vârf (muntelui)” (poate Tyrepsun era mai aproape de izvorul Nistrului)
  fæstæ ”după”

  mærğ(æ) ‘pășune, gazon’ (prov.Margiana, Margus sau *Marǧus, oraș locuit de traco-daci)
  bodæn (usturoi)

  kom = aperture, hole, mouth, opening, orifice, perforation (Komidava, dava unui pas montan?)
  tʺæpæn (=flat) , Tapae?
  moræ = brown
  budur =farmland, field
  aræh = fast, frequent, quick (ortoman)

  Comentariu de Sorin5780 — iunie 6, 2018 @ 6:59 pm | Răspunde

  • Afară de Poseidon și Demetra, considerate împrumuturi sau curat grecești: Mygdonia (-don; alb.mug =dusk, twilight .. ”twilight land/country”), Edonia, Singidon-Singidonia.

   Astea sunt exemplele pe care mi le amintesc; dacă avem lista completă de toponime tracice cine știe câte mai găseam! :) Probabil încă două sau trei.. nu cred că este chiar atât de bine argumentată ideia asta.

   În altă ordine de idei, Alanii puteau lăsa câteva urme toponimice în România. Mă gândesc la satele numite Daia – Dăieni. Poate nu toate, dar unele s-ar putea trage din așezări allanice (dæj). Altele pot veni din NP. Vezi apelativul daică (dar corespondentul dacic al alb.dajë = unchi?).

   Alanii (convenționali numiți și iași) luptă la Posada alături de români, iar când istoricii zic că Basarab aduce aliați tătari cred că se referea la aceia, nu la mongoloizi. Sunt una sau două denumiri care atestă prezența lor și-n jurul Curții de Argeș.

   Comentariu de Sorin5780 — iunie 7, 2018 @ 1:12 pm | Răspunde

  • Osset. tʺæpæn, tæbækk (=flat) din Proto-Iranian root *tap- (“flat”). Tapae?

   Tapet din it. tappeto, germ, Latin tapeta, din Gr. τᾰ́πης (tápēs) ”carpet, rug, mat”
   From Proto-Iranian *tāp- (“to twist, wind”), perhaps from Proto-Indo-European *temp- (“to span, stretch, extend”)
   https://en.wiktionary.org/wiki/تافتن#Persian
   https://en.wiktionary.org/wiki/τάπης#Ancient_Greek

   N-am făcut legătura până acum, dar cele două, tʺæpæn, tæbækk, sunt coradicale cu rus.stepe степь (stepʹ), cu etimologie necunoscută (probabil iranică) și reg. tâmpă (reg.) coastă întinsă.
   https://en.wiktionary.org/wiki/степь#Russian
   https://en.wiktionary.org/wiki/تاوه#Persian

   Aici dă mai multe detalii și exemple: http://www.rudocs.exdat.com/docs/index-536985.html

   Pentru Tapae ne gândeam la un derivat pe baza reg. tapă, încă rămas fără etimologie. Diferit de părerea lui Moldovanu cu sb.tápija (=teren, parcelă cadastrală; tc.tapu), mă gândeam dacă nu cumva tapă e un derivat verbal din rad.*(s)tew- ”to push, to hit”, iar Tapae sau Tapi(a) bănățeană ar fi însemnat ceva în sensul unui neam (partea de țarină pe care o lucrează o familie).
   https://en.wiktionary.org/wiki/tapija
   https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/(s)tew-

   Pentru Tapae ar avea sens drept coradical cu vb.a stâmpi (conteni, înceta, întrerupe, opri.), dar greu de spus ce însemna. Pentru Tapia, care sună atât de bizar, ar merge acele iranisme și tâmpa aceia, adică un spațiu larg, de câmpie.
   https://en.wiktionary.org/wiki/stop#English

   tem-1, tend-
   English meaning: to cut
   Curios ar fi ca la vest, Tibiscus să se transforme în Timiș, iar mai la răsărit să avem un mai veche *tamă transformat în tapă.

   Comentariu de Sorin5780 — iunie 18, 2018 @ 4:04 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: