Istoriile lui Roderick

September 9, 2021

Torkos

Filed under: Traco-geto-dacii — Roderick @ 10:21 am

Un antroponim sud-tracic, căruia I.I. Russu (în ”Limba traco-dacilor”) îi dă ca etimologie probabilă PIE *ter– ”a pătrunde, a străbate”.

Este evidentă coincidența cuvântului cu celticul  *tork- ”mistreț” (v.irl. torc, galez twrch etc.), însă e vorba de un nume tracic. Dacă este înrudit totuși cu *tork-, ar proveni din același PIE *tork(‘)-, *trog(‘)- ”he-goat, pig” ; poate că sensul cuv. trac nu este de ”mistreț”, ci de ”țap”, ca gr. trágos, cuvântul putând fi chiar moștenit în română ca turca= capra de Anul Nou.

Însă tracul torkos ar putea avea alt înțeles animalier, ca nume al unei păsări, fiind înrudit cu gr.  tórgos ”vultur” și engl. stork, care ar proveni -cf. straling.rinet.ru- dintr-un PIE *(s)terg(‘)– ”a k. of bird”.

În acest sens antroponimul tracic feminin Reptaterkos, mai ales dacă formantul repta- provine -după I.I. Russu- din PIE rep- ”to grab, rip out”, ar putea fi numele unei păsări de pradă.

Repta- ar putea însă proveni, cred, din PIE *rēip- ”motley”, cf. lit. reĩpti, raĩpti ”flicker, shimmer”, fiind î.a.c. probabil un adjectiv coloristic.

4 Comments »

 1. Palatovelarele din radicalii ăștia s-ar putea să nu fie o problemă. În cartea lui Dimitrov sunt câteva cuvinte tracice unde palatovelara din PIE a dat velară după *r. Un radical cred că era *werǵ-, a face.

  Nu stiu cât de răspândit e fenomenul în albaneză – probabil mai puțin răspândit ca depalatalizarea în grupurile *Ḱr, care e regulată.

  Comment by Genseric — September 9, 2021 @ 7:23 pm | Reply

 2. „Turcus est une variante du nom thrace occidental Τορκος” (https://www.persee.fr/doc/ccgg_1016-9008_2010_num_21_1_1713)
  Sunt sceptic privind tălmăcirile astea prin radicali recompuși pentru că efectiv poți înșira de fiecare cel puțin trei fără o concluzie logică, iar variantele de mai sus sunt suspecte pentru mine. Nu le-aș compara cu țurca noastră decât dacă găsești vreun grecism ”Σουρκα/Surca”. Și latinii ar fi trebuit să folosească un ”s”.
  Dar și variantele de mai sus îmi par suspecte. În primul rând terminația cred că a fost grecizată și respectiv latinizată, deci nu-i tracică (*-is/*-iș, *-as?).
  În același link este citată ”Zermizegetusa” într-o inscripție.

  Comment by Sorin — September 11, 2021 @ 12:02 pm | Reply

 3. caracterizarea unui rîu: asht fort i rebt, i.e. “este foarte repede”. (https://cabalinkabul.com/2013/07/22/despre-legaturile-subterane-ale-romanei-cu-albaneza/)

  Reptaterkos (https://www.academia.edu/46516985/Petrova_Svetla_Nicopolis_ex_Bessia_The_Bessi_in_the_Roman_Empire_SAS_7_2020_114_158)

  Dacă se traduce ”swift bird (eagle, hawk, etc.)” de ce are terminația de nom.masculin -os (greacă); fiind un nume feminin n-ar fi scăpat grecilor. Să fie vreo declinare necunoscută în tracă?

  Mai apare o așezare în inscripția numelui acela din al doilea link, Keirpara. Încă o dată observ că lipsește o terminație de locativ sau genitiv înainte de tr.para. Poate var.Ciropara spune ceva, dar n-o fi altă peșteră (vezi Keiris) lângă așezarea aceia? (http://imperium.ahlfeldt.se/places/34673.html)
  Kēriparōn (http://www.kroraina.com/thrac_lang/thrac_8.html)

  Dacă ar fi rămas *reptā, *reptas și în albaneză, azi ar fi avut *reft sau chiar rjeft, nu rebt, dar întrebarea este de ce nu au un /r/ palatalizat! Poate fi reconstruit *rōb-to-, cu accentul pe temă?
  Probabil și -bt- ar trebui analizat puțin. Nu știu dacă cade un /ë/ sau e corect așa cum a fost notat, provenind din radicalul următor, ca și Rhabon probabil: (https://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=%2fdata%2fie%2fpokorny&text_number=1582&root=config)
  Av. aurva- ”fast, brave”, Oss.rævæg ”swift/rapid”,

  Comment by Sorin — October 1, 2021 @ 2:55 pm | Reply

  • Alt nume feminin terminat în -os: Παλλήνη, daughter of Sithonos, wife of Kleitos.

   Comment by Sorin — October 2, 2021 @ 7:38 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: